Nyheter

KrF godtok bompakka – men flere er bekymret og frustrerte

KrF-ere er jevnt over positive til innholdet i bompakka som de stilte seg bak fredag. Men flere av deltakerne på møtet er bekymret for budsjetteffekten av tiltakene, og mange er dessuten frustrerte over KrFs samarbeidspartnere.

– Jeg er positiv til at det ble lagt mer poenger på bordet til kollektivsatsing i byene, men svært kritisk til at denne saken ikke ble landet før fredag. Her burde statsministeren ha skjært gjennom før, sier fylkesleder Oluf Maurud i Innlandet KrF.

Han var til stede på møtet der KrF valgte å si ja til Erna Solbergs bom-ultimatum. Maurud sier han begynte å bli lei hele saken og ville bli ferdig med den.

– Men hele prosessen gikk fort, vi fikk en times varsel på møtet og skissen fra Erna fikk vi etter at møtet hadde startet, sier han.

For raskt?

Flere, både personer som var på møtet og andre i partiet, gir uttrykk for at de syns det hele har gått i overkant fort.

– Det er langt fra alle som har mye erfaring med nasjonalt samferdselsarbeid, ei heller jeg. Nettopp derfor følte jeg at dette har gått litt fort, sier Anne Lise Søvde Valle, 2. nestleder i Viken KrF. Hun understreker likevel at hun er fornøyd med innholdet og trekker spesielt fram nullvekstmålet, økt kollektivsatsing og at man lokalt i fylket kan komme i gang med veiutbygging uten å måtte forhandle om egenandel og bompenger først.

LES OGSÅ: «Solberg har sikret regjeringen et lengre liv. Mye kan tyde på at det ikke blir harmonisk»

Andre, som Nordland-fylkesleder Dagfinn Arntsen, er derimot fornøyd med tida de hadde til rådighet og påpeker at mye av innholdet i skissen har vært kjent også fra tidligere utkast.

– Med tanke på at det var «andregangs»-behandling av skissen, god gjennomgang og min fulle tillit til vårt forhandlingsapparat så var det tid nok fra mitt ståsted, sier han.

Passivt KrF

En som selv ikke deltok på møtet, men har fulgt med i prosessen, er kritisk til at KrF har vært med på Erna Solbergs noter hele veien, og latt Venstre ta rollen som klimaparti.

– Det har kommunikasjonsmessig vært en krise for KrF, uttrykker vedkommende. Vedkommende er ikke den eneste som gir uttrykk for dette. Flere andre Vårt Land snakker med mener derimot at Ropstads taktikk med å sitte stille i båten har vært positiv.

LES OGSÅ: Ropstad snakker ut om KrF i det store bomdramaet

KrFU-nestleder Vegard Heldal er enig med Maurud og andre i at prosessen gikk veldig fort. Han syns det var vanskelig å ta stilling til noe så omfattende der og da.

– Å få en regjeringskrise servert en fredag kveld over telefon er overveldende. Det var mye å ta stilling til. Jeg følte ikke vi fikk god nok oversikt over hva vi sa ja til, sier han. Også Heldal mener det ikke er KrF som kommer best ut av saken.

– Jeg syns det er litt spesielt at vi skal danse veldig etter fløyta til Frp. Det er de som har lagd hele problemet, om noe alle var enige om for åtte måneder siden. Når de går ut først og feirer smaker det vondt for oss andre.

Utgiftsbekymring

Selv om flertallet i landsstyret var svært fornøyde med innholdet i skissen uttrykker flere bekymringer for eller at de er spent på hvordan dette vil slå ut økonomisk i budsjettforhandlingene. Pengene som er lagt på bordet her må dekkes inn. Man binder opp penger langt fram i tid, påpeker KrFU-leder Martine Tønnessen.

– Pakken er dyr, så jeg forventer at regjeringa nå prioriterer. Det de har blitt enige om nå må vises i statsbudsjettet 2020. Og når man skal forhandle om budsjettet må man huske på hvem dette var viktig for. KrF var fornøyd med det som sto i Granavollen i utgangspunktet, sier hun.

LES OGSÅ: Lokaltopper i Venstre og KrF: «Takk og pris» for at «showet» er over

1. nestleder Astrid-There Theisen i Viken KrF er svært fornøyd med kollektivsatsinga i pakken. Men også hun er bekymret for at dette kan bli dyrt.

– Det er dyrt, det er krevende. Jeg skulle gjerne sett at dette ble gjort innen normale budsjettrammer, men Venstre og Frp gjorde det vanskelig.

---

Solbergs bom-ultimatum

  • Dette er noen av hovedpunktene i bompengeavtalen som statsministeren la fram fredag:
  • Regjeringen tilbyr kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i 50/50-prosjektene. I kommunene som takker ja, skal halvparten av det økte tilskuddet på rundt 8 milliarder kroner brukes til å kutt bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene.
  • Nullvekstmålet biltrafikken i byene skal ikke øke ligger fast.
  • Årlige tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 milliarder kroner.
  • Det blir ikke bompenger på E8 Ramfjorden i Vestre alternativ, E136 Vågstrandstunellen og E16 Bjørgum-Skare.
  • KILDE: NTB

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter