Nyheter

Vil sette stopper for Islam Net

En video fra organisasjonen Islam Net oppfordrer muslimer til ikke å la seg integrere i det norske samfunnet, mener leder i Likestilling Integrering Mangfold (LIM).

– Jeg tror målet med videoen er å vise forskjeller og avstand mellom salafistiske muslimer og andre i Norge, sier Dana Manoucheri som er generalsekretær i LIM, om en video Islam Net publiserte på deres Facebook-side for to uker siden.

Den delvis animerte videoen som først ble publisert på Islam Nets Youtube-kanal i mai, spør hva som er grunnen til at mange muslimer ikke ber og heller tar til seg en vestlig livsstil med blant annet alkohol og festing.

Dana Manoucheri i Likestilling Integrering Mangfold (LIM) tror ikke videoen er representativ for norske muslimers syn på samfunnet de lever i.

– Jeg vil ikke si at liberale muslimer tenker slik, for den norske kulturen består av mer enn alkohol og festing. Og de fleste muslimer i Norge har et godt forhold til landet, sier Manoucheri, som først fremmet sin kritikk mot videoen i et innlegg på Nettavisen.

LES MER: Derfor dras unge muslimer mot bokstavtro islam

Motarbeider integrering

Hun mener organisasjonen Islam Net med sin video viser at de ikke ønsker at muslimer i Norge skal la seg integrere.

– De ønsker å være en gruppe på siden, med sine egne holdninger. Etter mitt syn gir de uttrykk for ren islamisme, blant annet i sine prekener. De går i mot likestilling, demokratiet, ytringsfrihet og selvbestemmelsesretten vi har jobbet for i Norge. Alle disse verdiene blir motarbeidet i denne Youtube-videoen, sier Manoucheri.

Hun mener det bør få konsekvenser at Islam Net motarbeider norske myndigheters integreringsarbeid.

– Myndighetene må vurdere om Islam Nets negative sosiale kontroll er såpass skadelig at organisasjonen burde legges ned, sier Manoucheri.

LES MER: Norske medier: Få muslimer, mye islam

Sosialt press

Fahad Qureshi er leder for Islam Net og sier til Vårt land at den omtalte videoen ikke har med demokrati eller likestilling å gjøre, men at den tar for seg sosialt press muslimsk ungdom står overfor. Videoen oppfordrer også seerne til å donere penger til et nytt muslimsk senter, og hevder de allerede har samlet inn omtrent én million dollar, eller i overkant av 8 millioner kroner til formålet.

– Alle som bor i Norge lever under det samme demokratiet. Å jobbe mot demokratiet som gir oss religionsfrihet og mulighet til å uttrykke seg ville være absurd. Det å være kritisk til visse ukulturer og sosialt press er på ingen måte å jobbe imot demokrati og likestilling. Tvert imot, demokratiet er jo nettopp til for at mangfoldet skal kunne utfolde seg og være med på å påvirke samfunnet, sier Qureshi.

---

ISLAM NET

  • En norsk, sunnimuslimsk organisasjon.
  • Opprettet av Fahad Qureshi i 2008.
  • Startet i 2008 en Youtube-kanal som nå har nesten 130.000 abonnenter.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter