Nyheter

Bryter EUs krav for asylreturer

Åtte år etter at EUs returdirektiv trådte i kraft, fører Norge fortsatt ikke uavhengig tilsyn med tvangsreturer av asylsøkere. – Uakseptabelt, mener NOAS, MDG og SV.

– Dette er uakseptabelt og lovstridig. Det er også ekstra alvorlig når regjeringen har så høye ambisjoner til uttransporteringer, sier Une Bastholm, som sitter på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Norge er pliktet til å føre uavhengig tilsyn med tvangsreturer. Det har de vært siden EUs returdirektiv trådte i kraft i norsk lov på Julaften i 2010. Siden da har Norge tvangsreturnert over 55.000 asylsøkere. Det viser tall fra Politiets Utlendingsenhet (PU).

Ifølge EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) er det kun Norge, Kypros, Slovakia og delvis Tyskland som har til gode å innføre tilsyn ved tvangsreturer.

Lang tid

I 2013 påpekte Noas - Norsk organisasjon for asylsøkere - til regjeringen at Norge fortsatt mangler et effektivt tilsynssystem i tråd med direktivets bestemmelser. I 2015 sendte EU-kommissær Dimitris Avramopoulus et brev til daværende Justisminister Anders Anundsen (Frp) hvor han minnet om at Norge fortsatt ikke hadde etablert et uavhengig tilsynsorgan.

Generalsekretær i Noas, Ann-Magrit Austenå mener Norge har forsømt sine forpliktelser i for lang tid.

– Etter vi inkorporerte EUs returdirektiv, har det vært en forutsetning at man har et uavhengig tilsyn som skal overvåke returer på samme måte som en sivilombudsmann.

Til Trandum

Regjeringen ønsker nå å gi tilsynsrollen til det allerede eksisterende tilsynsrådet på politiets utlendingsinternat på Trandum. Rådet har siden 2008 hatt tilsyn med behandlingen av utlendinger på internatet.

Rådet oppnevnes og finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet. Det betyr at både Politiets Utlendingsenhet (PU), og rådet som er ment til å ha tilsyn med PU er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Rådet må også budsjettere deltakelse på returtransport med PU.

Verken Austenå, Bastholm eller SVs Lars Haltbrekken mener tilsynsrådet er uavhengig.

– For å bli uavhengig må rådet ha et eget budsjett, egen sekretær, og de må oppnevnes av Stortinget, ikke Justis- og beredskapsdepartementet, sier Austenå.

I juni foreslo Bastholm, sammen med blant andre Haltbrekken, å gi tilsynsrådet for Trandum et eget budsjett og nødvendig sekretærfunksjon, uavhengig av PU.

– Det er en kjempeutfordring at de er direkte underlagt regjeringen. Jeg kan ikke stå for det, sier Bastholm.

Departementets svar

Hvorfor har ikke norske myndigheter etablert en uavhengig tilsynsordning? Spørsmålet går til Justisdepartmentet.

– I 2010 ble det antatt at det overordnede systemet for tilsyn tilfredsstilte direktivets krav. Men gjennom Schengen-evalueringer av Norge i 2012 og 2017 har det blitt klart at det kreves en mer entydig plassering av ansvaret, skriver departementet i en e-post til Vårt Land.

På spørsmålet om hvordan tilsynsrådet for Trandum er uavhengig når det oppnevnes og finansieres av Justis- og beredskapsdepartement, og når deltakelse på returtransport må avklares og budsjetteres hos PU, har departementet valgt ikke å svare på.

Som i Sverige

Tilsynsordningen regjeringen ønsker er lik den som eksisterer i Sverige, hvor tilsynet er underlagt myndighetene som er ansvarlig for tvangsreturene. Sveriges tilsynsordning blir av EUs byrå for grunnleggende rettigheter, vurdert til ikke å være uavhengig nok.

Noas' juridiske rådgiver Marek Linha mener at hvis mandatet for tilsyn ved tvangsretur gis til tilsynsrådet for Trandum, vil dette ikke være et effektivt tilsyn fordi medlemmer av tilsynsrådet utnevnes direkte av Justisdepartementet. Det pekes på at departementet samtidig er ansvarlig for og har direkte instruksjonsmyndighet over PU som gjennomfører tvangsreturer.

---

Returdirektivet

  • Trådte i kraft i norsk lov på Julaften i 2010.
  • Artikkel 8(6) pålegger Norge å ha et effektivt tilsynssystem med tvangsretur.
  • Norge har ikke fått på plass et uavhengig tilsynsråd enda.
  • Ifølge direktivet skal det føres tilsyn av hele returprosessen, inkludert den faktiske utsendelsen.

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter