MEDLEM FORTELLER:

– Slik er livet i Guds Menighet

Ivan Lykkegård-Holmen brøt ut fra Guds Menighet da han var 20 år gammel. Etter ti år valgte han å gå tilbake. Nå reagerer han på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets framstilling av livet i trossamfunnet.

– Nå blir et helt trossamfunn hengt ut for det enkeltpersoner har gjort, sier Ivan Lykkegård-Holmen, medlem i Guds Menighet og lærer på Ørsnes privatskole.

Lørdag 6. juli skrev Vårt Land om bekymringsmeldingene Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har sendt til Fylkesmannen i Nordland om Guds Menighet på Ørsnes og menighetens privatskoler på Ørsnes og Flakstad i Lofoten. I bekymringsmeldingen oppgir Bufdir å ha fått informasjon blant annet om at:

Barn isoleres fra omverdenen og får kun lese litteratur godkjent av menigheten.

Alle medlemmer nektes å få kjæreste eller gifte seg utenfor trossamfunnet. Menigheten arrangerer kjæresterelasjoner og videre ekteskap.

Det er sterke begrensninger hva gjelder utdanningsmuligheter. Kun håndverksfag og hjelpepleierutdanning er tradisjonelt akseptert.

Det er svært vanskelig å melde seg ut av menigheten.

Lykkegård-Holmen reagerer sterkt på Bufdirs fremstilling av trossamfunnet. Han mener Guds Menighet ikke er et lukket samfunn, selv om det meste av sosial omgang skjer med andre i menigheten.

– Vi deltar i arbeidslivet der vi treffer personer som ikke tilhører menigheten. Vi har mest kontakt med folk i Guds Menighet, men vi kan selvfølgelig ta en kaffe med personer som ikke tilhører menighet. Dette gjør jeg selv innimellom, sier Lykkegård-Holmen.

Han forteller videre at når han er på ferie hender det at han oppsøker tidligere venner som er «frafalne».

– Jeg besøker også familie i Danmark som ikke tilhører Guds Menighet, sier han.

LES MER: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er bekymret for de som vokser opp i det lille trossamfunnet Guds Menighet i Lofoten. Så bekymret at de har varslet fylkesmann og barnevern om forhold de anser som svært alvorlige.

Autoriteter

Ivan Lykkegård-Holmen er 51 år gammel og oppvokst på Ørsnes i Lofoten, og har vært lærer på skolen der i snart elleve år. Ifølge Ivan Lykkegård-Holmen består en vanlig uke i menigheten blant annet av rikelig med turer i skog og mark.

– Hvordan tror du at synet på autoriteter er sammenlignet med i andre frimenigheter i Kristen-Norge? 

– Jeg kjenner ikke til så mange andre kristne frimenigheter. Jeg har et godt og nært forhold til de som er ledere i menighetene. Jeg sier også ifra hvis det er ting jeg ikke er enig i. De respekterer meg for det, selv om det ikke er alt vi er enige om.

– Kan menigheten gripe inn i medlemmenes hverdagsliv? 

– Det kan de selvfølgelig gjøre, men det skjer ikke ofte. Jeg har ikke opplevd det selv. Jeg har et godt forhold til de som styrer menigheten og har hatt en god dialog med dem hele veien. Jeg har aldri følt på de dommedagsgreiene, og menigheten griper ikke inn i min hverdag i det hele tatt.

– Hvilke begrensninger legger menigheten for enkeltpersoners liv?

– Vi er for eksempel måteholdne med alkohol. Vi tar avstand fra TV, bortsett fra i undervisningsøyemed, feirer ikke 17. mai eller jul. For min del har det heller ikke vært et must. I en periode for mange år siden gikk jeg ut av menigheten. Da deltok jeg heller ikke på 17. mai. Jeg var bare ikke vant til det, sier han.

Forlot menigheten

Lykkegård-Holmen kjenner seg ikke igjen i at det skal være vanskelig å forlate menigheten. Da han var 20 år brøt han selv ut. Etter 10 år utenfor Guds menighet ønsket Lykkegård-Holmen å på ny undersøke hva menigheten sto for.

– Til slutt fant jeg ut at dette var noe for meg. Jeg visste absolutt hva jeg gikk til da jeg gikk tilbake til menigheten, sier han.

– Har man lov til å gifte seg med noen utenfor trossamfunnet?

– Helst skal man finne noen i menigheten, men jeg kan velge å forlate Guds menighet for å finne en motpart.

Ifølge Lykkegård-Holmen er det i dag medlemmer av Guds Menighet som er gift med personer utenfor, men selv mener han at det er en fordel om begge er i menigheten.

– Varselet fra Bufdir indikerer også at man ikke kan ta visse typer utdanning?

– Det er i alle fall ikke slik i dag. Selv er jeg utdannet førskolelærer med påbygging. Vi har også leger i menigheten, påpeker han.

Leser det meste

Ifølge Lykkegård-Holmen leser elevene det meste som er tilgjengelig av litteratur på skolen.

– Elevene kan låne bøker på biblioteket. Det er også en del av undervisningen at de skal lese litteratur, sier han.

– Så hvis noen kommer til biblioteket og vil låne Jon Fosse, så kan de det? 

– Jeg kjenner ikke til Jon Fosse, men elevene leser for eksempel Knut Hamsun i litteraturundervisningen.

Ivan Lykkegård-Holmen understreker at menigheten og skolen han jobber på har et nært og godt samarbeid med barnevernet og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

– Vi har et så godt samarbeid med dem at de ville ha registrert det hvis det var noe. Dette betyr ikke at vi ikke gjør noe feil, men jeg vil understreke at vi ønsker at barn og unge skal ha det bra.

I Vårt Lands sak om Guds Menighet 6. juli fortalte utbryteren Helen Sunde (53) om en oppvekst preget av dommedagsfrykt og sosial kontroll.

– Kjenner du deg igjen i dette bildet?

– Nei. Jeg kjenner heller ikke andre fra Guds Menighet som har opplevd dette, heller ikke dommedagsfrykt, sier Ivan Lykkegård-Holmen, og legger til at det er opp til barna selv – når de er voksne – å velge om de vil tilhøre menigheten eller ikke.

– Jeg kan ikke svare på vegne av noen andre enn meg selv, men Helen Sunde har sikkert hatt negative opplevelser. Selv har jeg hatt en god barndom, selv om det alltid vil være ting man ønsker ikke skulle skjedd. Det er likevel viktig at man ikke lar det gå utover et helt samfunn, men heller retter kritikken mot individene det gjelder.

– Er det ikke bekymringsverdig at bekymringsmeldingen kommer? 

– Dersom Bufdir kom og så hvordan vi faktisk hadde det, kunne de selv sjekket om det stemmer. Barnevernet i Vågan har lagt bort saken. Dette betyr for meg at barnevernet ikke har noen bekymring, sier han.

I sitt svar til Bufdir har barnevernstjenesten i Vågan skrevet at de ikke finner «grunnlag for å åpne undersøkelser på samtlige barn på grunnlag av en såpass generell bekymring». Bufdir har ennå ikke fått svar på sin henvendelse til barnevernstjenesten på Vestvågøy.

---

Guds Menighet

  • Et kristent trossamfunn grunnlagt i 1883 i USA av Aanen Reinertsen (1852-1891) fra Arendal.
  • Har sitt hovedtilholdssted på Ørsnes i Lofoten.
  • Har omtrent 470 medlemmer, driver to privatskoler.
  • Etikken i det kristne trossamfunnet baserer seg på nøysomhet og fokus på åndelige og evige verdier, og mindre grad på materielle verdier. Det betyr blant annet pietistiske trekk som avholdenhet fra sminke og fjernsyn. Medlemmene deltar i liten grad i begivenheter i storsamfunnet som idrett, 17. mai-feiring og politikk.
  • Guds Menighet har ingen tilknytning til Guds Menighet Vegårshei i Aust-Agder.
  • Kilde: Wikipedia og Hjelpekilden

---

Mattis C. O. Vaaland

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter