Nyheter

Rekordmange mennesker på flukt

70,8 millioner mennesker var ved årsskiftet på flukt fra sine hjem. Det var dobbelt så mange som for 20 år siden og flere enn på nesten 70 år, ifølge UNHCR.

Annenhver flyktning var et barn, nesten fire av fem hadde vært på flukt i minst fem år og hver femte hadde vært på flukt i over 20 år, viser årsrapporten til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Hver eneste dag i fjor ble 37.000 mennesker drevet på flukt fra sine hjem på grunn av krig og konflikter, forfølgelse og brudd på menneskerettighetene.

25,9 millioner mennesker levde ved årsskiftet på flukt i andre land, for det meste naboland. Dette var en halv million flere enn året før.

41,3 millioner mennesker levde som flyktninger i eget land, men UNHCR erkjenner at begge disse anslagene trolig er konservative.

LES OGSÅ: Flyktninger i Tyrkia ribbet for retter

Flest i Tyrkia

Tyrkia toppet for fjerde år på rad lista over land som har tatt imot flest flyktninger, hele 3,7 millioner, viser UNHCRs oversikt.

Pakistan er hjem for 1,4 millioner flyktninger, Uganda 1,2 millioner, mens Sudan og Tyskland har tatt imot 1,1 millioner hver.

Libanon har imidlertid flest flyktninger i forhold til folketallet – én av seks i landet er nå flyktning, ifølge UNHCR.

LES OGSÅ: Omstridt kommandant nøkkelfigur i kampen om Sudans framtid

Flest syrere

Krigen i Syria har drevet flest mennesker på flukt, nærmere 6,2 millioner er på flukt i eget land, og over 6,6 millioner har flyktet til andre land.

8 millioner colombianere lever også fortsatt på flukt, 98 prosent av dem i eget land, til tross for fredsavtalen som ble inngått i 2016.

5,4 millioner kongolesere, 5,1 millioner afghanere, 4,2 millioner sørsudanere, 3,7 millioner somaliere, 2,8 millioner etiopiere, 2,7 millioner sudanere, 2,5 millioner nigerianere, 2,4 millioner irakere og 2,2 millioner jemenitter levde også på flukt ved årsskiftet.

LES OGSÅ: Hundrevis løslates fra al-Hol-leiren i Syria

Asylkø

Ved utgangen av fjoråret ventet 3,5 millioner flyktninger på svar på asylsøknad.

Av de 1,7 millioner asylsøknadene som ble levert i fjor, mottok USA drøyt 254.000. Peru mottok nærmere 193.000 asylsøknader, Tyskland nærmere 162.000, Frankrike nærmere 115.000 og Tyrkia nærmere 84.000.

Norge mottok til sammenligning 2.654 asylsøknader i 2018, en kraftig nedgang fra toppåret 2015 da det kom 31.150 asylsøkere.

LES OGSÅ: Vårt Land har besøkt leiren som huser nesten 7.000 asylsøkere

Venezuela

Krisen i Venezuela resulterte i en strøm av flyktninger, og ifølge UNHCR har minst 4 millioner mennesker nå forlatt landet.

Drøyt 460.000 av dem har søkt asyl i andre land, men av disse er det hittil kun 21.000 som har fått positivt svar på sin søknad.

5.000 venezuelanere flykter nå daglig fra mangel på mat og medisiner, trusler og menneskerettsbrudd, og UNHCR anslår at hele 5 millioner mennesker vil være på flukt innen utgangen av året.

LES OGSÅ: Venezuelas forlatte barn

På flukt i Etiopia

Flest var det likevel som måtte legge ut på flukt i Etiopia i året som gikk, en konflikt som får liten oppmerksomhet i mediene. Nærmere 1,6 millioner etiopiere flyktet fra sine hjem i 2018, men bare 2 prosent til andre land. Antallet internflyktninger i Etiopia ble dermed doblet.

Fra Syria flyktet 890.000 mennesker i fjor, til tross for at regjeringsstyrkene har gjenvunnet kontrollen over store deler av landet. I Nigeria la over 660.000 mennesker ut på flukt.

– Disse tallene er en ytterligere bekreftelse på en langvarig trend der antallet mennesker som trenger beskyttelse fra krig, konflikt og forfølgelse øker, sier FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, i en kommentar til rapporten.

LES OGSÅ: Omfattende hjelpeapparat står klart til de hjemvendte barna

---

Flyktninger

  • 70,8 millioner mennesker var ved årsskiftet på flukt fra sine hjem.
  • 25,9 millioner hadde flyktet til andre land.
  • 41,3 millioner var på flukt i eget land.
  • 3,5 millioner ventet på svar på asylsøknad.
  • 37.000 la i snitt ut på flukt daglig i 2018.
  • Flest syrere var på flukt, nærmere 13 millioner.
  • Flest etiopiere la ut på flukt i fjor, nærmere 1,6 millioner.
  • Tyrkia har tatt imot flest flyktninger, 3,7 millioner.
  • Libanon har tatt imot flest i forhold til folketallet.
  • Kilde: UNHCR

---

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter