Nyheter

Norge kutter ikke palestinsk bistand

Regjeringen vil ikke gjøre som Nederland, som reduserer palestinsk bistand fordi terrordømte får pengestøtte.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at Norge er kritisk til støtteordningen fra de palestinske selvstyremyndighetene (PA) til fanger og deres familier, men svarer ikke på om regjeringen vil redusere norsk pengestøtte.

«Norge arbeider for å endre støtteordningen, og leder nå, på vegne av andre berørte givere, en dialog med PA», skriver hun i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp).

– Jeg setter pris på at hun er kritisk til systemet som indirekte gir støtte til terrorister, men jeg forventer at dette munner ut i noe mer, og noe konkret, særlig siden Frp og KrF deler syn i denne saken, og at regjeringen følger opp slik vi har sett i Nederland, sier Amundsen.

LES MER: Frp trapper opp motstanden mot «martyrfond»

Nederland kutter

I desember vedtok parlamentet i Nederland å kutte bistanden til PA med sju prosent. Ifølge det israelske forskningsinstituttet Palestinian Media Watch bruker PA sju prosent av sitt budsjett til jevnlige betalinger til terrorister som sitter fengslet i Israel og familiene til døde terrorister, eller «martyrer» som de også blir kalt. Fatah-partiet, som den palestinske presidenten Mahmoud Abbas tilhører, har understreket at omsorgen for fangene og deres familier er et «nasjonalt ansvar og en hellig plikt».

I Nederland var politikere fra flere kristne partier allerede i 2011 kritiske til det de mente var en «glorifisering av terrorisme» fra palestinske myndigheter. I november besøkte Palestinian Media Watch (PMW) nederlandske parlamentarikere og fortalte hvordan de mener at PA opptrer på en måte som hindrer at det blir fred. PMW viste dokumentasjon på antisemittisme, indoktrinering av barn til hat og terror og de månedlige betalingene til fanger og døde terroristers familier. Ifølge PMW satte PA av over tre milliarder kroner i 2018-budsjettet til velferdsordningen for martyrer og fanger.

LES MER: Nekter å stoppe palestinsk fangelønn

Nasjonale helter

30. april sa den palestinske statsministeren Muhammad Shtayyeh at PA ønsker alle pengene de kan få, men at det er uaktuelt å fordømme «fangene våre». Han understreket at fangelønnen er innenfor rammeverket av avtalen om de palestinske områdene, ikke et brudd på den.

– Fangene våre er i fengsel fordi de har kjempet, ikke fordi de har utført terror, slik Israel hevder. Som vår president har sagt mer enn én gang: «Om vi så skulle sitte igjen med bare én penny, vil den gå til fangene og martyrenes familier, som har ofret sitt blod for Palestina», sa statsministeren.

LES MER: 2013: Utenriksminister Barth Eide (Ap) liker ikke fangelønn

Fortsetter

Amundsen vil fortsette å ta opp spørsmålet med utenriksministeren. Søreide understreker at norske myndigheter har fått forsikringer om at ingen av pengene Norge gir, går til palestinske fanger, senest i mars. Amundsen mener at slike forsikringer er retorikk, og at poenget er summen av penger som de palestinske myndighetene har til rådighet.

– I denne saken har Frp og KrF sammenfallende syn. Da vi tok stilling til regjeringserklæringen i vårt landsstyre, var dette en av de sakene jeg så på som en seier for Frp og KrF, sier Amundsen.

I regjeringserklæringen fra de fire borgerlige partiene heter det at regjeringen skal «aktivt motarbeide økonomiske bidrag til terrorisme, inkludert fangelønn». Norge betalte i fjor nærmere 59 millioner kroner til palestinsk offentlig sektor.

– Det bidrar til å holde konfliktnivået oppe når palestinske selvstyremyndigheter får fortsette å belønne den som begår den type avskyelige handlinger, sier Amundsen.

Saken har vært tatt opp av norske politikere flere ganger. I 2013 ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om at Utenriksdepartementet undersøkte om norske bistandskroner ble brukt til fangelønninger. Da opplyste daværende utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) at Norge og Storbritannia hadde utarbeidet et felles brev til PA med en rekke spørsmål om ordningen. I 2016 ba KrF om at utenriksminister Børge Brende (H) brukte bistandspress mot at palestinske myndigheter ga lønn til terrordømte.

– Det er for lite makt bak tiltakene hans. Dette begynner å bli problematisk, sa KrFs stortingsrepresentant Hans Olav Syversen den gangen. Syversen er nå statssekretær ved Statsministerens kontor.

– Hva kan gjøre det vanskelig å kutte i støtten?

– Jeg skal være forsiktig med å spekulere. Hvis det handler om at Norge ønsker en plass i FNs sikkerhetsråd og ikke vil legge seg ut med særlig muslimske land, mener jeg det er politisk feighet, sier Amundsen.

---

Martyrfondet

  • Etablert i 1967 av det politiske partiet Fatah, støttet enker og barn av palestinere som ble drept i kampen mot Israel.
  • Omdøpt til velferdsordning for palestinske martyrer og fanger i 1971, støtter også familiene til palestinere i israelske fengsler.
  • I 2016 mottok rundt 35.000 familier penger fra fondet, maksimum utbetaling ligger rundt 3.000 dollar per måned per familie.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter