Nyheter

Norge gir 138 millioner til syklonofre

Norge gir 138 millioner kroner til gjenoppbygging av Mosambik etter at voldsomme sykloner rammet landet i april.

– Ødeleggelsene etter syklonene Idai og Kenneth har skapt behov som vil kreve betydelig internasjonal støtte i lang tid framover. Norge bidrar med om lag 138 millioner kroner til klimarobust gjenoppbygging i de rammede områdene. sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en pressemelding.

Støtten kommer i kjølvannet av at syklonene «Idai» og «Kenneth» i april rammet det østafrikanske landet Mosambik hardt.

Den norske støtten vil blant annet gå til gjenoppbygging av kritisk energiinfrastruktur, og sårbare grupper vil bli prioritert.

Håpet er at dette skal styrke lokalsamfunnenes kapasitet til å håndtere fremtidige naturkatastrofer, kommer det frem av pressemeldingen.

– Mosambik er ett av verdens fattigste land og har i flere år vært rammet av store politiske og sosiale utfordringer, sier Aslak Jangård Orre, seniorforsker ved Chr. Michelsen Institutt.

LES MER: En uke etter syklonen Idai er fortsatt 15.000 mennesker fast i flomrammede områder i Mosambik. Nå frykter man både matmangel og koleraepidemi

Flere kriser

Ifølge Orre har landet de siste årene vært preget av en gjeldskrise som har gitt store økonomiske utfordringer.

Gjeldskrisen skyldes ifølge forskeren korrupte tjenestemenn i regjeringspartiet og store låneopptak basert på urealistiske forventninger om inntekter fra offshore gassfunn.

Det er også politisk splid mellom regjeringspartiet og opposisjonspartiet, og nord i landet står en gruppe islamistiske terrorister ansvarlige for en militærpolitisk krise.

I tillegg lever flertallet av landets befolkning under eller svært nær fattigdomsgrensa og har i utgangspunktet lite ressurser. De er derfor spesielt sårbare for naturkatastrofer.

Staten er også svak og har liten evne til å gjøre store grep i infrastrukturen, eller til å tilrettelegge for å redusere sårbarheten.

– Når landet da blir truffet av store stormer får det katastrofale konsekvenser for landet. Syklonen «Kenneth» er den kraftigste syklonen som noensinne har truffet østkysten av Afrika, sier Orre.

Langtidsskader

Orre sier det er viktig å få med selv om syklonen Idai tok i underkant av 1000 liv, så er det langtidsskadene som er de mest prekære.

– For eksempel har enormt mange mennesker i et stort område mistet maisavlingene sine, sier han.

Det er særlig Mosambiks geografiske beliggenhet gjør at det er særlig utsatt for sykloner og flom. Mosambik ligger geografisk plassert i orkanbeltet i den sørvestre delen av det indiske hav.

– Det er mange elver som renner igjennom Mosambik fra øst til vest. Regnvannet både fra Mosambik og nabolandene over presses ut gjennom de smale elvene.

Orre trekker frem at klimaendringer og andre menneskeskapte endringer også kan ha vært med på å gjøre flommene kraftigere.

LES MER: Kokekaret er botnen av ein ølboks, guten prøver å få kolbitane til å flamme opp. Flaumofra i Mosambik strevar med å få fotfeste.

Verste landsdel

Ifølge forskeren er Nord-Mosambik den delen av landet som er verst stilt.

– Det er dyp fattigdom og stor frustrasjon med regjeringens og statens manglende evne til å gjøre noe for dem, sier han.

Der er det også manglende tillit hos befolkningen om statens evne til å tilby velferd, og mange grupper som driver med kriminell virksomhet.

Storskala smugling av fauna, elfenben, tømmer, edelstener og narkotika er med på å skape frykt og usikkerhet i den nordlige delen av landet.

Korrupsjon

– Mange har jo advart mot korrupsjon i landet. Vil midlene komme frem til dem som trenger dem? 

– Mosambik har et enormt korrupsjonsproblem. Det kommer derfor an på hvilken støtte det er snakk om. Norsk bistand gis på mange forskjellige måter, men jeg regner med at norske bistandsmyndigheter er veldig bevisst på ikke å bruke penger på en måte som gjør at pengene blir et offer for korrupsjon, sier han.

For eksempel ga norske myndigheter direkte budsjettstøtte til Mosambik på begynnelsen av 2000-tallet og fram til 2016, forklarer Orre.

– Det var snakk om flere hundre millioner kroner. Dette sluttet man med ettersom man ikke hadde kontroll på pengene, sier han.

---

Mosambik

  • Mosambik er en republikk i det sørlige Afrika, som grenser til Sør-Afrika, Swaziland og Zimbabwe i vest, og Zambia, Malawi og Tanzania i nord. I øst har Mosambik en lang kyst mot Det indiske hav.
  • Portugisisk er det offisielle språket, men det snakkes et tyvetalls ulike språk rundt om i landet.
  • Mosambik er fortsatt et av verdens fattigste land, men etter at en langvarig borgerkrig ble avsluttet i 1992, har økonomien tatt seg opp.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter