Nyheter

Mange menn seksuelt misbrukt i krig

Syria: Psykologen Anthony Keedi behandler syriske menn utsatt for de mest groteske seksuelle overgrep for å ydmyke og knekke fiendens moral.

Mens seksualisert vold mot jenter­ og kvinner i konfliktområder har fått stor og økende oppmerksomhet etter Nobels fredspris til kongolesiske Denis Mukwege og den IS-overlevende jesidikvinnen­ Nadia Murad, er lite kjent om tilsvarende overgrep mot menn.

– Skam og stigma, ofte knyttet­ til rolleforventninger om mannen­s maskulinitet, legger lokk på et enormt problem der menn er ofre for voldtekter og andre seksuelle overgrep. Mange menn våger ikke engang å fortelle sine nærmeste om hva de har vært utsatt for, sier den libanesiske psykologen og aktivisten Anthony Keedi.

LES MER: Krever handling mot voldtekter som våpen

Stemples som svake. Selv opplevde Keedi at det tok to år med psykologsamtaler før en traumatisert syrisk pasient ­endelig åpnet seg og fortalte at han var blitt seksuelt misbrukt. Han var overmannet av skam­følelse og frykt for å bli «avmasku­linisert» og stigmatisert som svak av familie og ­lokalsamfunn.

Keedi var blant innlederne på denne ukens internasjonale konferanse i Oslo for å skjerpe kampen mot seksuell vold i krig og konflikt. Rundt 100 land og organisasjoner fra over 50 land var representert, med front blant annet mot straffrihet for over­gripere og ansvarlige når voldtekt brukes som våpen i konflikt.

Gjennombrudd. – Vi ser et gledelig gjennombrudd med økt oppmerksomhet om disse overgrepene mot jenter og kvinner, som utgjør det klart største antall ofre. Samtidig skraper vi bare i overflaten når det gjelder tilsvarende overgrep mot menn, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødehjelp, en av arrangørene av konferansen.

Ifølge både Høybråten og Keedi forsterkes problemene av dyptgripende, patriarkalske kjønnsrolleoppfatninger om mannlig maskulinitet.

Den libanesiske psykologen mener det er avgjørende å komme bort fra en utbredt rolleforståelse av mannen som den som skal vise styrke, beskytte familien og skaffe inntekt.

– Mange mannlige ofre legger lokk på sterke og vonde følelser av frykt for at det skal vise svakhet. Selv menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep under­ tortur, kan føle skam fordi de ikke slåss og om nødvendig ofret livet for å unngå denne «ydmykelsen» av sin maskulinitet. Homofobi i samfunnet kan også spille sterkt inn, sier Keedi.

Stort omfang. Det finnes lite forskning og oversikt over størrelsen av problemet. Et fåtall kjente undersøkelser fra blant annet Liberia og DR Kongo ­tyder likevel på et stort omfang (se fakta­boks).

– Seksualisert vold mot menn har ofte som mål å bryte ned motstanderens selvforståelse som beskytter og mann. Og for å knekke moralen finnes det knapt grenser for den umenneskelige og avskyelige grusomhet som legges for dagen, sier Keedi.

Han forteller om en over­levende syrisk mann som først ble tvunget til å se tre væpnede menn voldta datteren, før han selv ble tvunget til å måtte voldta et mannlig familiemedlem.

LES MER: – Menn eier ikke kvinner

Voldsspiral. – Selv om målet­ er å ydmyke og svekke motstanderen gjennom voldtekter av både menn og kvinner, kan ­effekten bli den motsatte. Det skaper ofte et sinne og en motstand som fører til en stadig ­dypere ond ­sirkel av vold og gjengjeldelse, sier ­Anthony Keedi.

Dagfinn Høybråten var nylig i DR Kongo der han besøkte Denis Mukwege på sykehuset, der tusenvis av voldtatte jenter og kvinner er blitt operert og har fått hjelp. Han fikk hørte grusomme historier, blant annet om en kvinne som så mannen bli drept i sengen ved siden av seg, for så å bli voldtatt av mannens væpnede drapsmenn.

– Dette er kvinne som mistet alt: Ektefellen, åkerlappen og sitt økonomiske grunnlag, samt all anseelse i familie og lokalsamfunn. Vi har en diakonal plikt til å hjelpe disse aller mest sårbare og skadde av våre medmennesker, sier KN-sjef Dagfinn Høybråten.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter