Nyheter

Legeforeningen: – Abortloven kan ikke endres på så svakt grunnlag

Endringer i abortloven skjer forhastet, mener Legeforeningen. Flere er i høringen kritiske til at loven nå endres uten debatt.

Flertallet av de over 110 høringsuttalelsene som har kommet inn til regjeringas forslag om at fosterreduksjon må nemndbehandles er kritiske til endringen. Det gjelder også helsemiljøene som uttaler seg.

Blant dem er Helsetilsynet, Rådet for legeetikk, Norsk Gynekologisk Forening, Jordmorforeninga, Folkehelseinstituttet, jordmorutdanninga på OsloMet, Medisinsk fakultet ved UiO og to helseforetak (Helse Bergen og Helse Midt-Norge). Kun Medisinsk fakultet og Senter ved medisinsk etikk på UiO, Helse Midt-Norge, og en egen uttalelse fra St. Olavs Hospital, støtter endringen.

LES OGSÅ: Abort-opprørerne i Ap tror på seier senere

Fagmiljø av to leger

Flere er kritiske til måten lovforslaget har blitt til på. Norsk Gynekologisk forening reagerer på at departementet etter deres syn framstiller endringen som noe det helsefaglige miljøet har bedt om.

– At prosessen har blitt som det er er utelukkende regjeringas ansvar. Så prøver de seg på å ta en spansk en ved å si at dette kommer fra fagmiljøet, sier leder Nils-Halvdan Morken i foreninga. Han understreker at det er delte meninger blant deres medlemmer.

– Her er det delte meninger, så det er ikke riktig å si at fagmiljøet er enig. Det er riktig å si at de to legene som utfører det er enige, sier han. Helseminister Bent Høie bekrefter at han med «fagmiljøet» sikter til de utøvende legene.

– Fagmiljøet som utfører fosterreduksjonene i Norge har tatt til orde for at alle begjæringer om fosterreduksjon bør behandles i nemnd, nærmere bestemt klinikksjef Kjell B. Salvesen og Torbjørn Moe Eggebøe, sier han. Fosterreduksjoner i Norge utføres ved Nasjonal behandlingstjeneste for invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim.

LES OGSÅ: Vurderte abort – er i dag trygg i rolla som mor

Forskjellsbehandling

Omtrent samtlige høringsuttalelser fastslår at de ikke kan se at forslaget fra regjeringen er faglig fundert eller vurdert. Flere reagerer også på at regjeringen fastslår i høringsbrevet at det er en grunnleggende etisk forskjell på fosterreduksjon og svangerskapsavbrudd som gjør at det kan behandles forskjellig i abortloven. Dette begrunnes ikke, påpeker flere instanser, blant annet Juridisk rådgivning for kvinner, Sex og samfunn og Rettspolitisk forening.

– Vi mener diskusjonen om etisk forskjell mellom fosterantallsreduksjon og svangerskapsavbrudd ikke er tatt. Det er vår hovedinnvending. Det er en diskusjon som burde vært tatt på forhånd, og ikke i en lukket politisk forhandling, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen. De kaller de foreslåtte endringene «lite gjennomtenkte og svakt fundert».

– Saken burde vært belyst på en bedre måte enn som et forhandlingskort på et gjestgiveri, sier Morken i Norsk gynekologisk forening.

Helstilsynet er blant faginstansene som er kritiske til lovendringene, og de slår fast at selv om de etiske dilemmaene i noen grad er ulike er det ikke en tilstrekkelig begrunnelse for at beslutningen skal treffes av andre enn kvinnen. De påpeker også at så godt som alle aborter innvilges i nemnd i dag. Forslaget vil dermed ikke føre til færre fosterreduksjoner og kun legge en unødvendig belastning på gravide, mener de.

LES OGSÅ: Mener Erna og KrF startet «krigen» om abortloven

Kirken støtter

Det er også enkelte av de faglige høringsinstansene som støtter endringene, fremst blant dem Senter for medisinsk etikk og Medisinsk fakultet på UiO. Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs støtter også endringen. Samtlige av disse instansene peker på at inngrepet i dag må utføres etter uke 12 og mener det dermed bør være likestilt med senabort.

Også samtlige religiøse høringsinstanser som har uttalt seg, som Oslo katolske bispedømme, Den norske kirke, Frelsesarmeen og flere biskoper uttrykker støtte til endringen.

LES OGSÅ: Løslater kvinner fengslet for abort

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter