Nyheter

Vedum ønsker røde KrF-ere velkommen i Sps rekker

Sps leder vil etablere partiet som den store nummer tre i årevis. Han frir til røde i et KrF som er «ufrivillig gissel» for blå politikk.

Trygve Slagsvold Vedum og ­partiet han leder har kurs mot et rekordvalg ved lokalvalget i høst. Men det er bare én etappe i den store planen:

– Den er å etablere oss på høyt nivå permanent og vokse videre til å bli et av de tre største partiene. Det er det langsiktige målet, varsler Vedum foran landsmøtet på Hamar.

Det er et prosjekt for stordrift: I apparatet hans snakker man om et så kraftig Sp at Vedum ikke lenger skal stå i skyggen bak Høyres og Aps topper. Sp skal være et selvstendig, ­mektig ­alternativ som Frp i sin tid: Ikke til å komme forbi.

– Verdiene våre om å tro på hele Norge skal være så kraftfulle i Stortinget at man ikke kan komme seg rundt dem, sier Vedum.

LES OGSÅ: Sps Lundteigen: Ap må være mer ydmyke hvis de vil holde på arbeidsfolk

Hva med Frps ord?

Snittet av ­gallupene viser nå klart overtak på Frp i kampen om å være Norges ­tredje største parti. Da Frp for noen år tilbake var i en slik ­posisjon, ­kjempet de seg inn i makt med trusselen: Vi støtter ikke en ­regjering vi ikke er en del av.

– Gjør du Frps gamle ord til dine?

– Det sa jeg egentlig alt i 2014: Enten er vi i posisjon, ­eller i ­opposisjon. Det mener jeg ­fortsatt. En støttepartiordning
 – slik KrF og Venstre lenge ­hadde – har aldri vært aktuell.

Og selv om partiet setter ­rekord på galluper, har de også en rekord i utenforskap i nyere Sp-tid: Ved neste stortingsvalg vil det være åtte år siden partiet satt i regjering eller kunne være budsjettkompis for en regjering.

– Da er det vel katastrofalt om Sp igjen havner utenfor makt i fire nye år?

– Det vil være kritisk for de ­interessene som vi står for. ­Partier klarer seg alltid. Men vi er et middel for motkultur – og kjemper for mindre sentral­styring. Derfor er det viktig at vi nå kommer i posisjon og får satt dagsorden på en annen måte. Ikke slik KrF nå gjør, svarer 
han.

KrF som «ufrivillig gissel»

For nettopp KrF er ifølge Vedum blitt et ­«ufrivillig gissel»: Legitimerer politikk de egentlig er imot, uten styrke til å snu kursen.

– Det handler om å gjøre ­politikken til Solberg-regje­ringen sånn litt mindre dårlig. Men det har de klart. Så det skal KrF ha.

På siste gallup i Vårt Land var både KrFs og Venstres nedtur så ille at Sp var dobbelt så stort som de to tidligere sentrumsvennene til sammen.

– Et endelig bevis på at nettopp Sp alene er sentrumspartiet?

– Når partier går så langt bort fra røttene sine, som dess­verre også KrF har gjort om ­sammenslåing av fylker, så blir de ­straffet. Om vi går til ­kjernen av sentrumshistorien, så k­jenner ikke velgere i KrF og Venstre seg igjen lenger. Den historien ­handlet om at politikere – og ikke embetsmakten og Høyre – skulle ta beslutningene. Å gi opp respekten for det lokale – og godta tvang om kommuner og lokale lensmannskontorer er brudd med grunnverdier i ­sentrum.

LES OGSÅ: Klima skaper økt rødgrønn spenning

To små - og sperregrensen

– KrF og ­Venstre er plassert under sperre­grensen – er det like greit for deg at de forblir nettopp der?

– Verdiene som Knut Arild ­Hareide sto for, viste mye felles tankegods med oss. Men ved å holde Høyre og Frp ved ­makta, bryter jo KrF med dette. Jeg ­klarer ikke helt tenke tanken at KrF ikke noen gang skal sam­arbeide med Sp igjen, for det kan fint skje. Men da må de endre kurs og finne røttene sine. Ellers tror jeg ikke de igjen vil komme stabilt over fire prosent.

Bakgrunnstall i flere av Vårt Lands siste galluper viser at nettopp fra KrF har flere tusen ­velgere nå flyktet til Vedums parti.

– Flere gode KrF-ere har i det siste meldt seg inn hos oss, ­bemerker Vedum.

– Er du klar til å bygge et e­kstra rom til dem i Sps hus?

– Selvfølgelig er jeg det. Jeg har respekt for at alle partier kan ha sine utfordringer, men leser man talen som Hareide holdt i høst, så er overgangene ikke noe rart. Han sa jo at Sp og KrF har svært mye til felles.

LES OGSÅ: – Når jeg hører Elvestuen på radio får jeg lyst til å sette bilen på tomgang

Symboltungt på Hamar

Sps lands­møte på Hamar avvikles et ­kvarters kjøretur fra Vedums hjem i ­Stange, kommunen som Ap-statsministeren Odvar Nordli kom fra. Men i skogbrynene der har Sp nå tatt over som ­partiet for moderne «småkårsfolk» som protesterer mot avmakt. Sp-landsmøtet avvikles i samme hall som i 1993 – da EU-kamp løftet partiet til 16,7 prosent ved valget samme år.

– Et opplegg for noe symbolsk over årets landsmøte?

– Vi er i samme landskap som i 1993. Det symboltungt fordi det er 25 år siden Norge sa nei til EU, da Sp viste hvor viktig partiet var da store interesser var i spill. Nå er det mange som ser oss som et verktøy fordi forskjeller i Norge øker, både sosialt og geografisk. Mange opplever igjen at mye står på spill, men det er en hel bredde av saker som løfter oss.

Rød fare for Sp?

Men også Rødt ­vokser. Vedum nekter plent å samarbeide med dem, men de og SV kan få makt over en regjering Sp sitter i. I helgen gjorde Høyres Trond Helleland alle rødgrønne til en enhet.

– Kan ikke frykten for de røde sverte Sp i maktjakten?

– Dette er Høyres skremsler. For velgerne er det selve ­sakene som teller. Vi er ikke avhengige dem og går for en Sp/Ap-basert regjering. En regjering ­trenger ikke noe aktivt vedtak for å bli innsatt. Velgerne kan gi oss ­styrke og spillerom til å frata høyrepartiene makt.

FRA ARKIVET: Min tro-intervju med Trygve Slagsvold Vedum

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter