Nyheter

Partnere oppfatter metoo som en ‘Hollywood-greie’

Mens Norad jobber for å avdekke trakassering i bistands-sektoren, prøver en afrikansk bistandspartner å rydde opp selv.

Den største lutherske kirken i Etiopia, Mekane Yesus-kirken, har bedt om å være med i et pilotprosjekt som de har satt i gang mot seksuell trakassering. Prosjektet er organisert av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), som også leter etter en samarbeidspartner i Asia der de kan gjøre det samme.

NLM er medlem i Digni. Digni er en av Norads store samarbeidspartnere, og organiserer 20 medlemsorganisasjoner 
og kirkesamfunn.

– Vi ser for oss at vi kan lage undervisningsmateriale og kursopplegg, så de kan få hjelp til sine egne prosjekter på området, forteller Hjalmar Bø, generalsekretær i Digni.

LES MER: Har fått flere «bistandsvarsler» om trakassering

En Hollywood-greie

Sammen med assisterende generalsekretær Elisabeth Walmann, har Bø tidligere skrevet et innlegg på verdidebatt.no der han skisserer noen av utfordringene rundt slikt arbeid.

«Da en av våre seniorrådgivere deltok under et møte med partnerorganisasjoner i India, fikk hun hun høre at metoo var en «Hollywood-greie», noe som tilhørte USA og vesten. Skuespillere og kjendiser. Det var ikke noe som hadde fått konsekvenser i andre sektorer eller blant den fattigste delen av befolkningen,» skriver han.

Vi kan ikke komme med en fasit

Bø peker også på hvordan svakere sikkerhetsnett, mer assymetriske maktforhold, og til og med manglende vokabular for å beskrive trakassering og overgrep kan stå i veien for arbeidet.

Han er klar på at det trengs kulturforståelse.

– Vi jobber i 35 land, med mange ulike kulturer, så det er viktig at et prosjekt som det vi har med Mekane Yesus-kirken er følsomt overfor slike forskjeller. Vi kan ikke komme med en fasit, eller en felles mal for alle, sier 
han.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter