Nyheter

Har fått flere 'bistandsvarsler' om trakassering

Norad har fått inn 16 varsler om trakassering mot bistandsmedarbeidere siden juli. – Toppen av isfjellet, frykter varslingsteamlederen.

Trakasseringsvarslene Norad har mottatt dreier seg ikke om norske bistandsarbeidere, men om forhold innen lokale organisasjoner i samarbeidsland.

Svend Thorleif Skjønsberg, som leder det såkalte varslingsteamet i Norad, sier at bistandssektoren i andre land gjerne vil gjøre noe med trakassering og krenkelser. Han bruker varsler om mobbing som et eksempel på hvordan Norge har egeninteresse i å forhindre trakassering.

– Hvis folk blir stresset og sier opp jobben, kan det påvirke hvor kostnadseffektivt norsk bistand er, sier Skjønsberg.

Vi vet at trakassering er utbredt

Enheten hans i Norad fikk ansvaret for å følge opp trakasseringsvarsler i juli i fjor. Tidligere har varslingsteamet kun fulgt opp varsler om økonomisk mislighold.

– På samme måte som med økonomisk mislighold, antar vi at de 16 varslene bare er toppen av et isfjell, sier Skjønsberg.

Han understreker at det kan være uberettigede varsler, som kan komme av ønske om å sverte motparten.

– Men vi vet at trakassering er utbredt.

Må løse sakene lokalt

Varslingsteamet skal ikke granske hver enkelt sak. Det skal organisasjonen varselet kommer fra selv gjøre. Men teamet skal passe på at organisasjonens egne rutiner, og retningslinjene de har fått fra Norad blir fulgt.

– Det vi gjør varierer fra sak til sak. Vi kan se om det finnes varslingskanaler og retningslinjer. Vi kan også legge inn falske varsler selv, og se hvordan organisasjonen håndterer dem, sier Skjønsberg.

Men organisasjonen det gjelder må fortsatt løse saken lokalt, og varslingsteamet blander seg ikke inn i forhold de ikke har med å gjøre. Deres jobb er å se til at saken blir løst.

Sammenheng mellom trakassering og korrupsjon

Slike varsler om trakassering, både begrunnede og ubegrunnede, kan være tegn på at systemet ikke fungerer som det skal. Skjønsberg peker til og med på at det kan være en sammenheng mellom at det forekommer trakassering og at det forekommer korrupsjon. Men han mener forholdene holder på å bli bedre.

– Vi har sett at som følge av denne oppmerksomheten, er det flere organisasjoner som har fått bedre rutiner, og som har bygd ut varslingssystemene sine, sier Skjønsberg.

Norge har forpliktet seg

Etter at Metoo-kampanjen gjorde inntog i vesten, har flere giverland valgt å prioritere arbeidet mot trakassering også i bistandssektoren. I oktober deltok daværende utviklingsminister Nikolai Astrup (H) på det såkalte Safeguarding Summit i London. Der forpliktet Norge og 21 andre land seg til å håndtere problemet.

– Giverne vil trolig etter hvert på en eller annen måte forplikte seg til at all bistand knyttes til en global standard, sier Skjønsberg.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter