Nyheter

Tenåringsjenter dør i fødsler

Komplikasjoner rundt graviditet og fødsel er årsaken til flest dødsfall blant tenåringsjenter i verden. I Argentina ble en voldtatt 11-åring nektet abort. Vi har spurt en rekke organisasjoner om de viktigste utfordringene for jenter og kvinner i 2019.

1 av 2

En 11-årig jente i Argentina ble gravid etter å ha blitt voldtatt av bestemorens 65 år gamle kjæreste. I midten av januar ble hun nektet å ta abort, selv om voldtekt er en av de få grunnene til lovlig abort i landet.

Likevel fikk den lille jenta nei. Hun var da 19 uker gravid.

Legene på sykehuset tvang henne til å fortsette graviditeten, og henviste til deres rett til å nekte å utføre abort av samvittighetsgrunner. I forrige uke, da 11-åringen var 23 uker på vei, fikk hun utført keisersnitt.

«Jenter, ikke mødre»

Denne saken har opprørt argentinere. På sosiale medier har tusener av kvinner postet bilder av seg selv som 11-åringer, med hashtaggen #NiñasNoMadres. («jenter, ikke mødre»).

Graviditeten til Lucía, som er pseudonymet advokatene har gitt henne, ble oppdaget da hun gikk til lege etter å ha hatt sterke magesmerter i flere dager.

I følge Verdens Helseorganisasjon er komplikasjoner på grunn av graviditet og fødsel årsaken til flest dødsfall blant jenter mellom 15 og 19 år.

Politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty trekker fram denne tragiske saken når hun blir spurt om de viktigste utfordringer for kvinners rettigheter i 2019. På årets kvinnedag har Vårt Land spurt en rekke organisasjoner om de viktigste utfordringene i 2019 om kvinners og jenters rettigheter i verden. Vi har også spurt om hvor det går riktig vei.

Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty Norge:

Viktig sak: Situasjonen for kvinnelige menneskerettighetsforkjempere.

– Utfordringer for kvinners rettigheter i 2019?

Lucías skjebne viser hvordan begrensninger på kvinners rett til trygg og lovlig abort truer jenters og kvinner rett til liv og helse. Ikke bare i Argentina men i mange andre land i verden. Det er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Kvinners kamp for egne og andres rettigheter synes ikke alltid like godt, det kan også gjøre kvinner mer sårbare for forfølgelse. Kvinnelige menneskerettighetsforkjempere er også sårbare i sin rolle som den primære omsorgspersonen i familien, og ofte utsatt for seksuelle overgrep eller trusler. Kvinnene som nå sitter fengslet i Saudi- Arabia for deres modige kamp for kvinners menneskerettigheter, er et godt eksempel. Nå er det viktig å støtte deres kamp.

Hvor går det rett vei?

– Flere europeiske land, inkludert Sverige og Island, har vedtatt en samtykkebasert voldtektsbestemmelse i straffeloven, som tydeliggjør kvinners rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Denne vil bidra til å styrke det forebyggende og holdningsskapende arbeid mot voldtekt ved å fastsette en tydelig norm om at en kvinnes kropp er utilgjengelig til hun har uttrykt et tydelig samtykke. Det vil også kunne føre til at flere saker kan anmeldes og føres for retten.

Gry Larsen, generalsekretær i Care:

Viktig sak: Kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

– Utfordringer for kvinners rettigheter i 2019?

– Det er langt igjen før kvinner har økonomisk selvstendighet, rett til å bestemme over egen kropp og lik mulighet til å delta. Fremdeles har over halvparten av verdens land lover mot at kvinner kan ta enkelte jobber, og mange av verdens kvinner har ikke tilgang til grunnleggende banktjenester. Retten til å bestemme om, når og hvor mange barn man ønsker er langt fra selvsagt. Mange steder holdes kvinner unna eller lyttes ikke til når beslutninger blir tatt.

– En sak dere mener er viktig? Hvorfor?

– Jeg vil trekke frem kvinners rett til å bestemme over egen kropp. I arbeidet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er motkreftene sterke. I stedet for å kunne bevege oss fremover, må vi nå kjempe mot at det som er vunnet blir satt tilbake. Dette handler ikke bare om kvinners helse, det er også viktig for kvinners deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

– Hvor går det riktig vei?

– På de fleste områder, men det går så sakte. Tall fra World Economic Forum viser at det med dagens tempo vil ta 202 år før vi oppnår økonomisk likestilling i verden. Det har hverken kvinner eller samfunnet råd til å vente på.

Elizabeth Laura Walmann, assisterende generalsekretær i Digni:

Viktig sak: Hindre at kvinner blir ofre for maktmisbruk og krenkelser.

– Utfordringer for kvinners rettigheter i 2019?

– Mange kvinner rundt om i verden kontrolleres og holdes fanget i ulike sfærer, enten det er familien, storfamilien eller lokalsamfunnet. De trenger å bryte ut av disse og ta plass i det offentlige rom. Først da kan de bestemme over sine egne liv, sin egen kropp, helse, økonomi og fremtid, og få rett til inntekt, til arbeid, til arv, til å velge ektefelle, hvor mange barn de skal ha eller bestemme over egne eiendeler.

– En sak dere mener er viktig? Hvorfor?

– Vi arbeider for tiden sammen med våre medlemsorganisasjoner for å hindre at kvinner blir offer for maktmisbruk og krenkelser. Dette er en viktig sak! Vi vil jobbe både med lederutvikling og holdningsarbeid, og også med å bygge systemer for etiske retningslinjer og varslingskanaler.

– Hvor går det riktig vei?

– Det er flere jenter som tar utdanning, det gir store og positive ringvirkninger. Det er bra! Så kan man selvfølgelig ønske at det var bedre kvalitet på utdanningen, og at jentene i større grad fikk mulighet til å bruke utdannelsen sin.

Kari Helene Partapuoli, generalsekretær Plan:

Viktig sak: Kampen mot holdninger som holder jenter nede

– Utfordringer for kvinners rettigheter i 2019?

– Både i Norge og internasjonalt handler likestilling fortsatt om makt. Jenter må makt og mulighet til å ta makt. Det handler om makt til å bestemme over egen kropp, makt til å uttrykke seg og bli hørt. Utfordringen for oss som jobber globalt, er å støtte jenter og gutter til å endre de underliggende maktskjevhetene som hindrer likestilling. Både i hjemmet, på skolen og på arbeidsplassen. Kvinner og jenter møter barrierer som hindrer dem å delta på lik linje som menn. Kvinner får lavere lønninger enn menn og utsettes i større grad for seksuell trakassering og vold.

– En sak dere mener er viktig? Hvorfor?

– Kampen mot holdninger som holder jenter nede er noe av det viktigste vi i Plan jobber med. Å arbeide mot skadelige normer som opprettholder barneekteskap og vold mot jenter er avgjørende for å sikre jenters rettigheter. I dette ligger også tilgang til informasjon om seksualitet, graviditet og prevensjon. Og informasjonen må komme tidlig nok. Når jenter er gravide eller giftet bort i femtenårsalderen er det for sent.

– Hvor går det riktig vei?

– Stadig flere jenter får utdanning. Det er bra og viktig for likestillingen. Men det gjenstår mye for at jenter kan få tilgang til anstendige jobber og ta makt over egne liv og ikke minst ha økt innflytelse i samfunnet. Der har vi ikke kommet langt nok.

Hilde Skaar Vollebæk, assisterende generalsekretær i Stefanusalliansen:

Viktig sak: Kvinner fra religiøse minoriteter som er utsatt for menneskehandel eller tvangsgifting.

– Utfordringer for kvinners rettigheter i 2019?

– Den store ulikheten mellom menns og kvinners inntekt og dermed mulighet til å ta valg i sitt eget liv, blir ofte oversett. Men det gjør at menneskerettighetsbrudd – som mangel på trosfrihet – rammer kvinner på andre, og ofte hardere måter enn menn.

– En sak dere mener er viktig? Hvorfor?

Kvinner fra religiøse minoriteter er utsatt for menneskehandel eller tvangsgifting, og har få ressurser til å komme ut av dette og å straffeforfølge overgripere. Kvinner som ønsker å konvertere, kan ikke flytte fra en kontrollerende storfamilie som er uenig i hennes valg. Vi ser også at kvinners lidelse skjer i det skjulte. Hvis en pastor fengsles, sitter ofte kona igjen og må ta seg av både familie, skaffe inntekt og lede menigheten alene.

– Hvor går det riktig vei?

– Fjorårets fredspris til Nadia Murad og Denis Mukwege var svært gledelig. Kampen mot seksualisert vold er ikke vunnet, men alt som kan løfte ofrene ut av skammen og ensomheten, er ufattelig viktig. Håpet er at langt flere overgripere også skal stilles for retten, for eksempel. for overgrepene mot Yezidiene i Irak.

Gro Lindstad, daglig leder i Fokus

Viktig sak: Arbeid for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

– Utfordringer for kvinners rettigheter i 2019?

– Organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter utsettes i for press i mange land. Kvinner settes i fengsel for sitt arbeid for kvinners rettigheter og likestilling. Kvinnelige menneskerettighetsforkjempere utsettes for trusler, vold og i en del tilfeller drap. Samtidig har situasjonen økonomisk for kvinneorganisasjoner og arbeid med kvinners og jenters rettigheter vært at det er de små midlene som tildeles.

– En sak dere mener er viktig? Hvorfor?

– Arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er det viktigste vi nå kjemper for. Med skiftende politiske maktforhold har rettigheter blitt innskrenket eller forsøkes innskrenket i en rekke land. Det gjelder for eksempel Polen, Brasil og USA. De skjeve maktforholdene mellom kvinner og menn av sosiale normer som definerer hvilke muligheter og forventninger jenter og kvinner har i samfunnet. Disse sosiale normene blir i mange samfunn brukt til å kontrollere kvinners og jenters kropper, seksualitet og reproduksjon.

– Hvor går det riktig vei?

– Utdanning har fått et løft og jenter får muligheter til en bedre fremtid med utdanning. Samtidig har vi langt igjen når vi ser på det jenter lærer og tilgang til trygge forhold på skoler. Sanitære forhold som bidrar til at jenter kan gå på skole også når de begynner å få menstruasjon, er viktig. Også mulighet til å gjøre ferdig skolen hvis de blir gravide som tenåringer.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter