Nyheter

Går mot abortstrid i Ap

To av Aps største fylkeslag gikk denne helga inn for å fjerne abortnemndene og utvide retten til fri abort til uke 18. Anniken Huitfeldt skylder på Erna Solberg for sviktende oppslutning i Ap om dagens abortlov.

– Det er en bevegelse i Arbeiderpartiet om abortsaken, sier AUF-leder Ina Libak.

I høst vedtok AUF sitt landsmøte enstemmig å avskaffe dagens abortnemnder og å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. I helgen hadde ti av Aps fylkeslag årsmøter og flere valgte å følge etter AUF i abortspørsmålet:

• Både Akershus Ap og nye Vestland Ap (sammenslått av Sogn og Fjordane og Hordaland) gikk inn for AUF sitt forslag om å avskaffe abortnemndene og å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. Mens avstemningen i Vestland Ap var jevn, var det et overveldende flertall i Akershus Ap som stemte for forslaget.

• Møre og Romsdal Ap stemte for å stå ved dagens grense på 12 uker for selvbestemt abort, men vil samtidig «evaluere dagens system med abortnemnd med sikte på å erstatte dette systemet med mer tidsriktige og mindre belastende ordninger».

• Årsmøtene i Østfold, Trøndelag, Telemark, Innlandet (sammenslått av Hedmark og Oppland) valgte å avvise AUF sitt forslag.

• Forslaget om 18-ukersgrense og fjerning av nemnder var ikke oppe til votering hos årsmøtene i Agder, Vestfold og Nordland.

Modnes i Ap

Selv om 18-ukersforslaget også ble avvist av noen fylker, ser AUF-lederen positivt på at to av partiets største fylkeslag, Vestland og Akershus, nå er for å utvide retten til selvbestemt abort.

– I en sånn sak er det naturlig at det er ulike meninger. Jeg har stor respekt for at noen fylkeslag ender på noe annet, sier Libak.

Hun tror standpunktet om 18-ukersgrense og fjerning av nemnder nå er i ferd med å modnes i Ap.

– Abortdebatten vi hadde i høst, har gjort at vi har fått mer klarhet i hvordan det fungerer i andre land. I tillegg har mange stått fram med sine historier om hvordan det er å stå foran en nemnd. Man ser konsekvensene av dagens politikk, sier Libak.

LES OGSÅ: KrF-jubel om endring av abortloven

Blir landsmøtesak

Da abortsaken kom på dagsorden i høst, var Ap-ledelsen med Jonas Gahr Støre i spissen klar på at partiet sto ved dagens lov og verken ville innskrenke eller utvide den. Nå vil både ungdomspartiet og to store fylkeslag tvinge Støre til retrett i abortsaken.

Libak sier at AUF ser for seg å løfte saken fram til landsmøtet i april.

– Den første muligheten for gjennomslag, er der, sier AUF-lederen.

LES OGSÅ: Ap og SV angriper punktene om abort og bioteknologi i Granavolden-plattformen

Skylder på Solberg

Anniken Huitfeldt er både nyvalgt leder av Akershus Ap og partiets kvinnenettverk. Selv om hun personlig er for dagens abortlov, måtte hun se at et overveldende flertall av eget fylkesparti i helgen gikk inn for 18-ukersgrense og å skrote abortnemndene.

Huitfeldt skylder på statsministeren for at oppslutningen om abortloven i Ap slår sprekker.

– Argumentet jeg har brukt når denne saken har vært oppe før, har vært at vi ikke rokker ved dagens lov. At vi må stå fast ved det som er balansen med 12 ukers selvbestemmelse og deretter nemnd, sier Huitfeldt.

Hun mener at Erna Solbergs abortfrieri under KrFs veivalg i høst endret premissene for debatten da det kom konkrete forslag om endringer av abortloven.

– De argumentene som ble brukt tidligere mot å endre abortloven, fikk ikke gehør siden abortloven faktisk er foreslått endret av statsministeren, sier Huitfeldt.

Kan bli stridssak

På spørsmål om hun frykter at abortloven blir en stridssak i Ap etter at flere fylkeslag går mot ledelsen, svarer en ordknapp Huitfeldt at hun «ikke frykter diskusjoner».

Er dette en sak som vil løftes høyere på dagsorden og debatteres mer internt i Ap framover?

– Det er for tidlig å si noe om.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter