Nyheter

Velgerflukt fra KrF – lekker velgere til venstre

KrF har mistet rundt 40.000 av velgerne etter valget. Flest har satt seg på det berømmelige gjerdet, men partiet lekker også betraktelig til partiene på rødgrønn side.

I den ferskeste Norstat-målingen gjennomført i februar holder den negative tendensen seg for KrF. Målingen er en katastrofe for begge de to sentrumspartiene som sitter i regjering med Frp og Høyre. Venstre er helt ned i 1,8 prosent på målingen. KrF går tilbake fra januar med 0,3 prosentpoeng og ender på 3,2.

Sammenlinga med resultatet fra stortingsvalget i 2017 er det katastrofe for KrF. De havner under sperregrensa og ville mistet sju mandater. Totalt ville KrF kun hatt ett mandat om målinga ble resultat i et stortingsvalg.

– Dette er ikke en måling vi er fornøyd med. Fremover må vi jobbe for å bevise for både de usikre velgerne som har satt seg på gjerdet og potensielle velgere at det betyr noe at KrF er i regjering. Det skal bety et løft for barna, god distriktspolitikk og politikk for de som trenger det aller mest, sier Olaug Bollestad om målinga.

MER OM MÅLINGEN: Rekord-Sp banker Frp – Venstre på 1-tallet

Velgerflukt fra KrF

Det mest dramatiske bildet trer fram om man ser på bakgrunnstallene i målingen.

Bare rundt halvparten av velgerne fra 2017-valget er lojale til partiet og ville stemt på dem igjen. Over 30 prosent av de som stemte på KrF i 2017 er nå usikre

I tillegg til alle som har satt seg på gjerdet – omregnet til velgere ville 31 prosent tilsvart rundt 25.000 velgere – lekker KrF som en sil til andre partier.

LES OGSÅ: Ulmende klimaopprør i Sp – varsler oppgjør på landsmøtet

Senterpartiet får flest KrF-velgere. Rundt 8000 av velgerne ville gått til dem. Det tilsvarer over seks prosent av velgerne fra sist. Også Venstre får en del KrF-velgere, rundt 1,7 av KrF-velgerne fra 2017 oppgir nå at de ville stemt på sentrumskamerat Venstre i stedet.

Går til rødgrønne

Velgernes dom over KrFs veivalg synes tydelig i målinga. Partiet lekker mye til de røde partiene. Flest går til Ap – rundt 5500 velgere, som utgjør 4,5 prosent av KrF-velgerne fra 2017. Noe overraskende for en del er kanskje at også Rødt gjør et solid innhogg i KrFs velgerbase. Over 3000 velgere, og rundt 2,5 prosent av dem som stemte KrF sist, oppgir nå at de ville stemt på Bjørnar Moxnes og kompani.

Også MDG henter fra KrF. Rundt 2400 velgere – to prosent – av dem som stemte KrF sist valg sier nå at de vil stemme på MDG.

LES OGSÅ: Krisemåling for KrF og Frp – aldri vært lavere på måling

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter