Nyheter

Klart for strid om nazi-forbud i SVs sal

Spørsmålet om den høyreekstreme Den nordiske motstandsbevegelsen skal forbys, kan gi landsmøtestrid i SV. Et mindretall presser på for forbud.

Vinner de frem, kan forbud mot den omstridte naziorganisasjonen bli til fremskutt SV-kamp i norsk politisk debatt. Å forby enkeltorganisasjoner har vært et fremmed grep her til lands.

– Det er ulike meninger om dette i SV, men jeg tror det går mot et flertall i retning et ­forbud, sier stortingsrepresentant ­Freddy Andrè Øvstegård, som har ført forslaget i pennen.

Den nordiske motstands­bevegelsen (DNM) bygger ­styrke i Sverige. Den nasjonal­sosialistiske organisasjonen sjokkerte også her hjemme da den ­nærmest uhindret avviklet en marsj i Kristiansand sentrum i 2017.

LES OGSÅ: Her driver nazi-gruppen valgkamp i gågaten

I naboland

Det er i en av de såkalte hoveduttalelsene fra landsmøtet – om antirasisme – at en gruppe landsstyremedlemmer har tatt dissens. Det legges opp til at SV skal klubbe igjennom en rekke antirasistiske tiltak, men mindretallet i landsstyret trekker frem nettopp ­nasjonalsosialistiske DNM som en trussel og vil ha vurdert forbud.

DNM stemples som nynazistisk, og ifølge SV har medlemmer «begått vold i våre naboland». I forslaget heter det:

«Det er nødvendig å gjøre en vurdering om denne organisa­sjonen og dens aktiviteter ­rammes av straffebud eller bør ­rammes av straffebud.»

Illiberalt?

Lokalt forsøker Den nordiske motstandsbevegelsen å rekruttere unge medlemmer. ­Løpesedler spres, som i Sandnes i forrige uke, og jevnlig i SV-representant Øvstegårds hjemfylke.

– Men er det ikke sjelden vare at et parti i et demokrati ­kjemper for å forby en organisasjon?

Jeg har selv kjent på hatbudskapet deres hjemme i Østfold, der DNM driver aktiviteter og ­rekruttering. Denne utgjør en konkret trussel mot oss skeive, mot jøder og personer med innvandrerbakgrunn, svarer Øvstegård og fortsetter:

– Forslaget handler om forbud mot organisering av DNMs handlinger. Det er ikke selve ytringene vi vil forby, selv om også disse er forkastelige, sier Øvstegård.

LES OGSÅ: Slik drev rødgrønne jakt på KrF i debuten som regjeringsparti

Voldsdømte

Organisasjonen DNM – i Sverige Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) – ønsker å gjøre alle de nordiske ­landene og de baltiske statene til en ­felles nordisk nasjonalsosialistisk ­republikk. De organiserer marsjer – som gjerne går ­rolig for seg. Men DNM har også et ­brutalt ansikt: Flere av DNMs medlemmer er gjennom tiden dømt for vold.

Vårt Land besøkte kjerne­området deres i fjor høst, da ­organisasjonen drev aktiv ­lokalvalgkamp i gågata i byen Ludvika. Topper i organisasjonen fremsto i offentligheten med «myke» og hverdagslige saker og egne radiosendinger.

Men organisasjonen floppet – og fikk ikke mandater. Den spredte mer frykt enn de tiltrakk seg velgere.

LES OGSÅ: Ulmende klimaopprør i Sp - varsler oppgjør på landsmøtet

– Se til Finland

I Finland ble Den nordiske motstandsbevegelsen forbudt i oktober i fjor. Øvstegård – som er medlem av Stortingets familie- og kulturkomité – mener eksempelet er til etterfølgelse:

– Finnene har gjort det – vi bør ta denne vurderingen i Norge også, sier han.

Avtroppende nestleder ­Snorre Valen vil vurdere forbud. Bak dissensen står også nestleder i nye Vestland SV, Gina Barstad.

– Her snakker vi om organisert nazistisk virksomhet. Medlemmer i bevegelsen har begått vold, drevet trening og her i landet har vi erfaringer med høyre­ekstrem vold. Veksten i slike høyre­ekstreme organisasjoner er skummel, sier Barstad.

– Men utfordrer ikke dette ­liberale prinsipper – SV har vel ikke ønsket denne typen forbud før?

– Den tematikken må inngå i vurderingen av forbud, som dissensen vår tar til orde for. Men denne typen nynazistisk virksomhet er av en slik karakter at vi må vi ha en åpning for å kunne forby den, eller se om aktivitetene deres rammes av gjeldende lovverk.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter