Nyheter

Skeptisk til samlokalisering av Kirkens hus

Planene om et nytt Kirkens hus i Oslo møter skepsis. – Saksbehandling bør ikke skje rundt lunsjbordet, sier stiftsdirektør i Bjørgvin bispedømme, som nylig forkastet et lignende prosjekt.

Forrige uke ble det kjent at Den norske kirke (Dnk) sitt maktsentrum skal flytte fra Rådhusgata i Oslo til Norges eldste stiftelse, Oslo Hospital, sine eiendommer i Gamlebyen. Tanken er å samle Oslo bispedømme, Kirkelig fellesråd i Oslo og Kirkerådet på samme sted.

Under forrige bispedømmerådsmøte i Oslo ble det nye prosjektet drøftet grundig. Der kom det frem at en mulig ulempe ved en slik samlokalisering er at ett bispedømme ender opp med å komme veldig tett på kirkens sentralmakt, Kirkerådet.

– Det er allerede kort vei mellom Oslo bispedømme og Kirkerådet, og det er ikke nødvendigvis bra å bli enda tettere. Hvis for mye av Oslo-virkeligheten preger det som kommer ut av Kirkerådet er det en svakhet, sier Jan Ove Fjelltveit, stiftsdirektør i Bjørgvin bispedømme.

LES OGSÅ: Vil bygge historisk kirkesenter

Forkastet planene i Bergen

Han forteller at de i Bergen nylig har drøftet en lignende samlokalisering som den som nå planlegges i Oslo. Men i Bergen bestemte de seg for ikke å gjennomføre det.

– Kirkelig fellesråd i Bergen var interessert i at de, vi og Bergen domkirkemenighet kunne se på et felles hus. Det ble grundig vurdert, men vi var skeptiske av ulike grunner, forteller Fjelltveit.

Det nye Kirkens hus i Oslo er tenkt som et storstilt prosjekt der flere kirkelige aktører skal samles. Dette var også tanken i Bergen.

– En tenkte seg en førsteetasje med et diakonalt preg og en andreetasje for det administrative. Det er en spennende tanke, men å kjøre et diakonalt prosjekt er et svært prosjekt i seg selv – ikke noe du hekter på et administrativt bygg. Kirkens hus i Bergen ville også synliggjøre kirken, men det skal jo kirkebyggene gjøre, mener Fjelltveit.

Lunsj og saksbehandling

I dag er Dnk delt inn i ulike fellesråd som finnes i alle norske kommuner. Oslo bispedømme består av tre fellesråd: Oslo, Asker og Bærum. I Bjørgvin er det enda flere.

– Vi var også skeptiske til prosjektet, fordi sett fra Nordfjord for eksempel, er det ikke positivt om vi som bispedømme kommer enda nærmere Bergen kirkelige fellesråd enn vi allerede er i dag. I den type kultur som oppstår i et slikt felles lokale kan det skje mye spennende rundt lunsjbordet, men om saksbehandling plutselig finner sted her er det uryddig, påpeker Fjelltveit.

Stiftsdirektøren påpeker at det åpenbart er økonomiske fordeler ved slike samlokaliseringer. Det er også hovedmotivet bak det nye Kirkens hus i Oslo, ifølge Harald Hegstad som både sitter i Oslo bispedømmeråd og er nestleder i Kirkerådet.

– Det er både ulemper og fordeler ved dette. Den mest åpenbare ulempen er at det blir kortere vei mellom Oslo og Kirkerådet, men det er jo allerede slik at den veien er kortere enn mellom Kirkerådet og andre bispedømmer. Det er et problem man må være bevisst uansett, sier Hegstad.

LES MER: Må flytte fra Kirkens hus

Besparelse. Han synes det først og fremst er «åpenbare fordeler» ved det nye Kirkens hus.

– Som mange har etterlyst, får man effektivisert utgiftene på det administrative nivået. Dette prosjektet vil være en besparelse.

Vårt Land har tidligere skrevet om at leieutgiftene hos Opplysningsvesenets fond i dagens Kirkens hus i Rådhusgata kommer til å bli for høye for Dnks administrasjon – etter rehabiliteringen som kreves av bygget. Det samme gjelder også leieutgiftene som Oslo bispedømmeråd nå betaler til Statsbygg, som eier Oslo bispegård.

– Det koster rundt fem millioner kroner i året å sitte her nå. Det er ingen andre bispedømmer i landet som er i nærheten av de kostnadene, forteller Hegstad.

'Sjelløst'

Leieavtalen mellom Statsbygg og Oslo bispedømmeråd utløper i desember i år. Den gamle bispegården er av unik historisk verdi – oslobispen har holdt til der siden middelalderen. Clemens Eiendom, som står bak det nye Kirkens hus, har gjort det tydelig at det ikke er aktuelt for dem å ta bispegården, som ligger seks minutters gåavstand fra Oslo Hospital, inn i det nye prosjektet. Derfor frykter Oslo bispedømme at lokalet blir leid ut til noe annet enn kirkelig bruk dersom de flytter ut for å ble en del av det nye Kirkens hus.

– Dette er jo ikke et hvilket som helst kontorbygg. Det er bygd som en bispegård og det er ønskelig at den forblir i kirkelig bruk. Det ansvaret ligger nå hos Kirkerådet, sier Hegstad.

Hvorfor mener du kirkens kontorsentrum skal ha en åndelig dimensjon?

– Man skal være kirke også når man er kirkeadministrasjon. Nåværende Kirkens hus har vært ganske sjelløst på mange måter. Å få et bygg som minner om hva man egentlig er derfor ikke så dumt.

LES OGSÅ: Kirkene trenger lokal hjelp

Les mer om mer disse temaene:

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet som journalist siden 2012, og har to bachelorgrader, i journalistikk og sammenliknende politikk, i tillegg til en mastergrad i menneskerettigheter med spesielt fokus på religionsfrihet.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter