Nyheter

Ropstad vil drøfte negativ sosial kontroll

Barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad sier regjeringen i utgangspunktet har et positivt syn på barns tros- og livssyn, men anerkjenner at det også begås overtramp.

– I regjeringsplattformen løftes barns selvstendige trosfrihet og anerkjenner også barn som medlemmer av et tros- eller livssynssamfunn, sier Barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad.

– Vi har i utgangspunktet et positivt syn på den rollen tros- og livssynssamfunn spiller i samfunnet og barnas tilhørighet. Det betyr ikke at vi ikke også ser at det kan begås overtramp mot barn. Jeg vil som statsråd sette meg inn i problemstillingen og gjerne også løfte den i møte med tros- og livssynsorganisasjoner, sier Ropstad.

BAKGRUNN: Mener barn i strenge religiøse miljøer ikke får god nok hjelp

Kampanje

Organisasjonene Redd Barna og Hjelpekilden opplever at barn som vokser opp i strengt religiøse miljøer står i fare for å miste muligheten for å bli kjent med storsamfunnet og mangler kjennskap til rettigheter de har gjennom Barnekonvensjonen.

Nå har organisasjonene samlet tilbakemeldinger fra unge som har vokst opp i slike miljøer. Tilbakemeldingene har de samlet i to veiledere, som denne uka blir sendt rundt til skoler, helsevesen og barnevernstjenester rundt omkring i landet.

– Skolene og hjelpeapparatet vet for lite om disse barnas spesielle utfordringer. Kompetansen må opp, det har vi visst ganske lenge, sier Hilde Langvann, daglig leder i Hjelpekilden.

LES MER: Danske myndigheter opprettet nettverk mot sosial kontroll, men ble overrasket av at det trakk til seg mennesker fra kristne miljøer

På dagsorden

Ropstad viser til at det i den utvidede regjeringsplattformen, som ble lagt frem i slutten av januar, er blitt lagt til et nytt punkt om å «anerkjenne barns trosfrihet og rett til å tilhøre og være medlem av et tros- eller livssynssamfunn». Ropstad synes det er positivt at organisasjonene løfter dette temaet, og viser til at han tidligere i februar hadde møte med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), sammen med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

– Vi drøftet nettopp negativ sosial kontroll med tros- og livssynssamfunnene som er medlemmer av STL. Dette er temaer som jeg vil ta opp i møtepunkter med tros- og livssynssamfunnene også, sier Ropstad.

LES MER: Utelukker ikke at BCC kan ende opp nærmere pinsebevegelsen

«Er ikke tro»

Hilde Langvann fra Hjelpekilden, som hjelper mennesker i religiøse bruddprosesser, mener at trosfrihet for barn ikke bare handler om barnas rett til å tro, men også rett til ikke å ville tro, eller rett til å ha en annen tro enn foreldrene.

– Trosfrihet for barn i strenge religiøse miljøer lar seg ikke alltid gjennomføre i praksis. Lojalitet, frykten for straff og frykten for å skade forholdet til sine nære relasjoner, er noe som kan gjøre det vanskelig å hevde retten til trosfrihet.

Basert på samtalene med ungdommene ser Langvann at samfunnet ofte har en forventning om at barn av religiøse foreldre ønsker å tilhøre sine foreldres tro, og behandler barna deretter.

– Men som en av våre deltagere sa: «Jeg er ikke en tro. Jeg er ikke en representant for mine foreldres trossamfunn. Jeg er meg.» Barn og unge må sees som selvstendige individer med egne meninger, tanker og drømmer.

Les mer om mer disse temaene:

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2017, som journalist, kommentator og som nyhetsleder.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter