Nyheter

Spår ny «Alta-aksjon» i Finnmark

Urfolksforsker tror gruvedriftkonflikt blir denne generasjonens Alta-aksjon. Samiske organisasjoner, ungdomspartier og miljøbevegelsen varsler sivil ulydighet. Kirken er bekymret.

Torsdag fikk selskapet Nussir konsesjon til å drive gruvedrift i Kvalsund i Finnmark. De fikk også tillatelse til å dumpe avfallet i Repparfjorden.

Samtlige ungdomspartier unntatt Fpu og Unge Høyre har bedt moderpartiene snu. I tillegg til miljøproblemet ved å dumpe gruveslam rett i fjorden, er området også viktig for reindrift og sjøsamiske interesser.

LES OGSÅ: Sps sametingsgruppe med klar beskjed: – Vi ønsker ikke å være Norges søppelplass

Alta-aksjonen

Dermed kommer miljøvernere, ungdomspartier og samiske aktivister sammen i det forsker Andè Somby kaller «denne generasjonens Alta-sak». Både ungdomspolitikere, enkelte stortingspolitikere, samiske aktivister og miljøbevegelsen har varslet sivil ulydighet. Urfolksrettseksperten Somby tror også en del veteraner vil delta. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø.

– I Alta-saken var de voksne veldig servile. De var vant til å høre på myndigheter, det var ungdommen som tok risikoen og aksjonerte. Men nå har vi en generasjon av eldre som selv har engasjert seg. Og den blandingen – at man har en litt bred koalisjon av godt voksne som er engasjert og ungdommer, tror jeg vil føre til at det rister mer under Nussir-saken enn under Alta-saken.

LES OGSÅ: Maja (31) velger barnløshet for å redde miljøet

Samisk protest

Jeg tror det kommer til å bli mobilisering fra alle partier og lister. Jeg har stor forståelse for at nok er nok, og at skal man møte storsamfunnets krav til områder som er i bruk, så må man bruke sterke virkemidler, sier Cecilie Hansen.

Hun leder Senterpartiet i Sametinget, og snakker om sivil ulydighet mot gruvedriften. Både Hansen og andre sametingsrepresentanter ventes å delta. Hansen har vært ordfører i Sør-Varanger, som tidligere var en gruvedriftkommune.

– Vi har sett det i Sør-Varanger. Det kommer opp boligrigger og folk flys ut og inn, og gruvene har vilkår annen næringsutvikling ikke klarer å konkurrere med. Jeg har ingen tro på at det blir stedbundne, faste arbeidsplasser for lokalbefolkninga, sier hun.

LES OGSÅ: Frykter seks meter havstigning

– Vi er veldig skuffa. Nussir-tillatelsen vil få alvorlige konsekvenser både for fisken og livet i havet, reindrifta og kulturutviklinga, sier hun. Hun og resten av sametingsgruppa i partiet vil endre Sps politikk.

– Vi jobber for at vårt eget parti skal ha en bedre mineralpolitikk. Nå er mineralloven oppe til revidering, og vi jobber aktivt. Jeg er på vei til fylkesårsmøtet i Finnmark Sp, der tror jeg også gruvesaken blir debattert. Sp på Sametinget er imot løsninga det er gitt tillatelse til nå, sier Hansen.

Også Sps fylkeslag i Finnmark har gjort vedtak om at de er mot sjødeponiet. Saken kan bli et problem for Trygve Slagsvold Vedum som ellers for tida er populær i Finnmark på grunn av blant annet motstand mot fylkessammenslåing av Troms og Finnmark og sykehuskonflikt.

Bekymret biskop

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland sier han har registrert at de i Kvalsund er svært fornøyde med vedtaket om gruvedrift. Selv er han bekymret både med tanke på avfallsdumping og konfliktnivået.

– Det er ingen planer om at biskopen skal delta i noen ulovlige aksjoner. Men jeg bekymrer meg, det gjør jeg.

Øygard vil likevel understreke én ting:

– Det er viktig at kirken engasjerer seg i miljø- og samfunnsspørsmål. Så er det er viktig for meg å si at vi skal være en kirke for alle, uansett hva de mener. Jeg er også biskop for de som er uenige med meg.

LES OGSÅ: Vil møte klimakrise med moral

Mot eget parti

Flere partier har sentralt godtatt gruvedriften, men er sterkt imot lokalt.

– Reindrifta har vært der i hundrevis av år. Fisken har vært der siden lenge før vi blir født og vil være der lenge etter at vi er borte. Gruvedrifta vil ta slutt en dag. Derfor er dette kortsiktig tankegang, sier fylkestingrepresentant Trine Noodt for Venstre i Finnmark.

– Er du skuffa over Venstre?

– Vi er alltid skuffa når man ikke har fått gjennomslag og det ikke er stanset. Men tillatelsene er gitt og er lovlige. Vi er skuffet over at myndighetene ikke har tatt miljøperspektivet på alvor. Så mener jeg de samiske interessene er underkommunisert. Det er 9000 rein i området, og mange familier vil miste både beite- og kalvingsområder.

LES OGSÅ: Næss snudde opp ned på korleis ein ser på naturen

Nå håper hun Sametingsrådets klage på konsesjonsvedtaket tas til følge. Til tross for at hennes eget parti i fjor stemte ned krav om at Stortinget måtte behandle saken. Noodt sier hun er glad for å se at mange tar til orde for aksjoner.

– Innerst inne er sivil ulydighet i denne saka noe som appellerer til meg også. Men ungdommen er kanskje litt modigere enn meg.

Hykleri

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er nemlig en av dem som har varslet at han lenker seg fast hvis drifta blir en realitet.

– Jeg mener dette er en miljøkatastrofe, og at det krever ekstraordinære tiltak. Jeg mener det er så alvorlig at man er nødt til å ty til sivil ulydighet for å stoppe det.

– Venstre har gjennom to regjeringsforhandlinger enten ikke fått til eller ikke prioritert å stanse dette. Er du fornøyd med eget parti?

– Jeg tror ikke man kan si seg fornøyd all den tid man faktisk skal dumpe i Førdefjorden og Repparfjorden. Men så mener jeg at Venstre også har fått gjennomslag her, de har fått inn i erklæringa at det ikke skal åpnes for flere sjødeponi denne perioden.

LES OGSÅ: Forskere frykter katastrofal kollaps i naturens økosystemer

Han er provosert over næringsminister Torbjørn Røe Isaksens utsagn om at det er bedre at Norge har sjødeponi enn at andre land har det.

– Når han sitter og sier at det er viktig at vi gjør det fordi vi gjør det på en miljøvennlig måte, er det en merkelig retorikk all den tid nesten ingen andre land gjør det. Vi får håpe at etter denne regjeringsperioden skal vi aldri mer dumpe i norske fjorder, sier Hansmark.

KrFU-leder Martine Tønnessen er også blant dem som sier hun er villig til å lenke seg fast. Samtlige ungdomspartier med unntak av Unge Høyre og Fpu har varslet aksjoner.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter