Nyheter

Arendalukas nye bud: ‘Du skal ikke misjonere’

Arendalsuka forbyr misjonering. – De vekker til live gamle fordommer mot kristne, mener MF-forsker.

– Religion og livssyn er en naturlig del av samfunnsdebatten, men aktiviteter av rent religiøst preg har ikke sin plass under Arendalsuka, sier Robert Cornels Nordli, leder av Arendalsuka-rådet og ordfører i Arendal, til Vårt Land.

I går meldte NRK at Arendalsuka-rådet forbyr misjonering under Arendalsuka. Roar G. Fotland, førsteamanuensis i avdeling for misjonsvitenskap ved MF, mener Arendalsuka her viser en fordomsfull forståelse av misjon.

– Arendalukas forbud mot misjonering gjenspeiler en frykt for religiøs praksis i offentligheten, sier Fotland.

Fotland mener også at Arendalsuka-rådets forståelse av ordet misjon er uheldig:

– Å definere misjon som utidig pågående er det jeg vil kalle for en veldig gammeldags misjonsforståelse. I dag blir misjon forstått som inviterende. Det er klart at for noen folk kan bare en så enkelt ting som inviterende oppleves som pågående. I et fritt samfunn der religion har en plass må vi kunne være inviterende, sier han.

Han tror dette har sammenheng med at mange ser religion som en privatsak, og at en del mennesker i dag oppfatter religionsutøvelse som misjonerende i seg selv.

– Kristen misjon sliter fremdeles med imaget fra tidligere tiders pågåenhet, sier han.

LES MER: Sett fra grasrota

Uheldig

Gjermund Igland, leder for pastorforeningen i Arendal, frykter at Arendalukas utspill kan bidra til å gjenopplive gamle stereotypier mot kristne. Igland var i fjor selv med å dele ut bibler og kristen litteratur fra sin tildelte stand.

– Veldig mange takket ja. Vi hadde også samtale med folk om troen på Jesus. Jeg kan ikke forstå at ordføreren legger ned et forbud mot at vi kan snakke om kristen tro. I det offentlige rom vil vi selvfølgelig gjøre dette, sier han.

Samtidig har Igland forståelse for at kristne skal vise respekt og sunt folkevett overfor andre og ikke være påtrengende.

– Jeg har derfor vanskelig for å tro at det var et forbud mot å dele vår tro ordføreren mente. Derfor synes jeg at uttalelsen var krøkkete uheldig, sier han.

Ikke hovedformål

Robert Cornels Nordli sier at tanken om et forbud ble til under evalueringen av fjorårets Arendalsuke.

– Vi så at det var noen som hadde bønnemøter ute og ulike ting knyttet til sitt religiøse ståsted. Dette ønsker vi ikke skal skje under Arendalsuka, sier han.

Til sammenligning sier han at arrangementet heller ikke tillater noen form for oppsøkende salgsvirksomhet.

– Vi vil ikke oppleve at noen for eksempel skal stå og selge aviser og verve aktivt til sin organisasjon eller trossamfunn. Man skal selv kunne oppsøke stands for å få informasjon, eller for å diskutere, forklarer Nordli.

Han sier at det i fjor var 1101 arrangementer med ulike profiler under Arendalsuka.

– Vi må vurdere hvert enkelt arrangement. I fjor var det noen som hadde møter som var i friluft, som noen reagerte på. Da har vi sett oss nødt til å justere kriteriene. Utgangspunktet er at alle kan uttrykke sin tro offentlig, men under Arendalsuka forhåndsgodkjenner vi arrangementer som debatterer samfunnsspørsmål, sier han.

– Gitt at jeg er en høyrevelger og opplever at medlemmer av Rødt har samlet seg offentlig for en markering. Da kan jeg oppleve meg krenket. Spørsmålet er, skal man ta hensyn til all krenkelse?

– Det er et veldig godt poeng. Det er derfor at hvert arrangement er unikt og vil bli vurdert etter kriteriene. Arendalsuka vurderer godkjenning av arrangementer og stands ut fra kriteriene om aktiv medlemsverving, misjonering og innsamling av penger.

Svarer på kritikk

Etter at NRK i går skrev om saken, har Arendalsuka fått sterk kritikk. På Facebook oppfordrer Arendals varaordfører Terje Eikin rådet til å være «forsiktige så de ikke bedriver sensur». Nordli beroliger med at religion og livssyn fremdeles skal være en viktig del av samfunnsdebatten i Arendalsuka.

– Så lenge du holder deg innenfor kriteriene, har du lov til å delta. Dette gjelder også religiøse organisasjoner, sier han.

MF-forsker Roald Fotland mener at dere har en gammeldags forståelse av begrepet misjon. Ser du at folk kan oppfatte ordbruken som uheldig?

– Igjen: alle religion og livssyn er en naturlig del av samfunnsdebatten og Arendalsuken. Vi ønsker all samfunnsdebatt velkommen. Ved å få en stand har man ulike kriterier å forholde seg til, sier han.

Mattis C. O. Vaaland

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter