Nyheter

Ulstein vil hjelpe Fokus

– Jeg er opptatt av å forhindre at det stilles for rigide krav, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) om problemene til Fokus.

Den ferske statsråden sier han har innkalt til et møte med de tre såkalte paraplyorganisasjonene innenfor norsk bistand – Fokus, Digni og Atlas-Alliansen.

– Jeg vil høre deres innspill til hvordan vi enda bedre kan spille på lag i arbeidet for å hjelpe sårbare grupper, skriver Ulstein i en e-post til Vårt Land.

Må avslutte prosjekter

Fredag omtalte Vårt Land problemene Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål møter på, som følge av at de har fått endret vilkårene for støtte fra Norad og Utenriksdepartementet. Tidligere har de vært fritatt for det såkalte egenandelskravet på en del av sine prosjekter, som krever at organisasjoner selv må spytte inn ti prosent av midlene til prosjekter de får støtte for.

Nå må imidlertid Fokus betale egenandel for alle sine prosjekter, noe organisasjonen sier de ikke har penger til.

- Vi har prosjekter for marginaliserte, fattige kvinner og jenter innen fred og sikkerhet, seksuell helse, abort, og så videre, som vi må avslutte fordi vi ikke kan skaffe egenandel, sa Fokus' daglig leder Gro Lindstad til Vårt Land.

Ulstein: Nær en løsning

Ulstein mener imidlertid Fokus' problemer snart kan være løst.

– Saken har reist flere problemstillinger, som vi derfor har jobbet med over tid. Vi er nær ved å finne en løsning på denne saken, skriver Ulstein.

Den nye utviklingsministeren forsvarer også kravet om egenandel.

– Det er gode grunner for en viss egenfinansiering. Men, jeg er opptatt av å forhindre at det stilles for rigide krav, som gjør at mennesker ikke får den hjelpen de sårt trenger. Derfor vil jeg se på mulighetene for å viser noe mer fleksibilitet der bistandsprosjekt med dokumentert effekt står i fare på grunn av egenandelskravet, skriver Ulstein.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter