Nyheter

Ønsker ny biskop velkommen

– Den polariserte debatten om vielse av likekjønnede har overskygget andre store spørsmål, mener kantor som selv sier nei til ekteskap for alle.

– Hun har en klar, meningsbærende stemme – og er trygg på det liturgiske, med stor bevissthet også rundt mangfoldet, sier kantor i Avaldsnes, Arnfinn Tobiassen, om den nyutnevnte Stavanger-biskopen.
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter