Nyheter

– Metoo endret katolsk oppgjør

Paverådgiver og professor Hans Zollner mener at noe ble annerledes også i Den katolske kirke etter Metoo høsten 2017.

– Metoo brakte fram bevisstheten om at de urørlige ikke er urørlige mer, sier Hans Zollner.

Han er med i komiteen som planlegger møtet paven har innkalt til i slutten av februar for å ta opp hvordan Den katolske kirke kan unngå at mindreårige blir utsatt for seksuelle overgrep av personer i kirkens tjeneste. ­Zollner er professor i psykologi ved Gregorian Pontefical University i Roma, og har jobbet mye med temaet overgrep. I forrige uke var han på besøk i Oslo.

Fra Hollywood til Vatikanet

Zollner trekker paralleller til Hollywood.

– Alle visste at en som ­Harvey Weinstein misbrukte kvinner, men ingen snakket om det. På ett tidspunkt sprakk det, og det var mulig å rapportere ham og noen av dem som ble regnet som nærmest guddommelige – det ordet ble brukt, sier Zollner.

Han mener at den ameri­kanske kardinalen Theodore McCarricks sak er den mest ­tydelige linken til Den katolske kirke.

– Han var en person som ikke kunne røres. Han var kardinal og en svært viktig kardinal. Mange mennesker hadde kjennskap til at det var historier om forhold til voksne menn. I 2018 kom det til et nivå av anklager også om misbruk av mindreårige. Styret av lekfolk som gjennomgikk ­saker i Newark bispedømme, konkluderte med at dette var substansielle og troverdige klager, sier Zollner.

McCarrick ble i juni fratatt ­tittelen som kardinal, og anklagene mot ham er til behandling i Vatikanet.

Overgrep i 70 år

Senere sommeren 2018 kom storjuryrapporten i Pennsylvania som dokumenterte seksuelt misbruk som hadde foregått over 70 år i seks bispedømmer.

– Tallene var sjokkerende, og igjen var inntrykket at vi trodde vi hadde håndtert dette, men vi hadde håndtert det individuelt. Ingen grep inn, og folk oppførte seg på en måte som er i strid med kirkens lover.

Zollner mener at brevene som pave Frans skrev både i april og i august i fjor, hadde en annen tone en før.

– Der sier han at misbruket av makt, av samvittighet og seksualitet henger sammen, og at dette er noe som angår kirken som struktur, ikke bare overfor den biskopen, den overgriperen, det offeret, sier Zollner.

LES OGSÅ: Zollner: Overgrep mot mindreårige blir eneste tema på Vatikanets møte

Vil ha McCarrick vekk

Som Vårt Land skrev i forrige uke, presiserte Zollner at møtet ­paven har innkalt til i februar, skal handle om overgrep mot mindre­årige, ikke tilfeller der ­biskoper eller andre har misbrukt et maktforhold til å ha seksuelle relasjoner til blant annet unge prestestudenter.

En kommentator med kjennskap til katolsk kirkerett, Ed Condon, skriver i en kommentar i The Washington Post at mye tyder på at saken mot McCarrick kan bli avgjort ved en enklere administrativ prosess. Condon mener det er velkjent at både ­paven og flere amerikanske kardinaler ønsker McCarrick-saken ut av verden før møtet i februar.

Men Condon advarer. Han ­mener at selv om det er sannsynlig at McCarrick blir kjent skyldig, vil det ha stor betydning hvordan Vatikanet løser saken. McCarrick er anklaget for misbruk av tre gutter ned mot elleve­ år, og for å ha forgrepet seg på åtte prestestudenter i bispe­dømmene han tidligere har ledet. «Det Roma velger å gjøre med disse anklagene, kan få tung vekt med tanke på framtidige reformer», skriver Condon.

LES MER: Et katolsk uvær

Seminaristene

Condon viser til at en del framtredende personer nå har etterlyst en endring i katolsk kirkerett slik at overgrep mot personer over 18 år også er omfattet.

«Hva med seminaristene som McCarrick er anklaget for å ha misbrukt over flere tiår? Enhver avgjørelse mot den tidligere kardinalen som etterlater deres ­saker uløst, vil være ufullstendig. Det vil også enhver samtale i februar som ikke tar med i vurderingen voksne offer for overgrep, og det samme gjelder ethvert forsøk på reform som ­ignorerer deres legitime krav om rettferdig behandling av deres sak», skriver­ Condon.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter