Nyheter

Slik er regjeringens verdiløfter blitt endret

PROGRAM: Verdiord om kristenarven. Sikkerhet for KRLE-fagets plass. Over og ut for enklere søndagshandel. På disse og andre punkter har KrF snudd det blågrønne regjeringsprogrammet.

Og i prinsippet skal løftene ikke kunne svikte. For med KrFs inntreden i Solberg-regjeringen blir den til en flertallsregjering. Den har støtte nok i Stortinget til at alt den foreslår blir vedtatt.

Her er oversikten over hvordan felt i den gamle Jeløya-­erklæringen har vært gjennom en «bli ny»-prosess i forhandlinger på Gran:

KrF serverte pepper forrige gang, da Venstre tok plass. Da forsvant «tradisjonelle» ord om kristendommens plass. I erklæringen fra Gran heter det:

«Vår kristne og humanistiske arv og tradisjon har gitt oss verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar, og idealer som likeverd, frihet, ­ansvar for seg selv og for hverandre og respekt for naturen. Regjeringen vil stå opp for disse verdiene og institusjonene som bærer samfunnet vårt».

 • Løfter om å «forenkle reglene for søndagshandel» er fjernet. KrF mener søndagen beholdes som annerledesdag.
 • Det varsles handlingsplan mot spillavhengighet.
 • Sikre at om lag halvparten av undervisningen i KRLE skal brukes til kunnskap om kristendom. De nye læreplanene og kompetansemål må gjenspeile dette.
 • KrF har snudd flere liberaliseringsfremstøt på alkoholfeltet: Butikksalg av øl frem til klokken 21 på hverdager og lørdager. Vinmonopolet skulle også kunne følge dette.
 • I stedet heter det at «dagens salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker skal ligge fast».

LES OGSÅ: Derfor stemte røde KrF-ere ja

Men mange av alkoholendringene er et balansespill:

 • For lørdagen vil polet holde åpent til klokken 16.00. Salgsstart forskyves fra klokken 09.00 til 10.00.
 • Plattformen sier nei til vedtaket KrF støttet før jul: Fjerne taxfree-endringen som ble gjennomført i 2014 der tobakkskvoten kan byttes inn i vin.
 • Lokalt og litt sterkere øl kan få plass i butikkhyllene.

Regjeringen vil «opprettholde kontantstøtten» – slike ord var ute av forrige plattform.

 • Barnetrygden skal økes med 600 kr i måneden for barn under 6 år, i 2020 og 2021.
 • Foreldre som venter barn med spesielle behov, skal få lovfestet rett til koordinator allerede ­under svangerskapet.
 • Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke del-­takeravgift på fritidsaktiviteter.
 • Gjennomføre tiltak for å motvirke usunt kroppspress.
 • Utarbeide en ny tobakks-­strategi, med mål om en generasjon uten tobakksavhengighet.
 • Legge frem en handlingsplan for å redusere antall uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd med en tredjedel på ti år.
 • Gjøre skolestarten mer fleksibel, ved å senke terskelen for utsatt eller fremskutt skolestart. Også Venstre og Frp ønsket dette.
 • Beholde en reell mulighet til å drive friskoler som supplement og alternativ til den offentlige ­videregående skolen.
 • Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter