Nyheter

Statsadvokat uenig i at strafferammene styrte

Statsadvokaten i Innlandet kjenner seg ikke igjen i påstanden om at lav strafferamme kan ha fått politiet til å nedprioritere mirakelpredikantsakene.

###

– Det kan tenkes at man bør se på strafferammene og mulighetene for større økonomiske sanksjoner for å beskytte mennesker mot å bli utnyttet i en sårbar situasjon, sa helsejurist og forsker Anne Kjersti Befring til Vårt Land torsdag.

Da reagerte hun på at Agder politidistrikt har henlagt saken mot predikanten Svein-Magne Pedersen. Helsetilsynet begjærte påtale Pedersen og Tom Roger Edvardsen i fjor sommer, etter at VG med skjulte opptak avslørte hva predikantene sa til syke mennesker når de ringte inn til deres bønnetjenester. Helsetilsynet mente med andre ord at politiet burde starte etterforskning av de to predikantenes virksomhet.

Innlandet politidistrikt har fortsatt sin sak mot Edvardsen, mens Agder politidistrikt har henlagt saken mot Pedersen.

Foretar løpende vurderinger

– Vi har ikke holdepunkt for å si at saker blir nedprioritert på grunn av lave strafferammer, svarer Thorbjørn Klundseter ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.

Han vil ikke uttale seg på vegne av Innlandet spesifikt, ettersom de fortsatt etterforsker Tom Roger Edvardsen. Klundseter kjenner heller ikke til innholdet i anmeldelsen mot Svein-Magne Pedersen, og vil derfor ikke sammenligne de to. Men på generelt grunnlag sier Klundseter:

– Politiet foretar løpende prioriteringer og vurderinger av alle saker som kommer inn, ut i fra riksadvokatens mål og prioriteringer, og ut i fra de ressurser som er tilgjengelige.

I går henviste også politiadvokat Maren Østern i Agder politidistrikt til Riksadvokatens mål og prioriteringer – et årlig rundskriv som blir sendt ut til politidistrikt og statsadvokatembeter. Klundseter utelukker ikke at det kan være ulike prioriteringer mellom Agder og Innlandet, grunnet ulike saksmengder.

Kan påklage henleggelsen

Statsadvokat Erik Erland Holmen i Agder påpeker på sin side at Helsetilsynet kan påklage henleggelsen til Statsadvokaten.

– Da vil vi enten opprettholde henleggelsen, eller muligens åpne saken igjen, forklarer han.

Vårt Land har forsøkt å få kontakt med Helsetilsynet, for å finne ut om innholdet eller ordlyden i de to anmeldelsene kan ha vært ulikt og sammenligne dem. Helsetilsynet har gitt oss innsyn i saken fra Agder politidistrikt, men vil ikke gi innsyn i saken fra Innlandet ettersom den fortsatt pågår.

Elden: åpenbar henleggelse

Svein-Magne Pedersens advokat, John Christian Elden, gir følgende kommentar til henleggelsen på e-post:

– Vi synes det var ganske åpenbart. Politiet har konkludert med at anmeldelsen ikke engang gir rimelig grunn til å iverksette etterforskning med tanke på mulig straffbart forhold. Da skal det vurderes slik at det er lite sannsynlig at noe straffbart kan ha funnet sted, og her er vi i en situasjon der Helsetilsynet søker å gjøre religiøse bønner til medisinsk behandling som de kan regulere. Det er en sær tilnærming vi ikke deler.

Vårt Land har forsøkt å få kontakt med både Tom Roger Edvardsen og hans advokat Arnor Ilstad. Ingen av dem har besvart våre henvendelser.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter