Nyheter

Her kan du finne KrFs lag av statsråder

KrFs statsrådslag kan ende opp uten en definert rød statsråd. Krav om andre erfaringer står nå sterkere enn kvotering av synspunkter.

Sentralt i KrF-apparatet peker folk fra ulike leire ut forhandlerne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad som rimelig sikre kort i Erna Solbergs statsrådskabal om Gran-forhandlingene lykkes.

I en gruppe på ventelig tre statsråder har nemlig en partileder en opplagt plass – en nestleder også. Det var også Venstres vurdering i fjor.

I de tunge hverdagskampene som følger i en flertallsregjering er inngående kjennskap til alle sider ved forhandlingene og regjeringsplattformen også nødvendig kvalifikasjon. Stortingsbakgrunn anses også nødvendig i kommende, interne slag med blå partier og Venstre.

LES OGSÅ: Sjefen for Oslo Symposium forsvarer Hareide og rødt nettverk

Trenger tyngde

I deler av KrF har det vært et ønske om at plass til en fra rød side i knippet av statsråder ville bidra godt til å lime partiet sammen igjen etter fjorårets strid. Men samtaler Vårt Land har hatt med tillitsfolk både sentralt i partiet og på fylkesnivå viser at dette kravet svekkes.

En rekke tillitsfolk poengterer at KrFs apparatlag – både statsråder og statssekretærer må speile helheten i partiet. Men om ikke røde profiler inntar regjeringen, må de i alle fall balanseres inn i korpset av statssekretærer og politiske rådgivere.

KrFs politikk – og et samlende politisk prosjekt – må uansett ha forrang.

Fra nordlige landsdeler er det sterkt trykk for at de blir tydelig representert – siden partiet i dag ikke har stortingsfolk fra de nordlige fylkene.

Røde navn

Overfor Vårt Land fremhever flere følgende profiler som aktuelle statsråder om KrF skal rekruttere fra rød side under fjorårets veivalg. De nevnes også som mulige statssekretærer for partiet:

Erik Lunde: Mangeårig, erfaren bypolitiker i Oslo, sentralstyremedlem og ideolog i KrF. Akkurat nå «den røde» blant KrFs tre forhandlere på Gran. Kan dermed regjeringsprosessen ut og inn.

Bjørg Tørresdal: I dag rektor i Levanger, men fra 2001 til 2009 stortingsrepresentant for KrF. Hun var en av KrFs nøkkelpolitikere i Stortinget da KrF forrige gang satt i regjering og anses ikke som ferdig med sentrale partioppgaver. Leder nå Omsetningsrådet for landbruksprodukter.

Dag Inge Ulstein: Finansbyråd for KrF i samarbeidet med Venstre og Ap i Bergen.

LES OGSÅ: Hareide-venner lager nettverk og konferanse

Veteran Syversen

At det rekrutteres statsråder direkte fra fylkespolitikk, omtales som svært uaktuelt. Men at en av KrFs mest erfarne forhandlere og stortingsrepresentanter det siste tiåret – Hans Olav Syversen – igjen er i manesjen, antas å være et «statsrådssignal».

Syversen var ved siden av Knut Arild Hareide og Dagrun Eriksen den fra KrF-toppen som forhandlet med de blåblå i Nydalen i 2013. Han nyter også stor respekt i Høyres ledelse. Men selv om han var på blå side under retningsvalget i KrF, har han stor tillit i brede deler av partiet. Ser man bort fra partiposisjoner, er han i erfaring den tyngste statsrådkandidaten ved siden av partileder Knut Arild Hareide, som anser seg helt uaktuell til å bli minister. Syversen anses som aktuell til de fleste statsrådsposisjoner, og nevnes som en mulig nøkkelmann i den viktige statssekretærposten hos Erna Solberg på Statsministerens kontor.

Landbrukshåp

På fylkesnivå i KrF samler den erfarne eks-stortingsrepresentanten fra Østfold, Line Henriette Holten, stor støtte som statsrådkandidat. Det gjelder spesielt på landbruks- og næringsfeltet. Holten er i dag generalsekretær i Tekna, Norges største forening av akademikere.

Fra Erna Solberg forventes det at partilederne er med i kabinettet hennes. Om Bollestad og Ropstad da alt er selvskrevne, vil samlingen av statssekretærer få stor betydning for KrFs profilbygging av nye politikerfjes.

LES OGSÅ: Slik kan KrF skaffe seg viktig, usynlig makt

Lokale håp

Venstre har i dag syv statssekretærer og fire politiske rådgivere. Fra flere kanter enn de rent nordlige i KrF nevnes fylkesråd i Nordland, Ingelin Noresjø, som et aktuelt navn. Hun var rød i retningsstriden – det samme var nåværende fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal. Hun nevnes også.

Nettopp fra fremskutte, lokale posisjoner kan nøkkelrollene som statssekretærer hentes. Men det er få måneder igjen til kommune- og fylkestingsvalget. For profiler som ønsker å bli gjenvalgt, kan det å innta rikspolitikken like før valget være en hemsko.

Ventelig rekrutteres flere av statssekretærene og de politiske rådgiverne fra KrFs stortingsapparat. KrF-statsrådene vil være avhengige av nøkkelfolk som kjenner partiets tall og politikk – og som de har tiltro til fra hverdagen.

Jorunn Hallaråker har vært sekretær for KrFs forhandlingsteam. I fjor endte tilsvarende nøkkelperson i Venstre opp som en av partiets mest sentrale statssekretærer.

Distrikt, distrikt

I Vårt Lands samtaler med nøkkelfolk i fylkene kommer det frem stor etterspørsel etter en KrF-er i et av regjeringens «distriktsdepartementer», spesielt Landbruksdepartementet. KrFs nye apparatstab bør speile hele landet.

– Det er viktig at KrF-politikere i fylkene som i dag ikke er representert på Stortinget også kommer i betraktning som statsråder eller statssekretærer, sier fylkesleder i Trøndelag, Jon Normann Tviberg.

Hans kollega i Telemark, Erik Næs, vil ikke kommentere sammensetningen av regjeringsapparat direkte, men sier:

– Vår eventuelle regjeringsdeltagelse bør være slik at den har støtte i størst mulig del av partiet. Det gjelder både politikk og posisjoner.

De nye statsrådene presenteres trolig over helgen.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter