Nyheter

Flesker til med 1,7 milliarder

Staten blar opp for ideell sektor. – Et tydelig politisk signal, mener Virke- direktør.

– Vi er svært fornøyd med vedtaket, og at KrF fikk med seg regjeringspartiene. Det har reddet framtiden til de ideelle og er også et tydelig, politisk signal om at Norge vil ha en sterk, ideell sektor, sier Inger Helene Venås, direktør Virke ideell og frivillighet til Vårt Land.

Budsjettenighet mellom regjeringen og KrF gjør at de ideelle får kompensert for sine pensjonsutgifter til og med 2019. Totalkostnaden for staten er på 1,7 milliarder kroner.

Les også: Gir regjeringen ideell-refs

– Bombe

I flere år har pensjonskostnadene fra tidligere statlige pålegg vært en belastende byrde og en «økonomisk bombe» under store deler av de ideelles drift, ifølge Virke. At staten nå blar opp er helt avgjørende for framtiden til denne sektoren, mener Venås.

– Det betyr at de aktørene som hadde store pensjonsutgifter og som i realiteten hadde mistet store deler, eller hele egenkapitalen, nå får et mer solid grunnlag for videre arbeid, understreker Venås.

Hun mener dessuten de ideelle vil bli bedre rustet til å konkurrere med de kommersielle om oppdrag i anbudskonkurranser og i forhandlinger om eksisterende rammeavtaler. Når de nå priser tjenestene sine, slipper de å ta høyde for tidligere opptjente pensjonsutgifter.

Les også: Ideelle barnehager halvert

Ruspasienter

Generalsekretær Jan Elverum i Blå Kors er ikke i tvil om at kompensasjon for pensjonsutgiftene vil komme ruspasientene til gode.

– Det betyr at pasientene fortsatt kan få et bredt tilbud. Vi vil ha en langt bedre mulighet til å vinne anbudskonkurranser og til å levere gode tjenester videre, sier Elverum.

Blå Kors har i løpet av de siste årene måttet legge ned flere av sine virksomheter på grunn av anbudstap. I fjor måtte to av Borgestadsklinikkens behandlingssentre i Drammen og Loland slutte som leverandører for Helse Sør-Øst. I Drammen er behandlingstilbudet nedlagt, og pasientene har ikke lenger tilgang til alle behandlingstjenestene.

Les også: Krever svar om omsorg

– Helt ulevelig

I flere tiår har Blå Kors hatt avtaler med staten og fylkeskommunen. I perioden med disse avtalene har organisasjonen vært forpliktet til å ha ytelsesbasert pensjon. Men pensjonsforpliktelsene ble ikke kompensert fult ut i driftsavtalene med det offentlige, og vokste dermed for hvert år.

Tjenestepensjonsordningen forutsetter en livslang pensjonsutbetaling. Arbeidsgivere får med det årlige krav på tidligere opparbeidede rettigheter for de ansatte, også for de som ikke lenger jobber i virksomheten.

Elverum er sikker i sin sak:

– Hvis pensjonskostnadene ikke hadde blitt kompensert på et tidspunkt, ville det skapt en helt ulevelig situasjon for ideelle tjenesteleverandører, påpeker han.

Mindre risiko

Selv om den nye ordningen ikke vil kunne gjenopprette nedlagte behandlingstilbud, vil det for ideelle som Blå Kors bety mindre økonomisk risiko framover.

– Staten har i dag mulighet til å lage skjermede anbudskonkurranser for ideelle aktører. Men hvis staten velger å ikke benytte den muligheten, så vil jo denne ordningen utligne noe av ulempen som de historiske pensjonsavtalene har gitt oss sammenlignet med de kommersielle aktørene, sier Elverum.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter