Nyheter

Litt søtere smak for herjet KrF

For første gang på et halvår får KrF galluptall ­høyere enn krisevalget i fjor høst. Men etter sidevalget er det fortsatt unntakstilstand på KrFs velgermark.

Bilde 1 av 2

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Etter måneder med splittelse og strid kan den seirende ­siden i KrF oppleve et lite snev av ­optimisme:

På Norstats novembermåling for Vårt Land går KrF frem 0,7 prosentpoeng til 4,3 prosent. I det store bildet kan det anses som en «fillefremgang» – ikke statistisk sikker og innenfor feilmargin.

Men for de som nå jobber for deltakelse i Solberg-regjeringen gir tallene behersket optimisme:

– Jeg er selvsagt glad for at vi ligger over valgresultatet fra i fjor høst. Tallene er usikre og dette er en enkeltmåling. Men ambisjonene er jo at vi skal gjøre det bra frem mot 2019-valget og 2021-valget, sier KrF-nestleder og sjefsforhandler Kjell Ingolf Ropstad.

– Hvis vi lykkes med en regjerings­plattform og tydeliggjøringen av KrFs politikk, så kan det komme flere velg­ere, håper han.

LES MER: KrF-raseri i Frp før forhandlinger

Aardal: Fortsatt krise

På Norstats ­målinger for Vårt Land har KrF siden sommeren fått ­sifre på tre-tallet, godt under­ sperregrensen og under valg­resultatet på 4,2 prosent. Beste­notering i år var 4,8 prosent i mars. Etter Hareides tale i høst hadde også KrF flere gode ­målinger på ­andre institutter opp mot 5-tallet.

KrF avgjorde sitt sidevalg på det ekstraordinære landsmøtet 2. november. Målingen er tatt hovedsaklig i forrige uke, med nyhetsoppslag om abortstrid og fortsatt fløykamp.

Valgforsker Bernt Aardal fastslår at målingen ennå viser et KrF i dyp krise.

– Fortsatt er KrF det partiet med flest usikre velgere. Etter KrFs retningsvalg er hovedbildet at velgerne fremdeles sitter på gjerdet, påpeker Aardal, professor ved Universitetet i Oslo.

LES MER: Korker Jensens taxfreekvote

Sp en nødhavn?

Alle endring­ene i målingen er små og altså ikke statistisk sikre for noen partier. Bakgrunns­tallene gir derfor et sparsomt grunnlag for antakelser, men i følge Aardal underbygger materiale fra andre målinger noen trekk i Vårt Lands gallup:

– Fra høyresiden i ­politikken får KrF en netto­gevinst, men den nulles av velgertap til Ap. KrF står nokså stille fordi velgere ennå er avventende til situasjonen, sier han.

I materialet ­stopper Aardal likevel opp med ett ­fenomen:

– KrFs lekkasje til Senterpartiet er tydelig stor denne gangen. Dette er jo partiet som KrF har uttalt står aller nærmest dem selv. For KrF-ere som er misforhøyde med KrFs veivalg, kan det være lettere å søke havn i nettopp dette partiet. På Sør- og Vestlandet vet vi at Sp har appell i KrFs velgerlandskap, sier han.

LES MER: Budsjettseier for kirken

Konkurrent

Sp er månedens gallupvinner med en fremgang på 1,7 prosentpoeng til 12 prosent. KrF-nestleder Ropstad blinker ut nettopp Sp som en slags konkurrent dersom KrF lykkes med å ta plass i en flertallsregjering ledet av Erna Solberg.

– Der kan KrF bli det partiet som har tydeligst distrikts­profil. Vi vet at mange av dem som stemmer Sp, er opptatt av dette. I Sp er det grupper av folk som helst ønsker seg Erna Solberg som statsminister. Det gir oss et potensial på lengre sikt, sier han.

Sosial røst

At KrF nå lekker velgere til Ap og vinner litt fra høyre kant, er i følge Ropstad som forventet.

– Det overrasker ikke. Vi har vært forberedt på at det kunne komme avskallinger til begge ­sider. Hvis vi lykkes med platt­formen, vil KrF være den sosiale­ røsten på borgerlig side, sier Ropstad.

Et vendepunkt?

Valgforsker Aardal spår at usikkerheten i KrFs velgermasse vil fortsette frem til neste avgjørende runde i maktprosessen.

– Den dagen ­forhandlinger lander og KrF skulle ha en ­regjeringsplattform å vise frem, så vil det være avklarende for de usikre. Det kan snu noe i velgerbildet, sier han.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter