Nyheter

KrF-jubel over historisk barneløft – budsjettraseri i Frp

KrF fikk hevet barnetrygden for første gang siden 1996. Men et budsjett fullt av KrF-seire var nær å bli senket av partiets eget spill.

Kjell Ingolf Ropstad og partikollegene jubler over en 1000-lapp mer i barnetrygd, samt gladsaker som økt minstepensjon, store kirkebevilgninger og satsing på frivillighet.

Men det som skulle vært en borgerlig firepartimarkering av budsjettriumf ble overskygget av «opprør» i Frps stortingsgruppe. Flere kilder i Frp påpeker overfor Vårt Land at opptredenen fra KrF-nestleder og helsepolitiker Olaug Bollestad tidligere på dagen var nær ved å senke hele budsjettavtalen.

For mens forhandlerne var i sluttspurten med en avtale, havnet KrF et annet sted på lag med Ap og sikret flertall i Stortinget for å fjerne Frps jubelsak fra 2014:

Utvidelse av taxfreekvoten – ved at tollfri tobakk kan veksles inn i to ekstra vinflasker. Fra 2020 skal denne ordningen nå bort. Det skaper raseri i Frp.

LES OGSÅ: Slik forklarer Ropstad toppmøtet med Solberg

Bombe under avtale

– Var Olaug Bollestad nær ved å bombe hele budsjettavtalen?

– Det KrF gjorde i dag, gjorde hverken de forhandlingene som ligger foran oss og de vi holdt på med i dag særlig lettere. I det følgende må vi ha masse Frp-politikk ut av forhandlinger, svarer Frp-talsmann, Helge André Njåstad, Vårt Land.

Den tillyste pressekonferansen om budsjettavtalen ble utsatt i en time, fordi Frps stortingsgruppe hadde trøbbel med å godta den. Foran TV-kameraene la ikke Njåstad skjul på at KrF hadde forårsaket internt raseri. Det skyldes også alle karakteristikkene man har hørt fra TV-overførte møter om KrFs veivalg denne høsten.

– Hvilken utfordring blir det nå å gjennomføre sonderinger med Frp. Spennet mellom dere er jo nå stort, Ropstad?

– Jeg har jo forståelse for at Frp har hatt en krevende høst. Samtidig går vi inn i sonderinger med et stort trykk for å få gode gjennomslag. Det vil også Frp få, svarer KrF-talsmannen.

LES OGSÅ: Slik skapte Olaug Bollestad budsjettdrama om alkohol

KrF: Historisk satsing

I KrF er det stor tilfredshet over forhandlingsresultatet og nytt statsbudsjett:

– Vi har fått til en historisk satsing på familiene, sier KrF-forhandler Kjell Ingolf Ropstad.

Økningen i barnetrygden vil i følge Ropstad øke familiers valgfrihet. Dessuten er det forhandlet frem 4000 ekstrakroner i økt pensjon for minstepensjonister.

• Engangsstønaden – foreldrepenger for de som har vært lite i arbeid – økes fra 63.000 til 83.000 kroner.

• 100 millioner øremerkes skolehelsetjenesten. Gjennomslag for mentorordning for lærere.

• 350-kroners grensen for avgiftsfri handel fra utlandet fjernes fra 1.1.2020.

• På klimasiden styrkes ENOVA med 100 millioner kroner.

• Det omprioriteres 285 millioner kroner på bistandsbudsjettet. Det inkluderer økt regionbevilgning til Afrika og bistand i regi av det sivile samfunn.

• Budsjettavtalen retter også opp trøbbel med ideelle organisasjoners pensjonskostnader.

• Skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner økes til 50.000 kroner.

LES OGSÅ: KrF og blågrønne i drama om barnetrygd og skatt

Fire fornøyde

Høyres budsjettforhandler, Henrik Asheim, sier seg mest tilfreds med at partiet maktet å gi KrF gjennomslag for økt barnetrygd, uten at det forrykket skattesystemet. Men personer som tjener mer enn 950.000 kroner i året må betale den høyeste satsen for inntektsskatten.

– Den største Frp-seiren i år er at ingen avgifter økes i dette budsjettet, sier Frps Njåstad.

Venstre-forhandler Abid Q. Raja mente budsjettavtalen med KrF var så bra at den burde gi dette partiet lyst til å styre landet også.

– Jeg håper det politiske sentrum blir styrket ytterligere ved at KrF slutter seg til dagens regjering, sa han da budsjettet ble presentert for pressen.

Totalt flytter budsjettpartene på 4,3 millioner kroner.

LES OGSÅ: Dagfinn Høybråten ny generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter