Nyheter

Har tro på flere skolegudstjenester

KrF jubler over at regjeringen oppfordrer alle skoler til å ha julegudstjeneste. Human-Etisk Forbund mener oppfordringen kan ha motsatt effekt.

Onsdag offentliggjorde regjeringen den nye, nasjonale veilederen for skolegudstjenester. Der oppfordres alle norske skoler til å tilby skolegudstjenester ved juletider, selv om det til syvende og sist er skoleeier, altså kommunen, som avgjør om skolen skal delta på en skolegudstjeneste
eller ikke.

– Kristendommen har en naturlig plass i norsk kulturarv, og det er viktig at elevene får god kjennskap til kristne høytider. Samtidig er det viktig at man respekterer fritaksretten, og at skolene har god dialog med foreldre om deltagelse og gjennomføring av skolegudstjeneste, sier kunnskaps- og integrerings­minister Jan Tore Sanner (Høyre).

LES MER: Ny veileder for skolegudstjenester.

Seier

Hans-Fredrik Grøvan mener veilederen er en seier for Kristelig Folkeparti (KrF).

– Vi har fått tydelig politisk gjennomslag, sier Grøvan, som er utdanningspolitisk talsmann i KrF.

I fjor høst fremmet partiet et forslag om at alle elever skulle få tilbud om skolegudstjeneste, kombinert med fritaksrett.

– Det gjorde vi fordi det var mye usikkerhet rundt om på skolene om man egentlig burde
arrangere skolegudstjenester. 20 prosent av skolene hadde ikke noe tilbud. Derfor er vi veldig glade for at det har kommet en nasjonal veileder som tydelig oppfordrer skolene til å ha skolegudstjeneste, sier Hans Fredrik Grøvan i KrF.

Han håper den nye, nasjonale
veilederen vil ta vekk mye av usikkerheten rundt om på skolene.

LES MER: Mener debatten om skolegudstjenester er oppkonstruert.

Fornøyd

Den nasjonale veilederen går imidlertid ikke like langt som KrFs opprinnelige forslag. Selv om skolene oppfordres til å ha skolegudstjenester, slår veilederen fast at avgjørelsen til syvende og sist ligger hos kommunene.

– Er dere skuffet over at vei­lederen ikke slår fast at alle skoler skal ha skolegudstjenester?

Nei, vi er tvert imot veldig fornøyde. Regjeringen har ikke mulighet til å komme med en forskrift som pålegger skolene dette. Vi ønsket at regjeringen skulle komme med en klar oppfordring, og det har de nå gjort, sier Grøvan.

Han tror den nasjonale vei­lederen vil føre til at flere elever deltar på skolegudstjenester i årene som kommer.

LES MER: Mange er positive til bruk av Koranvers i julespill.

Må være fullverdig

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er relativt fornøyd med den nye nasjonale veilederen.

– Utgangspunktet vårt er jo at elever ikke skal bli utsatt for forkynnelse i skoletiden, sier han.

Men når regjeringen først har oppfordret til at skolene skal tilby julegudstjenester, mener han resultatet ikke er så altfor galt.

– Hvert år blir vi kontaktet av foreldre som opplever at deres barn ikke blir ivaretatt i forbindelse med skolegudstjenester, fordi det ikke eksisterer noe fullverdig og likeverdig alternativ til gudstjenesten. Derfor er vi glade for at veilederen gir et løft til de alternative arrangementene, og sier at de skal være likeverdige, sier han.

Strenge kriterier

Slik Trond Enger leser veilederen, stilles det tre krav for at en skole skal kunne
sende elevene sine på julegudstjeneste.

1) Det må eksistere et likeverdig alternativt tilbud som formidler kultur og tradisjoner. Eksempler er teaterforestilling, konsert, sangstund, eller temadag.

2) Foreldre og barn må få informasjon om gudstjenesten og det alternative tilbudet i god tid.

3) Julegudstjenesten skal ikke være en del av skolens felles
avslutning.

– Hvis ikke disse kriteriene er oppfylt, kan ikke skolen delta på julegudstjeneste. Så vil det bli opp til den enkelte kommune å avgjøre om de har tid, penger og ressurser til å få på beina slike fullverdige alternativer. Hvis de ikke har det, blir det heller ikke noen julegudstjeneste, sier han.

Usikker på konsekvensene

– Tror du veilederen vil føre
til at flere eller færre elever
deltar på skolegudstjeneste?

Jeg tror at flere elever kommer til å delta på gode arrangementer, og oppleve at det finnes flere gode måter å feire jul på. Det betyr at færre elever kommer til å gå på julegudstjeneste, sier Enger.

Han er usikker på om det vil bli flere eller færre skoler som tilbyr skolegudstjenester.

– Det er vanskelig å si. For dette
kan bli ressurskrevende for skolene.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner er imidlertid ikke enig i Engers analyse.

– Selvsagt skal de elevene som ikke deltar på skolegudstjenesten fortsatt få et likeverdig alternativt tilbud. Men jeg har en klar forventning om at flere elever nå får tilbud om skolegudstjeneste. Den nye veilederen er også tydelig på at skolene skal informere foreldre om hvilke tilbud elevene har å velge mellom, uttaler han.

Vanskelig å spå

Seksjonsleder i Kirkerådets seksjon for barn, unge og trosopplæring, Kristine
Aksøy, påpeker at innholdet i veiledningen ikke er ny.

– Den viderefører jo de retningslinjer som er gitt de siste årene om skolegudstjenester. Det nye er at dette nå er samlet i ett dokument, og at skoleguds­tjenestene forankres i læreplanverkets nye overordnede del. Det synes vi er bra og framtidsrettet, sier hun.

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter