Nyheter

Sp forsyner seg fra Frps disk

Sp overgår Frp i avgiftlettelser på bensin og gjør kraftige byråkratikutt. Dessuten demper partiet sine prishopp på alkohol og tobakk.

Frasen «redusere byråkrati» er nevnt over 80 ganger i Senterpartiets alternative budsjettforslag som ble presentert i går. Det å høvle over og kutte i offentlig, sentral, administrasjon er en av partiets hovedkilder for å skaffe rom til Sp-markeringer.

– Det er ingen tvil om at vi nå er bedre enn Frp på å kutte i byråkrati, sier partileder og finanstalsmann, Trygve Slagsvold Vedum, til Vårt Land.

Ved siden av kamp mot sentralisering og økt beredskap, er nettopp avgiftslettelser noe Sp vil bruke frigjorte penger til. Dessuten vil partiet heller beskatte personinntekter mer, men alle som tjener under 720.000 kroner får lavere skatt. I sum øker Sp skattenivået med 4 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Varsler kirkekamp mot de blå

Bensin-kutt

I fjor fikk Sp refs fra klimaforkjempere fordi partiet lot avgifter på bensin og diesel stå stille. I år foretar Sp derimot direkte kutt bensin- og dieselavgifter med henholdsvis 15 og 35 øre.

Dessuten vil partiet redusere elektrisitetsavgift med 1 øre, fjerne saftavgiften, droppe hele fjorårets økning avgifter på alkoholfrie drikkevarer og frita fly under 20 tonn fra flypassasjeravgift. Avgiften på hesteveddeløp skal også helt bort.

Frp-konkurranse?

Dermed intensiverer Sp kampen mot Frp på avgiftsfeltet. I lang tid har nemlig Vedum anklaget et Frp – bundet av regjeringsansvar – for å ha økt norske avgifter med totalt 6,6 milliarder kroner.

– Vi har jobbet nøye med avgiftspolitikk. Vi gjør endringer fordi vi synes dagens fordelingsprofil blir gal, sier Vedum.

– Med å kutte mer i bensinpriser og byråkrati er det vel nettopp Frp dere ypper til konkurranse med?

– Dette er en linje vi har hatt over tid. Vi må ha en skatte- og avgiftsprofil som møter vanlige folk. Frp i regjering har prioritert de gruppene som fra før har aller mest, svarer Vedum.

På pressekonferansen uttalte han undring over at Ap og SV – partier som snakker om fordeling – ikke bryr seg mer med «avgifter som slår feil ut».

LES OGSÅ: Rødgrønne i avmakt

Kutter i kirke

Blar man gjennom Sps alternative budsjett, så dukker altså posten «redusere byråkrati» opp i stort monn. Med denne begrunnelsen vil Sp vil eksempelvis kutte i bevilgninger til Stortinget, Riksrevisjonen, Tolletaten, Forbrukerrådet, Bufdir – og «bloggpoliti».

Og selv om Sp før helgen varslet styrking av budsjettet til Den norske kirke med 46 millioner og vern av middelalderkirker, så tar Sp samtidig «med den andre hånden». Under rubrikken «redusere byråkrati» hentes det 10,6 millioner tilbake fra kirkens budsjett. Partiet utdyper ikke hvilket kirkelig byråkrati som bør reduseres.

– Dere satser altså på kirken, så foretar dere samtidig kutt?

– I sum kommer i alle fall kirken bedre ut, svarer Vedum.

LES OGSÅ: Krever 1000 flere flyktninger

Drikkeavgifter

Fra Sp er det også nye takter i alkohol- og tobakkspolitikken. I det alternative budsjettet som Sp presenterte i fjor på denne tiden, ville Sp halvere taxfree-kvoten for tobakk, øke tobakksavgifter med 10 prosent, øke avgifter på brennevin med 15 prosent og andre alkoholavgifter med 5 prosent. I tillegg ville partiet reversere Frps seier fra 2014 med utvidet taxfreekvote.

Årets Sp-versjon er en dempet utgave og likere regjeringsutgaven av Frp i enn i fjor: 15 prosents avgiftshopp på sprit er borte. Alkohol- og tobakksavgifter skal bare opp tre prosent. Men fjerning av taxfreeutvidelsen fra 2014 består.

– Hvorfor er det lavere økning i tobakks- og alkoholavgifter enn i fjor?

– Da vi gikk igjennom fjorårets budsjett, så vi at avgiftsøkningene ville være for høye. Årets justeringer er mer reelle og riktige og fortsatt på et nivå vi kunne møtt KrF på i forhandlinger, svarer Vedum.

På bistandsfeltet ønsker Sp å øremerke mer av innsatsen til landbruksbistand.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter