Nyheter

Bråkemøte dagen før KrF-dramaet

Krangel om avstemningsform og delegatvalgene kan ende med tøffe konflikter i landsstyret kvelden før KrFs skjebnemøte. Men topper sier: Seier med én stemme er nok.

Etter alt å dømme vil det ligge an til et svært knapt blått flertall etter at Østfold som siste fylkeslag i kveld har valgt sin dele­gasjon foran helgens landsmøte på Gardermoen. Men det skal være hemmelig avstemning. ­Flere mener dette kan slå ut i begge retninger, og at dette kan være Hareides sjanse til å vinne.

Men dramaet starter allerede på torsdag. Da samles KrFs landsstyre for å diskutere gjennomføringen av landsmøtet – og hva partiet skal foreta seg ved ulike utfall.

LES ANALYSEN: Derfor kan KrF gjøre Frp-livet grått

Grøvan til kamp

Der går parlamentarisk nestleder, Hans Fredrik Grøvan, til ny kamp for å få sin «tredje vei» – utenfor ­regjering på ikke-sosialistisk side – opp til avstemning dagen etter.

Om hans eget alternativ taper, mener Grøvan at selv et knapt flertall må følges – og sonderinger med enten røde eller blå innledes:

– Stortingsgruppen kan ikke være noe «overhus» overfor landsmøtet, sier han.

– Også hvis flertallet blir knapt?

– Hvis det blir et flertall, må det respekteres. Også av stortingsgruppen. Først handler det om å sondere et grunnlag for regjeringsdeltakelse. Deretter kommer ansvaret som stortingsgruppe inn: Vår rolle er å vurdere utfallet av sonderinger. Der er spørsmålet: Er dette er godt nok? Blir det sonderinger til høyre, må vi passe på at vi har med oss hele partiet.

– Men blir det et knapt rødt flertall – i strid med flertallsoppfatningen i stortingsgruppen. Kan gruppen da si: Flertallet er for lite?

– Det er ikke mitt syn. Vi må respektere landsmøtets vedtak, uansett. Men vi har et ansvar for å vurdere resultatet av eventuelle sonderinger.

LES OGSÅ: Nervedrama på oppløpssiden

Nervøst landsstyremøte

Vårt Land kjenner til at dette også er holdningen i toppledelsen. Selv et knapt flertall bør rekke for å innlede sonderinger med den ene av sidene.

Nervene blant tillitsvalgte i KrF er på høykant. Nettopp fordi thrilleren ser ut til å bli svært jevn, lyder det nå enkelte varsko mot å la én stemmes overvekt avgjøre et så stort tema. Under et landsstyremøte i forkant av fredagens skjebnemøte blir dette trolig en tematikk.

Men også prosessen ved valg av delegater og Rogalands «blå kupp» helt i starten kan vente nye runder. Fylkesledere i rød fylker presser på og krever representativitet også der. Kritikken mot prosessen kan sørge for en konfliktfylt oppvarming til møtet som settes dagen etter.

Grøvan i medvind

Vårt Land har snakket med sentrale KrF-kilder på alle fløyer.

De har inntrykk av at Grøvan er i medvind på oppløpssiden og at sjansene hans øker jo tydeligere det blir at partiet er splittet på midten, fordi det av noen da kan oppleves som samlende.

Hans «tredje vei» gjorde det skarpt i tunge fylker som Agder og Møre og Romsdal, selv om det ligger milevis bak de to andre alternativene.

Alle venter at Grøvan både i landsstyret og på landsmøtet vil kreve endringer i hvordan avstemningen skal gjennomføres.

Partiledelsen og landsstyret innstiller på å stemme over to alternativer: regjering på rød eller blå side.

Avstemning

Ingen levner Grøvan en sjanse på torsdagens landsstyremøte. Landsstyret skal langt på vei være på linje med partiledelsens klokkeklare linje om å velge side.

Blir voteringsrekkefølgen endret, vil det altså skje under selve landsmøtet fredag.

Kildene som ikke vil til rød side, tror Grøvan kan ha gode sjanser for å få endret voteringsrekkefølgen nettopp der.

Hovedpersonen selv har ennå ikke kommet med et endelig forslag om hvordan han ønsker at avstemningen skal gjennomføres. To varianter spilles inn fra kildene:

Landsmøtet stemmer på tre alternativ, trolig før en finalerunde mellom to.

Landsmøtet stemmer først over om det vil til høyre eller venstre – deretter over om de vil i regjering.

Det siste alternativet vil kunne gi Grøvan støtte fra tapende side og andre som frykter splittelse, påpeker kilden som spilte det inn.

LES OGSÅ: Agder KrF mer delt enn antatt

Stortingsgruppa

Selv om partiledelsen og Grøvan avviser at stortingsgruppa kan komme til å se bort fra landsmøtets anbefaling, har gruppa et visst handlingsrom, resonnerer én av kildene som ikke vil til rød side.

For når gruppa skal vurdere resultatet av sonderingene med dagens regjering eller Ap, vil spørsmålet om hvor belastende regjeringsdeltakelsen kan bli for et splittet parti måtte inngå i vurderingen. I så fall kan Grøvans linje vinne fram.

Samtidig kan Grøvans «tredje vei» bane vei for regjeringsdeltakelse på ikke-sosialistisk side etter neste valg, påpeker én av kildene.

Siden forslaget hans tydeliggjør KrF som et parti på ikke-sosialistisk side, kan partiet gå til valg på en avklart side og så sondere regjeringsmakt med høyresiden etter valget.

Håpefull Hareide

Selv om blå side trolig går til landsmøtet med en svært knapp ledelse, står Knut Arild Hareide likevel fast på at ingenting er avgjort. Hvorfor det?

På rød side pekes det på flere forhold:

I KrFs interne «valgkamp» de siste ukene, har bevegelsene stort sett gått fra blå til rød side. Flere i midten kan snu, særlig når det viser seg at baklandet deres ikke er så blått som de trodde.

Hareide er fortsatt en veldig populær partileder. Usikre delegater kan påvirkes av en partileder som virkelig tror på anbefalingen sin og som er i sitt livs partilederform.

Alle kildene regner dessuten med at Hareide vil måtte sette det på spissen på landsmøtet og si at han går av hvis han ikke vinner fram.

På rød side tror man at flere ennå ikke har skjønt at partilederen er på spill.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter