Nyheter

Sp vil i regjering med Ap og KrF

Fylkeslederne i Sp vil i regjering og ser KrF som en nær alliert. Trygve Slagsvold Vedum presses nedenfra.

– Fem år med blå politikk har gjort mye skade. Tre år til med rent flertall vil gjøre mange endringer umulig å snu. Det er bedre at vi styrer, sier Vidar Nedrebø i Rogaland.

– Jeg håper KrF konkluderer med at et samarbeid med oss vil tjene dem vel. Vi har veldig mye til felles, sier Sigurd Reknes i Sogn og Fjordane.

– Nå er Sp sterkt og sammen med KrF blir vi enda sterkere. Det er urolig viktig for oss i Finnmark å komme i regjering. sier Kurt Wikan.

De er tre av mange fylkesledere i Senterpartiet som nå sier rett ut at de vil i regjering med Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet.

LES OGSÅ: KrF-velgere liker Frp dårligere enn SV

Stille Sp

KrF-leder Knut Arild Hareide la vekt på verdifellesskapet med Sp i sin anbefaling. Siden har det derimot vært stille fra Sp mens regjeringsdebatten har rast i og rundt KrF. Sp-leder Trygve Salgsvold Vedums svar var avmålt: Sp er villig til å forhandle.

Pressen har spurt seg om partiet vegrer seg. Det går godt i opposisjon. Sp tar sikte på å sope inn ordførerposter ved lokalvalget ved å surfe på bølgen av sentraliseringsmotstand.

Når Vårt Land slår på tråden, tar omsider fylkeslederne bladet fra munnen. Kun Kathrine Kleveland i Vestfold bekrefter at slike strategiske vurderinger diskuteres i partiet:

– Men Sp er alltid ute etter å komme i posisjon, sier Kleveland, som ser positivt på at Hareide pekte på dem.

LES OGSÅ: Krever endringer av abortloven for å gå i regjering

De ivrige

Ingen av de 13 fylkeslederne Vårt Land har snakket med ønsker å dyrke opposisjonsrollen fremfor å søke regjeringsmakt. Seks ivrer for å gå i regjering med KrF og Ap. Fem er positive, men tar forbehold om store gjennomslag. Trøndelag og Akershus ønsker ikke å svare.

29. oktober møtes landsstyret for å diskutere spørsmålet. Mange er ivrige.

– Det er ikke strategi, men realpolitikk som betyr noe. Vi vil gripe sjansen til ved første anledning. Vi får større gjennomslag i regjering, sier Thor Jørgen Tjørhom i Vest-Agder.

– Vi ønsker en annen kurs. Da må vi ta makten hvis muligheten byr seg, sier Jostein Ljones i Hordaland.

– Sitter vi i regjering, kan vi endre retningen på politikken i Norge. Det er viktigst, sier Tove Henøen i Møre og Romsdal.

LES OGSÅ: Agder KrF er blått, men blåtonene er mange

De forsiktige

Andre er mer forsiktige og legger større vekt på at Sp må få store nok gjennomslag:

– Viser forhandlingene at vi får mest gjennomslag i regjering, vil det være naturlig å si ja, sier Olav Urbø i Telemark.

– Vi søker innflytelse, men ikke til enhver pris. Samtidig ønsker vi ikke Frp i regjering, sier Svein Eggesvik i Nordland.

– Vi kan ikke si nei hvis KrF peker på oss. Kan vi danne et flertall, så prøver vi å få til det, sier Oddbjørn Kylland i Aust-Agder.

Bengt Fasteraune i Oppland synes å la sitt syn skinne gjennom ved å vise til Sps tradisjon for å søke makt og posisjon:

– Regjering er interessant hvis det blir en situasjon hvor vi reelt kan diskutere våre fanesaker.

LES OGSÅ: Den lange veien mot sperregrensa

Ønskeliste

Selv blant de mer forbeholdne, er det de som sier at det haster med å få snudd sentraliserende reformer og politikk. Flere av toppene ser KrF som en nær alliert.

– Normalt har KrF en annen distriktsprofil enn de har hatt de siste årene. Vi er enig om flere saker, sier Nedrebø i Rogaland.

Sp har ry som rå forhandlere. Fylkeslederne er bevisst egen styrke etter brakvalget. De har en desentraliserende ønskeliste av dimensjoner:

Regionreformen, tvangsammenslåing av kommuner, politi- og NAV-reformene må reverseres. Nærings-, firskeri-, beredskaps- og distriktspolitikken må legges om.

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter