Nyheter

Norges Kristne Råd ønsker alle velkommen

Mens noen trossamfunn med glede har tatt steget inn i Norges Kristne Råd, sitter fortsatt noen på gjerdet. – For å bli med må man anerkjenne hverandre, sier generalsekretær.

De siste ukene har Vårt Land skrevet om at Brunstad Christian Church (BCC) for tiden er i samtaler med Norges Kristne Råd (NKR) om teologi og relasjon. Om det vil bli aktuelt med et eventuelt medlemskap i rådet vil ikke BCC eller NKR si noe om ennå, men det er heller ikke blitt utelukket.

Relasjon

NKR består i dag av 22 medlemssamfunn – fra Den katolske kirke til pinsebevegelsen. Det ble en realitet etter at Norges Frikirkeråd og Norges kristne råd slo seg sammen i 2006. Men hva skal egentlig til for å bli medlem av NKR?

– Det beste utgangspunktet for å si noe om det, er fundamentet vårt: «NKR er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge som har Bibelen som kilde, og som tilber og bekjenner én Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd – som skaper, frelser og livgiver», sier Erhard Hermansen, generalsekretær i NKR.

Han understreker at rådet eksisterer for at ulike kirker kan bringes i kontakt med hverandre.

– Det unike ved NKR er at vi legger til rette for at kirker som i utgangspunktet ikke er i stand til å anerkjenne hverandre fullt ut, likevel kan ha relasjon og fellesskap.

LES MER: Når Gud blir borte for Erhard Hermansen, ber andre trua hans for han

Positivt uttrykk

Da Vårt Land skrev om kontakten mellom BCC og NKR i starten av oktober, uttalte religionsviter Geir Winje at «grunnleggeren Johan Smiths uttalelser om 'vanekristendommen' er veldig hatske».

– Å bli medlem i NKR innebærer en anerkjennelse av at de andre medlemskirkene også tilhører Kristus og bekjenner ham, selv om denne bekjennelsen kan ha radikalt ulik form, sier Hermansen.

– Er det annet enn teologi som spiller en rolle, som for eksempel kultur?

– Det er vanskelig for meg å si så mye om tidligere prosesser før jeg var generalsekretær. Men jeg tenker i utgangspunktet at det å søke medlemskap er et veldig positivt uttrykk. Da gir man uttrykk for at man ser seg selv i en større sammenheng, svarer Hermansen.

Likevel er det ikke alle trossamfunn som har uttrykt seg positivt om medlemskap, som har blitt medlemmer. Både Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og Jehovas Vitner er tidligere blitt vurdert, uten at de ble medlemmer.

Observatører

Det finnes også kristne trossamfunn som ikke ønsker å være medlemmer i NKR, men som har en såkalt observatørrolle. Observatørene betaler kontingent som de andre medlemmene og består hovedsakelig av organisasjoner. Av trossamfunn er det Den Etiopiske Ortodokse Tewahedo kirke i Nord- og Vest-Europa og Syvendedags Adventistkirken som har denne rollen.

– Observatørrollen ble etablert på grunn av oss. Det er fordi det fortsatt er såpass sterk uro mot økumenikk i trossamfunnet, fordi man frykter at man gir opp egne trosoppfatninger, forklarer Tor Tjeransen, pressekontakt Adventistkirken i Norge.

Han viser for eksempel til en tradisjonell skepsis til katolikkene fra adventistenes side. Likevel er han selv ikke helt fremmed for medlemskap.

– Jeg mener personlig at de ikke driver med noe som vi ikke kan være med på. Men det er for stor uro på dette temaet blant medlemsmassen til at vi kan bli medlemmer nå. Det ville skape for mye støy.

Internasjonale

Som observatører får adventistene bidra med det de synes er viktig for dem, som for eksempel i religionspolitisk utvalg og i styret. Hermansen kaller rollen «litt mindre forpliktende og uten stemmerett, samtidig som du er en del av fellesskapet i NKR».

– Opprinnelig var vi redde for at NKR skulle komme med uttalelser vi ikke kunne stå inne for. Men jeg opplever at det i den økumeniske samtalen i dag er stor bevissthet om at man får være som man er, sier Tjeransen.

Han understreker at de har et godt forhold til NKR, men at adventistene også er i en spesiell posisjon når det gjelder deres internasjonale karakter.

– Ingen norsk representant for adventistene kan endre troen vår. Slikt skjer i vår internasjonale generalforsamling etter lange prosesser. Læresetninger kan ikke endres av norske representanter.

LES MER: 'Må mer til for å bli kvitt sektstempel'

Skeptiske

Et av de ferskeste medlemmene i NKR, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), har allerede vært på banen og anbefalt BCC å søke medlemskap.

– Vi måtte gjennom flere runder og var lenge skeptiske. Men nå opplever vi ikke at vår identitet eller egenart, eller det vi er opptatt av, har blitt utfordret på en problematisk måte, sier Rolf Ekenes, tilsynsmann i DELK.

Han understreker at trossamfunnet i utgangspunktet var medlem i Norges Frikirkeråd, men brukte tid på å avgjøre hvordan de skulle forholde seg til NKR etter sammenslåingen i 2006.

– Vi var med videre som observatører. Det var en viss reservasjon mot disse nære relasjonene til kirkesamfunn som vi opplevde at vi stod ganske langt fra teologisk, forklarer Ekenes og viser blant annet til «liberaliseringen» i Den norske kirke.

Runder

Likevel kom DELK i 2015 til enighet om at de ville bli fullverdige medlemmer i rådet, og siden har de hatt god erfaring med medlemskapet. Det skyldes ifølge Ekenes i stor grad at lederskapet i NKR «har vært veldig kloke i å ta frem og håndtere saker hvor det er uenighet».

Om BCC sier Ekenes følgende:

– Det kan være de får noen susende runder der de opplever at her er det noe å ta tak i som ikke er enkelt, men fundamentet til NKR, er BCC uten tvil innenfor.

LES MER: Utelukker ikke at BCC kan ende opp nærmere pinsebevegelsen

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2017, som journalist og som nyhetsleder.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter