Nyheter

Spiralnekter vant fram i Høyesterett

En katolsk fastlege i Telemark mistet jobben fordi hun av samvittighetsgrunner nekter å sette inn spiral på kvinner. Høyesterett sier oppsigelsen var ugyldig.

I november i fjor kom Agder lagmannsrett fram til at oppsigelsen var ugyldig, men frifant Sauherad kommunen for erstatningsansvar overfor fastlege Katarzyna Jachimowicz.

Torsdag sa en enstemmig Høyesterett seg enig i det første punktet, men kom fram til at kommunen er erstatningsansvarlig for tap Jachimowicz har lidd som følge av oppsigelsen. I tillegg må kommunene betale 2,5 millioner kroner i sakskostnader for behandling i tre rettsinstanser. Torsdagens dom fastsetter ikke noen størrelse på erstatningsbeløpet.

LES OGSÅ: Gynekologer frykter Høyesterett vil gi sin velsignelse til at leger kan spre feilinformasjon om prevensjon.

Tok forbehold

Jachimowicz var fastlege og kommunalt ansatt lege i Sauherad i Telemark i 20 prosents stilling. Hun fikk fastlegejobben i mai 2011. I intervjurundene hadde hun opplyst om samvittighetsforbeholdet som innebærer at hun reserverer seg mot å sette inn spiral på kvinner.

Legen har hele tiden vært klar på at samvittighetsforbehold inngikk i avtalen hun hadde med kommunen.

– Oppsigelsen var urettferdig og krenker menneskerettighetene. Hvis jeg hadde tenkt annerledes, ville jeg aldri gått til sak. Jeg er dypt uenig i oppsigelsesgrunnen og mener vi må respektere menneskerettighetene i Norge, sa Jachimowicz i forkant av Høysterett behandling.

Nettopp dette forbeholdet var det første Høyesterett så på da de tok opp saken, og førstvoterende dommer Erik Møse skriver at han finner det klart at det «ble inngått en bindende avtale om ansettelse av Jachimowicz som omfattet en aksept av hennes samvittighetsforbehold».

LES MIN TRO MED KATARZYNA JACHIMOWICZ: Når Katarzyna Jachimowicz lyttar til samvitet sitt, høyrer ho Gud snakke.

Tapte første runde

Fylkesmannen i Telemark opprettet tilsynssak mot Jachimowicz i februar 2014, og i januar året etter fastslo Helsetilsynet at hun ikke hadde adgang til å reservere seg. Hun gikk ut i permisjon 1. april 2015 og har siden jobbet som lege ved Sykehuset Telemark. Kommunen sa opp fastlegeavtalen hennes 3. desember samme år.

Jachimowicz stevnet Sauherad kommune i 2016, men tapte den første rettsrunden i Aust-Telemark tingrett i februar 2017. Etter å ha anket til lagmannsretten vant hun altså fram, men den dommen ble avsagt med dissens. Det var ingen slik dissens da landets øverste domstol avgjorde saken.

– En stor dag

KrF-nestleder Olaug Bollestad er svært fornøyd med Høyesteretts avgjørelse.

– Dette er utrolig viktig for menneskeverdet, trosfriheten og samvittighetsfriheten, sier Bollestad til NTB. Hun mener saken må få konsekvenser for lovverket.

– Vi vil nå ta initiativ til å endre fastlegeforskriften. Kvinnene skal bli ivaretatt, men det må legges til rette for legenes samvittighet, sier KrF-nestlederen.

Da Jachimowicz ble ansatt, inneholdt fastlegeforskriften ingen uttrykkelige regler om samvittighetsforbehold, påpeker Høyesterett i den ferske dommen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter