Nyheter

Krever at Norge tar ansvar for utsendte

– Norske myndigheter bør passe på så tvangsutsendte asylsøkere ikke blir utsatt for menneskerettighetsbrudd, sier SV-politiker. – Hvis det er forsvarlig å sende dem hjem, trenger ikke vi gjøre mer, svarer justisministeren.

– Vi kan be ambassaden ta stikkprøver, og ha kontakt med familier som er tvangsutsendt. Det synes jeg er rimelig å be om, sier stortingsrepresentant Petter Eide (SV).

Han mener norske garantier for rettssikkerhet må ivaretas, også for tvangsutsendte som mener de er i fare i hjemlandet.

28. september sendte Eide et skriftlig spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) som omhandlet saken. I sitt svar slo justisministeren fast at han ikke ser behov for noen tettere oppfølging.

– Norske myndigheter foretar ikke noen monitorering av tidligere asylsøkere etter at de har returnert til sitt hjemland. Forsvarligheten av alle sider av en retur skal vurderes i forbindelse med avgjørelsen av asylsaken i Norge, skriver justisministeren i en e-post til Vårt Land. Svaret er en understreking av svaret han ga Eide.

– Våre internasjonale forpliktelser pålegger ikke etterfølgende kontroll med re-integreringsfasen etter retur, skriver justisministeren videre.

LES OGSÅ: En grunnløs asylant koster staten 325.000

Ble mishandlet på flyplassen

Eide forteller at han stadig vekk får informasjon om saker i forbindelse med tvangsutsendte, blant annet fra pastor Frank Håvik i menigheten Nytt liv Sunnhordland. Spørsmålet han reiste til justisministeren tok spesifikt for seg en tvangsutsendt afghansk familie med foreldre og to barn. Mora i familien hadde konvertert til kristendom i Håviks menighet.

Hendelsesforløpet har vi fått fra NOAS, som baserer seg på politiets egne rapporter og det de har fått høre fra kvinnen. Familien ble utsendt i april i år. På flyplassen i Kabul begynte mannen å mishandle sin kone, noe norsk politi ikke grep inn overfor. Afghansk politi valgte til slutt å gripe inn og stoppe mishandlingen, ved å slippe mannen inn i landet, men ikke kvinnen og barna. De norske politimennene, valgte å ta kvinnen og barna med tilbake til Dubai, der de hadde mellomlandet. Der ble de i noen få dager før det ble besluttet å gjøre et nytt forsøk på retur. Etter forhandlinger med afghanske myndigheter på flyplassen, ble kvinnen og barna til slutt sluppet inn i landet. Der skal mishandlingen av kvinnen ha fortsatt. Nå er hun og hennes to barn på flukt i et annet land.

Skal tas med hjem

Hovedregelen er at returnerte som ikke blir sluppet inn i hjemlandet skal tas med tilbake til Norge. Justisminister Tor Mikkel Wara har unnlatt å kommentere enkeltsaken, både på Stortinget og til Vårt Land, og har derfor heller ikke svart på hvorfor ikke den afghanske kvinnen og barna hennes ble tatt med tilbake til Norge.

Justisministeren understreker at det er opp til politiet å vurdere hver enkelt situasjon, og at Norge ikke har noen forpliktelse etter returfasen.

– I saker hvor det blir opplyst at søkeren kan ha opplevd reaksjoner etter retur, som kan tilsi at asylavslaget kan ha vært uriktig, vil utlendingsmyndighetene foreta aktuelle undersøkelser rundt dette, skriver justisministeren til Vårt Land. Han understreker videre at utlendingsmyndighetene følger opp dersom det blir avdekket problemer av typen Eide beskriver.

LES OGSÅ: I de fleste tilfellene avgjør UNE om en utlending er blitt kristen uten å møte personen

Amnesty og NOAS passer på

Også Jon Engen-Helgheim som er innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, mener problemet allerede er dekket.

– Organisasjoner som Amnesty følger allerede med på tvangsutsendte asylsøkere. De leter etter de kritiske tilfellene, og rapporterer videre til norske myndigheter, som følger dem opp. Det er unødvendig at norske myndigheter også skal drive med dette, sier Helgheim til Vårt Land.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har fulgt opp kvinnens sak, og har nå sendt bekymringsmelding til Utlendingsnemnda (UNE). Ifølge NOAS har UNE ikke tatt kontakt med kvinnen.

– Vi ønsker at UNE skal ta slike tilbakemeldinger fra hjemsendte på alvor. Da kan man innvilge visum til dem, og få dem tilbake til Norge for å ta en skikkelig vurdering, sier Jon Ola Martinsen, seniorrådgiver i NOAS.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter