Nyheter

Sp: Kirkefallitt fra Venstre

Det kommer ingen penger til et løft for middelalderkirker i stein i regjeringens budsjett. Regjeringen kommer tilbake til saken i stortingsmelding om tros- og livssyn neste år.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter