Nyheter

En grunnløs asylant koster staten 325.000

En asylsøker, uten gyldig grunn til opphold, som sendes hjem med tvang, koster i gjennomsnitt 325.000 kroner fra ankomst til utreise. Nigeria er på avslagstoppen.

– Dette er forferdelig mange penger, penger som vi bare kaster bort på personer som ikke skal være her, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp) til Vårt Land.

Nestlederen i Stortingets kommunalkomité mener det er særlig ille at Norge bruker så store summer per grunnløs asylsøker bare for til slutt å fortelle dem at «du skal ikke være her».

Hun er krystallklar på at disse pengene burde vært brukt andre steder i verden:

– Vi skulle mye heller brukt pengene i de områdene der de aller fleste flyktningene oppholder seg, sier Kjønaas Kjos, og mener de såkalte «nærområdene»; nabolandene til landene som herjes av krig og konflikt.

Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani sa det samme da han nylig la fram innstillingen til partiets immigrasjonsutvalg: Det er ikke sosialdemokratisk å la lommeboka avgjøre hvem som får asyl. Flest må hjelpes i nærområdene.

Beskyttelse

Summen på om lag 325.000 kroner kom på bordet etter at Kjønaas Kjos sendte et skriftlig spørsmål til justis- og innvandringsminister, og partikollega, Tor Mikkel Wara (Frp):

«Hva koster en asylsøker, uten gyldig grunn til opphold, i gjennomsnitt fra ankomst til utreise?»

– Hvert år kommer det mange asylsøkere til Norge som ikke har gyldig grunn til å få opphold. Flere av disse har godt med ressurser og har kjøpt seg hjelp til å komme seg til Norge, uten å ha et reelt behov for beskyttelse. Likevel koster de Norge enormt mye, i det de mottar tak over hodet, helsetjenester, lommepenger, saksbehandling og juridisk bistand, skriver Kjos.

Hun legger til at mange går flere runder med ankesaker i utlendingsforvaltningen, før de sendes hjem frivillig – eller med tvang.

LES OGSÅ: Georgiere søker asyl - avgjort etter 48 timer

Regnestykke

Justis- og innvandringsministeren har fått departementet til å regne på det. Svaret er at i gjennomsnitt koster en asylsøker, uten gyldig grunn til opphold, som sendes hjem med tvang, om lag 325.000 kroner – fra ankomst til utreise.

Regnestykket ser slik ut:

31.000 kroner: Utgifter til registrering i Politiets utlendingsenhet og saksbehandling i Utlendingsdirektoratet.
20.000 kroner: Klagebehandling på avslått asylsøknad.
140.000 kroner: Utgifter i asylmottak per voksen enslig beboer med avslag, per år.
94.900-171.300 kroner: Utgifter til tvangsretur, utført av Politiets utlendingsenhet.

Dette er «anslagsvise utgifter» presiserer Wara.

«Krevende»

– Det er viktig å være oppmerksom på at det er usikkerhet knyttet til de anslag jeg her har gitt, poengterer Frp-statsråden.

Han understreker at kostnader til asylsøkere uten beskyttelsesbehov vil variere over tid, og derfor er det «krevende å lage nøyaktige beregninger for totalkostnadene knyttet til denne gruppen».

Tallene er hentet fra budsjettdokumenter fra Politiets utlendingsenhet, UDI og Utlendingsnemnda.

Billigere

Velger personen som har fått endelig avslag å reise hjem frivillig, går statens utgifter markant ned – fra et snittall på om lag 133.000 for tvangsreturer, til i gjennomsnitt 53.000 kroner per retur.

– I tillegg arbeider UDI med returfremmende tiltak i asylmottak over sitt driftsbudsjett, som ikke er knyttet til enkeltreturer, opplyser Wara.

Stoppes

Nestlederen i Stortingets kommunalkomité mener arbeidet med å nå dem som aldri vil få opphold, må intensiveres.

– I dag kan de som har penger prøve å ta seg Norge bare for å oppleve at reisen var forgjeves, de kvalifiserer ikke for opphold. Disse må vi få stoppet.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter