Nyheter

Krever svar om omsorg

Ap etterlyser tiltak fra regjeringen for å øke andelen ideelle omsorgsaktører. Uvisshet gjør det umulig å drive langsiktig, mener direktør for Diakonhjemmet Omsorg.

– Jeg forventer at regjeringen kommer med en første tilbakemelding i statsbudsjettet i oktober, sier Tore Hagebakken (Ap) i helse- og omsorgskomiteen.

Han viser til at Stortinget i 2016 ba regjeringen om å fastsette en andel av veksten i den samlede helse- og omsorgstjenesten som skal utøves av ideell virksomhet, og en langsiktig og kortsiktig plan for hvordan de skal nå målet.

Hagebakken understreker at Ap ønsker at ideelle skal vokse innenfor helse- og omsorgssektoren, men partiet har ikke bundet seg til konkrete tiltak.

Kommersielle

I desember 2017 kom Næringsdepartementet med en veileder der regjeringen forklarer hvordan kommunen kan reservere konkurranser om kjøp av helse- og sosialtjenester for bare ideelle leverandører.

Ammerudlunden sykehjem i Oslo legges nå ut på anbud, men kun for ideelle aktører. Det er første gang Oslo kommune setter et kommersielt drevet sykehjem på anbud bare for ideelle, opplyser eldrebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl til Vårt Oslo.

De kommersielle helsekonsernene Aleris og Unicare får ikke fornyet kontrakt på tre Oslo-sykehjem, fordi byrådet har bestemt at kommunen selv skal drive to av sykehjemmene, mens bare ideelle organisasjoner får være med på konkurransen om å drive Ammerudlunden, ifølge Fri Fagbevegelse.

Les også: Ideelle aktører skvises ut

Handling

Stiftelsen Det norske Diakonhjem blir stadig mer etablert i hovedstaden og er «up and coming» innenfor ideelle omsorgstjenester. På under ett år har omsettingen økt med 57 prosent.

Men uklar politisk vilje går utover driften, mener Helle Gjetrang, direktør i Diakonhjemmet Omsorg. Hun etterlyser svar på om regjeringen følger opp Stortingets anmodning om å fastsette klare mål om ideelle vekst.

– Denne uvissheten påvirker oss fordi vi bruker mye tid på å skrive anbud og drive utredninger og planlegge uten å vite om det virkelig vil satses på oss i den størrelsesorden som det er gitt politiske signaler om. Vi trenger en viss størrelse for å kunne være bærekraftig over tid og for å få til god synergi mellom virksomhetene, presiserer Gjetrang.

Les også: – Bør ikke drive profitt på de sårbare

Hjemmesykepleie

Diakonhjemmets satsning på omsorgstjenester startet i 2015 da de ansatte en direktør for virksomhetsområdet. Foruten om drift av to sykehjem, to barnehager, og et samtalesenter med psykologer, familieterapeut og filosofisk praktiker, begynte Diakonhjemmet Omsorg i fjor med hjemmesykepleie i Oslo.

– Våre rammevilkår her gjør det ikke mulig akkurat nå å få dette til å være bærekraftig nok til å kunne driftes på sikt. Derfor må det legges til rette for bedre rammevilkår for de ideelle, sier Gjetrang.

Statsbudsjett

På spørsmål fra Vårt Land om regjeringen har klart tiltak, og om og når de vil komme, svarer statssekretær Maria Jarhmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post at oppfølgingen vil bli «omtalt» i statsbudsjettet for 2019 som legges fram 8. oktober.

– Regjeringen er opptatt av å styrke de ideelle virksomhetene, men det er også viktig at dette gjøres på en måte som ikke fører til et dårligere pasienttilbud, sier Bjerke.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter