Nyheter

– Vi må lære av Tingvoll-saken

Riksantikvaren vil gå sammen med KA for å gi kommuner og kirkelige fellesråd bedre råd når verneverdige kirker skal repareres, og også gi tilskudd til forprosjekter.

Harald Ibenholt hos Riksantikvaren synes Jon Bojer Godals forslag om å bygge opp kompetansemiljøer for verneverdige kirkebygg i hvert bispedømme er interessant, men mener at det vil kreve mer enn hva som er mulig på kort tid. Han vil først lete etter måter å forbedre anbudsprosessene på verneverdige kirker.

– Tingvoll-saken viser at regelverket for offentlig anskaffelse er krevende å bruke, og hvordan man vekter kompetanse og pris kan få store konsekvenser. Når man får en slik hendelse, må myndighetene og eierne gjøre tiltak for at det ikke skjer igjen, sier Ibenholt, seksjonssjef hos Riksantikvaren.

Da belegget på nordveggen på Tingvoll kirke viste seg vanskelig å få bort, brukte selskapet Kulturminnecompagniet vinkelsliper og betongslipere, og ble i Nordmøre tingrett i fjor dømt for å ha gjort uopprettelig skade på kirken fra 1100-tallet. Kirkeverge i Tingvoll, Marit Linberg, har uttalt at det kirkelige fellesrådet ønsket å velge en annen aktør, men så seg bundet av anbudsreglene til å velge Kulturminnecompagniet som tilbød en langt lavere pris enn andre aktører.

LES MER: Mener anbudsmareritt kan unngås

Gjøre mer

Direktør for sektorpolitikk og styring i KA, Øystein Dahle, ønsker å samarbeide med Riksantikvaren om bedre veiledning til kirkelige fellesråd og kommuner. Den kirkelige arbeids- og interesseorganisasjonen laget i fjor en veileder om offentlige anbud, men Dahle ser behovet for å gjøre mer.

– Jeg vil ikke si at lov om offentlige anskaffelser er til hinder for å vektlegge spesielle faglige hensyn eller kulturminnehensyn. Men vi er gjerne med på å se på hvordan dette kan styrkes, sier Dahle.

Jon Bojer Godal har vært opptatt av å formidle tradisjonshåndverk i mange år, og ble utnevnt til kommandør av St. Olavs orden for sin innsats. Han uttalte til Vårt Land at skadene på Tingvoll kirke er en følge av anbudspraksisen, og at dagens praksis strider mot kulturminneloven. Ifølge kulturminneloven er det et nasjonalt ansvar å ivareta kulturminner «som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet». Godal mener at det å sette i stand gamle kulturminner også må innebære forskning og læring blant annet om håndverksteknikker, og er noe mye mer enn bygningsarbeid.

LES MER: Firmaet er dømt for å påføre uopprettelige skader på middelalderkirke. Nå skal de restaurere en ny

Forprosjekter

Ibenholt mener at det er avgjørende å helt fra starten sette kriteriene for hvordan oppdrage skal tildeles og hvordan pris og kompetanse skal vektes. Han understreker at Riksantikvaren har beskjedne tilskuddsmidler rettet mot kirker. Man Ibenholt mener at Riksantikvaren for enkelte av de verneverdige kirkene kan gå inn med tilskudd til å kartlegge og dokumentere i forkant av istandsettelsesarbeider, for å ivareta bedre hensynene i kulturminneloven. Det kan være aktuelt å ha forprosjekter der Riksantikvaren eller andre deltar, og der denne kompetansen kan komme inn og bidra også i senere faser.

– Dette kan vi sette i gang med nokså umiddelbart, sier Ibenholt.

LES REPORTASJE: Tingvoll kirke er et mysterium i norsk kirkehistorie

Bør komme i høst

Både Riksantikvaren og KA har i flere år arbeidet for et bevaringsprogram for visse verneverdige kirker. Et slikt program innebærer at staten tar et medansvar for å betale for å sette kirkene i stand.

Både KA og Riksantikvaren mener at mange kommuner i dag sitter med et for tungt ansvar for å vedlikeholde nasjonale kulturminner.

– Hvor viktig er det at det bevilges penger til et slikt program i statsbudsjettet i høst?

– Forslaget om økt statlig satsning på de mest verdifulle kirkene har alle partier på Stortinget gått inn for. Dette er overmodent. Regjeringen har skjøvet på det og sagt at dette vil den komme tilbake til. Nå er vi ganske utålmodige. Det vil være veldig spesielt hvis ikke regjeringen nå sier noe mer om dette, sier Dahle i KA.

LES MER: – Middelalderkirkene burde være åpne for publikum og turister. I stedet er de en vedlikeholdsbyrde

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter