Nyheter

Samlivssplid ryster KRIK

Frontene mobiliserer foran KRIKs generalforsamling 8. september, som skal ta stilling til om homofilt samlevende skal kunne være ledere i organisasjonen. – Jeg er redd for splittelse, sier styreleder Erlend Haus.

Tirsdag kveld skrev mangeårig KRIK-medlem Bjørnar Vetrhus følgende i et åpent Facebook-innlegg:

«Ledelsen i KRIK med Erling Ekroll i spissen har i løpet av den siste tiden endret spillereglene for KRIK-ledere i stillhet. Endringen av spillereglene har ikke blitt tatt opp på generalforsamling så vidt meg bekjent. (...) KRIK ønsker ikke lenger at personer som har en annen legning en heterofil og som lever ut sin kjærlighet i et homofilt forhold skal være ledere».

Vetrhus ber KRIK-ere om å møte opp på generalforsamlingen (GF) i Hemsedal 8. september for å stemme for å fjerne formuleringen han mener har blitt endret «i stillhet», om at ekteskapet er mellom mann og kvinne.

LES MER: KRIK-deltagere inspireres av VM.

Uklart

I reglene for lederskap het det tidligere at «Det er ekteskapet som er Guds gode ordning for samliv». Tidlig i 2017 ble dette endret til at «Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv».

Generalsekretæren understreker imidlertid at dette kun er en presisering av samlivssynet KRIK alltid har hatt.

I sitt Facebook-innlegg skriver Vetrhus at regelendringen har møtt mye motstand blant aktive i KRIK, som har engasjert seg for igjen å åpne opp for homofilt samlevende ledere. Nå har to KRIK-medlemmer sendt inn et forslag til avstemming over regelendringen på GF.

Vil forhindre regelendring

Vetrhus sier hans utspill er en reaksjon på en e-post som nylig ble sendt ut av bestyrerparet ved KRIK høyfjellssenter i Hemsedal, der GF skal arrangeres. I e-posten, som er gjengitt i Vetrhus' innlegg, oppfordrer bestyrerparet medlemmer om å engasjere seg mot en regelendring, slik at formuleringen om «ekteskap mellom mann og kvinne» skal bli stående. Bestyrerparet skriver at de er redde for konsekvensene en regelendring kan ha for KRIK:

«Alt dette kan forhindres. Del gjerne denne e-posten med folk du er trygge på har et solid bibelsk ståsted i denne saken. Det mobiliseres blant de liberale forslagsstillerne. (...) Vi ønsker å mobilisere sterkt i det stille». Vårt Land lykkes ikke å komme i kontakt med bestyrerparet onsdag.

LES MER: KRIK får kritikk etter svindel i idrettsbistand.

Splittelse

Styreleder i KRIK Erlend Haus skulle gjerne vært både e-posten fra bestyrerparet i Hemsedal og Vetrhus' Facebook-innlegg foruten.

– Det er vanskelig å lese disse innleggene uten å bekymre seg for at organisasjonen skal splittes, sier Haus, som avviser formelle saksbehandlingsfeil i denne prosessen.

– Men jeg kan forstå at folk oppfatter det slik. Jeg var ikke styreleder på det tidspunktet det ble tatt ut eller satt inn, så jeg kjenner ikke eventuelle diskusjoner i detalj. Selv for meg, som er leder i dagens styre, er det vanskelig å forklare hvorfor formuleringen om mann og kvinne ble tatt ut, og om hvorfor den ble satt inn igjen. Vi i styret har ikke vært flinke nok til å kommunisere at vi jobber med denne saken. Da kan det skapes et inntrykk av at ting ties i hjel, sier han.

LES MER: Slik håndterer Frikirke-Norge homofilt samlevende.

Uendret

Generalsekretær i KRIK Erling Ekroll avviser at ledelsen har endret spillereglene i stillhet.

– For inntil noen år siden stod det i spillereglene til KRIK at ekteskapet er mellom mann og kvinne. Da ble formuleringen endret administrativt, uten at dette ble drøftet med hverken styret eller generalforsamling. I starten av 2017 satte vi inn igjen formuleringen om mann og kvinne, for å tydeliggjøre hva KRIKs ekteskapssyn alltid har vært. Vi har altså kun rettet opp en feil som ble gjort, sier han.

Han sier praksisen om ikke å tillate samboende eller homofilt samlevende ledere har vært uendret siden 1981.

– Har ledelsen i KRIK motarbeidet de som ønsker å endre regelverket?

– Det vil jeg ikke si. Meningsutveksling skjer i enhver organisasjon, og på GF i 2017 kom spørsmålet om spillereglene opp. I etterkant av det har vi fulgt reglene for demokratisk saksbehandling, og styret har satt ned en referansegruppe som skal gå gjennom spillereglene bestående av medlemmer fra begge sider.

Dårlig håndtering

– Jeg mener at KRIK har behandlet denne saken på en uryddig måte og jeg opplever at det har vært lite åpenhet om hvordan saken har blitt behandlet. Jeg opplever ikke og har heller ikke skrevet i mitt innlegg at det har forekommet formelle feil i behandlingen av saken, skriver Bjørnar Vetrhus i en e-post til Vårt Land.

– Jeg mener at det er uryddig å endre tilbake spillereglene uten at dette går gjennom GF når medlemmene i organisasjonen har ytret at de ønsker en debatt på dette. Tidligere har homofile medlemmer i KRIK vært ledere på leir og dette er noe hovedkomiteen og ansatte har vært kjent med. Mange opplever nå at praksisen har blitt endret og at det er vanskeligere for homofile som lever ut sin kjærlighet å være ledere i KRIK, skriver han videre.

Vetrhus sier at sakspapirene til GF ikke skal offentliggjøres før 1. september.

– Derfor stiller jeg meg undrende til den «stilltiende mobiliseringen» og hvorfor interne dokumenter sendt til intern saksbehandling blir lekket til enkelte nettverk. Det er hovedsakelig e-posten som er sendt ut av bestyrerparet ved KRIK Høyfjellsenters til deres støttespillere som er årsaken til at jeg skrev innlegget mitt.

Vetrhus understreker at han «ikke ønsker å skade KRIK som organisasjon».

– Men jeg ønsker å være åpen om min mening i saken og hvordan jeg som medlem opplever den. Jeg ønsker en åpen og ærlig debatt, og håper at saken blir tatt opp på GF på en ordentlig måte der alle medlemmene kan være med å stemme.

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter