Nyheter

Risikerer store bøter

Kirkens Bymisjon i Bodø har ansatt papirløse. Tidligere er det blitt gitt store bøter for dette. Det bekymrer ikke organisasjonen.

I fjor ba bystyret i Bodø rådmannen utrede om byen kunne bli «pilotby» for ansettelse av ureturnerbare papirløse. Rådmannen konkluderte med nei. Rådmann Rolf Kåre Jensen vurderte at sannsynligheten for at kommunen ville få lov fra Justis- og beredskapsdepartementet var liten.

Kirkens Bymisjon (KB) i Bodø har likevel tatt fatt på arbeidet med å sette ureturnerbare papirløse i arbeid. En papirløs er en som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold.

De har gjennom bemanningsselskapet Plog, ansatt tre papirløse fra Etiopia i kafeen sin i Bodø.

LES MER: Ber om verdige løysingar

Vi ønsket å utvide kafétilbudet til lørdager, og innså at vi samtidig kunne utgjøre en forskjell for noen ureturnerbare papirløse, sier Egil Arnsby, daglig leder hos Kirkens Bymisjon i Bodø.

Han forteller at de har ansatt tre personer gjennom Plog AS, et bemanningsbyrå drevet av Arne Viste, som leier ut ureturnerbare papirløse som ekstrahjelp. Han sier at kaféjobben utgjør en betydelig forskjell for de papirløse.

– Ureturnerbare papirløse har 1.800 kroner å leve av i måneden, i tillegg til en seng på et flyktningmottak. Hver hundrelapp betyr noe i den situasjonen. Det er ikke så mange timer vi har jobb til dem hver måned, og det er viktig å understreke at de lønnes i etter norsk tariff.

Vårt Land har tidligere skrevet om Arne Viste fra Plog AS. Han jobber for at de som sitter på asylmottak med endelig avslag om opphold, skal få lov til å jobbe. De papirløse etiopierne som nå har fått jobb på kafeen er ansatt hos Plog AS, og jobber som ekstrahjelp hos Kirkens Bymisjon i Bodø.

– Risikoen er større for Plog AS enn Kirkens Bymisjon i Bodø, ettersom det er hos oss de er ansatt, sier Viste.

Han mener at politiet har en tendens til å gå etter den svakeste parten, altså de papirløse.

– Jeg tror ikke politiet kommer til å intervenere i denne saken, sier Viste

Han mener at utlendingsloven er grunnlovsstridig.

– Dette handler ikke om ulovligheter eller sivil ulydighet. Det handler om ulik tolkning av lovverket, og derfor bør saken avgjøres hos domstolene, sier Viste.

LES MER: Får bli etter 15 år på asylmottak

– Juridisk er spørsmålet komplisert, men moralsk er spørsmålet klart: Kirkens Bymisjon i Bodø har gjort det eneste riktige, sier jussprofessor Mads Andenæs.

Han forteller at det Kirkens Bymisjon gjør viser en konflikt i det norske regelverket.

– Det Kirkens Bymisjon gjør er prisverdig, og jeg håper dette leder til en rettslig prosess slik at dagens regelverk kan prøves mot Grunnloven og våre internasjonale forpliktelser. Kirkens Bymisjon spiller en meget viktig rolle i forsvaret av de aller svakeste, i denne som i så mange andre saker, sier Andenæs.

LES MER: Eksbiskop oppfordrer kirken til å ansette papirløse

Egil Arnsby sier at de har blitt overveldet av de positive reaksjonene de har fått på at de har papirløse som jobber i kafeen. Samtidig er han klar på at Kirkens Bymisjon i Bodø risikerer mye med det de nå gjør. Tidligere er det blitt gitt store bøter for å ansette papirløse.

– Det bekymrer meg ikke, men det er mulig det burde gjøre det, sier Egil Arnsby i Kirkens Bymisjon Bodø.

– Hvorfor ikke?

– Vi utfører en del av vårt diakonale oppdrag når vi gjør dette. Vi forsøker å virkeliggjøre vår visjon og forpliktelse av nestekjærlighet og inkludering, Arnsby.

Les mer om mer disse temaene:

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter