Nyheter

UDI: Oktoberbarn må bosettes

Flytt dem ut i kommuner, ber UDI. Nei, sier departementet som har integreringsansvaret.

Ni unge afghanere har fått opphold i Norge etter den fornyede runden i Utlendingsdirektoratet (UDI, se over).

– Etter gjeldende praksis vil de som har fylt 18 år, og som har fått tillatelsen begrenset på grunn av manglende identitetsdokumenter, ikke bli bosatt, skriver direktør Frode Forfang i et brev til Justisdepartementet.

Dette er ingen god løsning, mener UDI – og direktør Forfang. UDI anbefaler derfor at søkere over 18 år som søker på nytt og innvilges en begrenset oppholdstillatelse, kan bosettes i likhet med de som fortsatt er mindreårige.

– UDI anser at dette vil være i tråd med intensjonen bak den midlertidige bestemmelsen,­ skriver Forfang, og viser til ekstra­runden som nå pågår i utlendingsforvaltningen, de såkalte oktoberbarna som fikk mulig­het til å søke om asyl i Norge enda en gang.

Under 18

Forfang begrunner ønsket om å få disse ut av mottak – og bosatt i en kommune – med at de kom som mindreårige:

– Vi viser til at søkere som omfattes av den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften (...), var mindreårige da de fremmet sin første søknad om beskyttelse, samt at de skal vurderes som mindreårige i behandling av ny søknad. Vi mener derfor at de også bør ha samme rett til bosetting som mindre­årige.

LES OGSÅ: Mangler ID – får bare opphold i ett år

Lang tid

UDI-direktøren er også opptatt av at forvaltningen har brukt lang tid. Forfang peker på at de unge guttene har bodd lenge i mottak på grunn av lang saksbehandlingstid, og at de til nå kun har hatt midlertidig opphold.

– Derfor mener vi at det vil være integreringshemmende å få ytterligere botid i mottak i påvente av fremskaffelse av identitetsdokumenter, skriver Forfang.

Siden brevet ble sendt til Justisdepartementet, har regjeringen ommøblert ansvarsområdene. Integreringsansvaret er flyttet fra Justisdepartementet til Kunnskapsdepartementet.

Sier nei

Slik svarer integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet som nå har integreringsansvaret:

– Etter gjeldende praksis vil de som har fylt 18 år på vedtakstidspunkt, og som har fått tillatelsen begrenset på grunn av manglende identitetsdokumenter, ikke bli bosatt.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter