Nyheter

Åpner for fire foreldre

Ap, SV og Venstre sier ja til at barn kan få fire foreldre som følge av egg– og sæddonasjon. Ett regjeringsparti avgjør saken når Stortinget lager ny bioteknologilov.

Flertallet av folkevalgte fatter tirsdag et historisk vedtak. De sier ja til «eggdonasjon etter samme retningslinjer som ved sæddonasjon».

Tre partier er villige til å gjøre bioteknologiloven enda mer liberal. De vil åpne for noe som er totalt nytt i Norge. Ap, SV og Venstre sier ja til at barn kan få fire foreldre som følge av såkalt embryodonasjon: Et donoregg blir befruktet med donorsæd, for så å bli satt inn i en kvinne, som har en partner. Disse to siste blir barnets foreldre ved fødsel.

LES MER Slik blir bioteknologiloven liberalisert

Galt

De tre partiene forklarer i innstillingen fra helsekomiteen at barnløse slik kan få viktig hjelp. De mener «det bør åpnes for donasjon av sæd og egg samtidig, kjent som embryodonasjon». Trekløveret sier det er «galt å nekte hjelp til par som trenger både sæd og egg på bakgrunn av at barnet da ikke vil ha genetisk tilknytning til foreldrene. Det er allerede mange barn i Norge som ikke har genetisk tilknytning til foreldrene sine.»

Definisjoner

Når denne saken kommer opp i Stortinget neste uke, får Fremskrittspartiet en avgjørende rolle. Partiet flagger ingen motstand i mot slik dobbeltdonasjon – og med dette fire foreldre – i komitéinnstillingen.

I de siste partiprogrammene har Frp heller ikke satt ned foten mot slik donasjon. I det som gjelder fram til 2021 nøyer partiet seg med å skrive følgende:

«Det må være en lovmessig forutsetning for assistert befruktning at det biologiske opphavet klart kan defineres som én biologisk mor og én biologisk far. Det vil således være en forutsetning for egg donasjon og sæddonasjon at donor er kjent.»

Forbud

For å tvinge Frp til å ta stilling til den omstridte donasjonsmuligheten, har KrF og Senterpartiet snekret et forslag som det skal stemmes over i Stortinget. Partiene kan dermed røyke ut tilhengerne av fire foreldre til ett barn:

«Stortinget ber regjeringen ikke legge til rette for å tillate donasjon av befruktede egg (embryodonasjon), siden slik dobbeltdonasjon vil gjøre at ingen av foreldrene har genetisk tilknytning til barnet.»

LES MER SV avviser betaling for egg

Tilknytning

I en fellesmerknad viser Høyre at de står sammen med KrF og Sp. De tre partiene mener det er «galt å argumentere for embryodonasjon med at det allerede er mange barn i Norge som ikke har genetisk tilknytning til sine foreldre».

Troikaen viser til blant annet til Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8 «om barns rett til å vite om sitt opphav og FNs konvensjon om barns rettigheter, om barns beste og at barn skal – så langt det er mulig – ha rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem».

Avventer

Bård Hoksrud representerer Frp i Helsekomiteen sammen med Sylvi Listhaug. Han sier partiet ikke kommer til å stemme for forslaget fra KrF og Sp, som betyr bom for embryodonasjon, der ett barn kan få fire foreldre.

– Vi støtter ikke deres ønske om et forbud mot embryodonasjon. I denne saken vil vi avvente det lovforslaget som regjeringen kommer med etter at stortingsmeldingen er behandlet, forteller Hoksrud til Vårt Land.

Etter at meldingen er ferdigbehandlet i Stortinget, går saken tilbake til helseminister Bent Høie (H). Han skal så utarbeide ett forslag til ny bioteknologilov.

Denne vil Høie og Solberg-regjeringen fremme for Stortinget til sluttbehandling tidligste neste år.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter