Nyheter

Nynazismen vokser i Sverige

Stadig flere mennesker slutter seg til nynazistiske grupperinger i Sverige. I år stiller Den nordiske motstandsbevegelsen (NMB) til valg.

– Deres mistro mot eliten har blitt til ren antisemittisme, og innvandringsmotstanden blir til rent rasehat. Slike personer fanges opp av Den nordiske motstandsbevegelsen.

Slik beskriver Jonathan Leman hvordan Den nordiske motstandsbevegelsen (NMB) fanger opp radikaliserte sympatisører fra det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna (SD). Leman er researcher ved det svenske antirasistiske tidsskriftet Expo.

– Det såkalte hvit makt-miljøet i Sverige vokser, og de nye medlemmene kommer stort sett fra to hold. Det ene holdet er de radikaliserte SD-sympatisørene. På den annen side tiltrekkes folk fra konspirasjonsmiljøene. Der har man hatt demokratiforakt og antisemittisme fra før av, men de siste årene har man dessuten fått et sterkt rasefokus i disse miljøene, beskriver Leman.

Rekordhøy aktivitet

Onsdag slapp Expo sin undersøkelse av aktiviteten i de «raseideologiske» miljøene i Sverige – i hovedsak nynazistiske grupper som NMB. Undersøkelsen viser at det er mer enn ti aktiviteter fra nynazistiske grupperinger i Sverige hver dag. Totalt registrerte man 3660 aktiviteter, hvorav mer enn 3400 stammet fra NMB. Med aktiviteter menes alt fra plakatklistring til demonstrasjoner. Aktiviteten har sunket i tradisjonelle kjerneområder for ytre høyre, som Skåne, men har til gjengjeld økt kraftig i nordlige deler av Sverige.

– I Nord-Sverige har nynazister tradisjonelt ikke hatt den store oppslutningen og tilstedeværelsen, så NMB satser stort på denne regionen, sier Leman.

Valgår

Ettersom det er valgår i Sverige, skriver Expo at tallet trolig kommer til å øke ytterligere. I 2014, sist det var valg i Sverige, registrerte man en foreløpig toppnotering med 2865 aktiviteter, da særlig forbundet med den nå oppløste organisasjonen Svenskernas parti. Året etter falt aktiviteten igjen.

– NMB stiller til valg, og har nok størst muligheter i kommunen Ludvika, der partiledelsen bor. Likevel skal det mye til for at de blir valgt inn, sier Leman.

LES MER: Vil ha raserent Norden

Tette forbindelser

Organisasjonen er også aktiv i Norge og Finland, og har nylig begynt å arbeide i Danmark. I Finland erklærte politiet NMB som forbudt organisasjon i november i fjor, men dette forbudet ble offisielt underkjent av en annen rettsinstans i februar.

Forbindelsene mellom grupperingene i ulike land er tette. Både lederen for NMB i Norge og driveren av nettstedet frihetskamp.net er bosatt i Sverige, mens lederen for avdelingen i Oslo er svensk. Ifølge Tore Bjørgo og Jacob Ravndal ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX) består organisasjonen av «noen titalls» aktive medlemmer i Norge, mot under hundre i Finland og noen hundre medlemmer i Sverige.

– Det er vanskelig å anslå antallet i NMB, ettersom de når ut til et større miljø. De siste årene har de senket terskelen for å bli med, og prøvd å få flere av sympatisørene inn i organisasjonen, sier Leman.

LES OGSÅ: Disse fronter rasismen i USA

Ungdomsrekruttering

20. april beskrev Vårt Land hvordan NMB i Norge rekrutterer fra Facebook-grupper for ungdom. Leman forteller at også i Sverige jobber NMB aktivt på sosiale medier.

– Blant annet forsøker man å rekruttere ungdommer i gamingmiljøene. Kanskje prøver man seg på en rasistisk vits på Discord (tale- og chatteprogram for bruk i dataspill, journ. anm.), og ser hvordan folk reagerer. Nettet er nok en langt viktigere rekrutteringskanal enn aktivisme på gata, sier Leman.

I februar skrev imidlertid den amerikanske teknologinettsiden The Verge at Discord hadde stengt en rekke servere som ble brukt av ytre høyre, deriblant serveren til Den nordiske motstandsbevegelsen, for å ha brutt programmets retningslinjer.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter