Nyheter

Ap får ikke kreve kvinneandel i trossamfunns styrer

Stortingsflertallet sier nei til Arbeiderpartiets forslag om likestillings- og integreringskrav til tros- og livssynssamfunn.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter