Nyheter

Ap la vekk Aps søndagsønske

Arbeiderpartiet forsøkte å få Stortinget til å vedta at søndag er en «fridag for flest mulig». Slik gikk det ikke.

I det nasjonen gikk inn i den store handelsmåneden desember, med søndagsåpne kjøpesenter, slik loven åpner for, fremmet Arbeiderpartiet et privat lovforslag for å sette opp et gjerde mot Solberg-regjeringens iver etter å myke opp lovverket for søndagshandel:

«Stortinget ber regjeringen, ved oppfølgingen av utvalget som utreder spørsmål om søndagsåpne butikker, legge til grunn at dagens bestemmelser i helligdagsfredloven skal ligge fast», ba fire Ap-representanter.

Avgjort

I skyggen av striden om Sylvi Listhaug, i uken før påske, ble denne saken avgjort. Fordi de folkevalgte ikke samlet seg i nye flertall, ble alle parti enige om å legge vekk Ap-forslaget:

«Representantforslag (...) om søndag som fridag for flest mulig – vedtas ikke.»

Lovforslag

Kampen om søndagen, helligdagsfreden og åpne butikker på den sjuende dagen i uken, startet helt tilbake i januar 2015. Tre blåblå statsråder trommet sammen til pressekonferanse for å varsle at «det er ikke lenger opplagt i vårt moderne samfunn at alle skal ha hviledag på samme dag», som daværende kulturminister Thorhild Widvey (H) sa det.

Det er Kulturdepartementet som forvalter lov om helligdagsfred.

Fridag

Før Aps søndagsforslag ble enstemmig lagt vekk, forklarte partiet hvorfor de prøvde å få Stortinget til å vedta at søndag bør være «fridag for flest mulig»:

– Det er mye å kjempe for i politikken og mange viktige uløste oppgaver i samfunnet vårt. Det tror jeg vi er enige om. Å få åpnet butikker og kjøpesentre på søndagen, sånn at folk skal få slippe å handle bare på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, er ikke en av dem, fastslo Kari Henriksen (Ap) i ordskitet.

Press

KrF var enig:

– Vi trenger ikke en dag til der vi øker det kommersielle presset, der vi er med på å øke kjøpepresset, sa Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Verdier

Senterpartiet trakk fram norske verdier:

– Søndag som fridag for de fleste er en av få felles verdier vi har igjen. Det er jeg opptatt av at vi skal ta vare på, mente Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

Venstres Grunde Almeland fant verdiforankringen noe underlig:

– Det framstår som noe underlig når man kan påstå at det at noen butikker holder søndagsstengt, er en av våre siste felles verdier i det norske samfunnet.

Gode liv

Kulturminister Trine Skei Grande (V) leverte et håp i stortingsordskiftet:

– Folk kommer fortsatt til å spise middag på søndager, og fortsatt å spille fotball. Vi ser at i land som har søndagshandel, fins det fortsatt folk som lever gode liv og har fri på søndag. Og det håper jeg virkelig vi skal ha etter at vi har gått igjennom loven.

Så samlet stortingsrepresentantene seg, for partiene hadde blitt enige i komiteen: «En samlet komité står bak vedtaket om ikke å vedta representantforslaget», det fra Ap.

Høring

I januar sendte kulturminister Grande ut på høring en offentlig utredning som foreslår flere lovendringer når det kommer til søndagshandel, svarfristen er satt til 25. april. I utvalgsrapporten blir dette bildet av norsk søndagshandel tegnet opp:

«90 prosent av befolkninga treng ikkje køyre meir enn 15 minutt for å komme til ein av dei om lag 600 søndagsopne daglegvarebutikkane, og for tre millionar nordmenn er køyretida berre 5 minutt.»

Lytte

I Stortinget lovet Grande å lytte:

– For regjeringa er det viktig at vi skal lytte, og da lytter vi til Stortinget og de innspillene som kommer nå. Men vi lytter også til hva folket sier i høringen.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter