Nyheter

Sanner: Tillater samlivskrav til færre

Kristne skoler kan bare sette samlivskrav til ansatte som driver religionsundervisning, skriver Jan Tore Sanner. Den homofile rektoren på Gjennestad VGS kunne beholdt stillingen sin, mener Carl-Erik Grimstad (V).

«I skoler kan det bare stilles krav til samlivsform til stillinger der arbeidstakeren deltar i religionsundervisningen».

Dette er svaret Carl-Erik Grimstad, stortingsrepresentant for Venstre, i går fikk fra den nye kunnskapsministeren Jan Tore Sanner på spørsmålet om Normisjons verdidokument er «i tråd med friskolers forpliktelser etter friskoleloven og likestillings- og diskrimineringsloven».

Før jul bestemte rektor ved Gjennestad videregående skole i Sande å si opp fordi han vil inngå likekjønnet ekteskap, noe eierorganisasjonen ellers opplever som illojalt.

LES SAKEN: Lite bråk rundt rektor-oppsigelse

Ikke alle ansatte

– Normisjons verdidokument har gått ut på dato. De kan ikke sette samlivskrav til en rektor som er i administrativ stilling, sier Carl-Erik Grimstad.

Han tolker svaret fra Sanner som at skolen ikke kan kreve av alle ansatte å forplikte seg på verdidokumentet. De kan bare sette samlivskrav til de som underviser i religion.

– Å holde en andakt i ny og ne er ikke en del av religionsundervisningen, mener Grimstad.

LES OGSÅ: – Religiøse skoleeiere bør gjøre seg mindre avhengig av statsstøtte

– Et autovern

Han mener at rektoren på Gjennestad, med henvisning til den oppdaterte Likestillings- og diskrimineringsloven fra 1. januar i år, kunne krevd å få beholde stillingen.

– Det er åpenbart at skoler som har en formålsparagraf og slike verdidokumenter nå må gå gjennom dette, sier Carl-Erik Grimstad. Ministerens svar er en rettskilde, hevder han og antar at Utdanningsdirektoratet nå sender ut et rundskriv om tolkningen av loven.

– I jussen er det ofte slik at veien blir til mens vi går. Nå har vi laget et «autovern» i loven som det er all grunn til at gjort oppmerksom på.

Avgrensende

– Det ser ut til at statsråden er mer avgrensende enn slik vi har forstått det tidligere, sier Jan Erik Sundby, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.

Forbundet vil vurdere om de skal be om en avklaring, særlig hva departementet mener med «religionsundervisning».

Skoleeiere som Normisjon bør ha lov til stille krav til samlivsform, og de bør omfatte alt pedagogisk personale så lenge de er involvert i det kristne arbeidet ved skolen. Det inkluderer også rektor som har ansvar for formålet med skolen, mener Sundby.

Tilpasser seg

– Hva kan være konsekvensene av en innstramming?

– Vi må tilpasse oss norsk lov. Det er ennå ikke aktuelt å avvikle skoler, svarer generalsekretæren.

Menneskerettsekspert Ingvill Thorson Plesner mener at religiøse skoleeiere bør forberede seg på å bli mer uavhengige av statsstøtte.

– Hva sier du til det?

– Da er det i praksis ikke grunnlag for å drive friskolene. Da blir det rene privatskoler for dem som har råd, og det er ikke motivet for eierne. Jeg ser at det er press mot livssynsskoler nabolandene våre, og avgrensninger for livssynsskoler kan bli en diskusjon også i Norge, sier Jan Erik Sundby.

– Presisering

Carl-Erik Grimstad tar for gitt at kristne skoler som får statsstøtte «forholder seg til det som er fastslått». Han vil imidlertid ikke kalle det en innstramming, men en presisering av loven.

Stortingsrepresentanten ser at det kan bli diskusjoner om stillinger der den ansatte er «en teologisk kapasitet» på skolen.

– Det er åpenbart ikke tilfellet på Gjennestad, som har en helt annen profil på sine utdanningstilbud, sier Carl-Erik Grimstad.

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land. Han har arbeidet i Vårt Land siden 1996 og har tidligere vært deskjournalist, presentasjonssjef og nyhetsleder i avisa. Han skriver blant annet om forfulgte grupper, religiøse minoriteter og menneskerettigheter.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter