Nyheter

Betalar returavtalar med bistand

Land som seier ja til å ta i mot eigne borgarar som ikkje får asyl i Norge, skal premierast med bistandskroner. Norsk bistand til Eritrea er nesten syttendobla på tre år.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter