Nyheter

Blåblå ville tapt mer uten Venstre

ANALYSE: Uten noen form for samarbeidsgrep mot sentrum ville Frp blitt en politisk taper. Og for Høyre blir Venstre på laget en slags livsforsikring.

Mange oppslag om regjeringsforhandlingene har handlet om at det er Venstre som har kjempet en slags desperat kamp for å få litt mer å si. Det dreier seg om hva det grønne partiet kan vinne – og hvordan Venstre står i fare for utslette politikken sin i felles kontorer med Frp.

Fortellingen om blåblå problemer etter siste valg har derimot havnet i skyggen. Regjeringsforhandlingene har for Høyre og Frp nemlig også handlet om å berge makt og sikre politikk.

Det gjelder ikke minst for Frp. Etter at samarbeidsavtalen med KrF og Venstre var borte, har partiet atskillig færre muligheter til å få igjennom blank og original Frp-politikk.

LES OGSÅ: Verdioppgjør kan bli satt på vent

Pepper fra Frp

Da Frp hadde samarbeidsavtale med Venstre og KrF, fikk de to sentrumspartiene samtidig pepper fra Frps populister. De to ble fremstilt som to kravstore, som fikk mer godteri enn partiene fortjente ut fra størrelsen.

Men uten nettopp det flertallet som Venstre/KrF hjalp Frp og makker Høyre med, ville merkene etter Siv Jensens parti vært færre. Så kraftige skattelettelser som landet har fått, ville vært vanskelige å få vedtatt uten den «gi-og-ta»-avtalen som samarbeidsavtalen faktisk var.

Frps oppmykning

Også populære småsaker som økt taxfreekvote og avgiftslettelser på rullende materiell ville møtt veggen i Stortinget. I noen tilfeller holdt Venstre seg for nesen og stemte for. Fjorårets valg og KrFs frikobling ga et helt annet ikke-sosialistisk landskap, der Frp lå an til å bli en større politisk taper.

Overfor Vårt Land har flere i Frps stortingsgruppe forklart partiets åpne holdning til å ta inn Venstre som et resultat av nødvendighet: I mange tilfeller blir det da lettere å få koblet også KrF til politiske avtaler om proposisjoner der blanke Frp-punkter inngår.

LES OGSÅ: Vil fjerne KrF som portvakt for Venstre

Sp holder ikke

I det nye Stortinget ville dagens Høyre/Frp-regjering kunne skaffe seg flertall med Senterpartiet alene på områder der dette partiet ligger nær dem. Det er eksempelvis tilfelle i «dieselpolitikken», på justisfeltet og i deler av innvandringspolitikken.

Men i moderniseringspolitikk og kuttepolitikk – tema som blå partier setter høyt – har de ingen venn i Sp. Der har ikke en regjering av Høyre/Frp og Venstre flertall heller. Men håpet er at når Venstre er innenfor, så vil KrF oppføre seg skvært og pragmatisk i politiske forhandlinger.

At Frp får gjennomslag for Frps egen politikk når de sitter i regjering, er helt nødvendig for motivasjonen. Om regjeringsjobben ender med at Stortinget gjør ullen politikk av alt Frp farer med, kan «protestfløyen» som vil ut av apparatet styrke seg.

Høyres fremtid

Også for Høyre er påkobling av Venstre investering i fremtidsmakt. Skulle Venstre få vist seg godt frem og faktisk få populære gjennomslag overfor velgerne sine, kan det øke regjeringslysten i deler av KrF.

Statsministeren gjentar og gjentar at «døren er åpen for KrF». Og selv om partiet ikke går inn, kan et vellykket prosjekt med Venstre innenfor regjeringen holde liv i muligheten for en bred, ikke-sosialistisk flertallsregjering opp mot neste valgkamp.

LES OGSÅ: Salgsjobben avgjørende for Venstre og Frp

Sentrumsstempel

Hadde Høyre/Frp fortsatt alene med både Venstre og KrF i stadig friere rolle i Stortinget, ville Erna Solbergs sjanser til å vinne for tredje gang blitt magrere. Et rent blåblått prosjekt vil fremstå mindre troverdig dersom velgere blir usikre på om det til slutt får noen støttepartnere.

Med Venstre innenfor skaffer Høyre seg et slags «sentrumsstempel» på prosjektet sitt: Et hakk mykere enn sist – litt grønnere også. Det kan øke velgertekket – også på KrF og Venstres egen mark.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter